ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ ОФЕРТИ ЗА ОТСТЪПКИ ЗА КАНАЛИ

*Офертата е валидна от 14 септември 2015 г. и изтича на 27 ноември. Офертата е налична за търговски и правителствени клиенти в целия свят. Adobe предоставя в наличност промоционална оферта за клиентите чрез партньори на канали, когато се закупят 6 или повече пълни версии или версии за надстройка на Acrobat Standard DC или Acrobat Pro DC чрез TLP или CLP ИЛИ когато се закупят 6 или повече нови абонамента или абонамента за подновяване за VIP места. Клиентите могат да се възползват от промоционална отстъпка от *15% или повече от препоръчителната цена за продажба на дребно (RRP). Валидно само за CLP, TLP или VIP покупки чрез оторизиран дистрибутор или риселър на Adobe. За CLP и TLP клиентите продуктите Acrobat Standard DC и Acrobat Pro DC може да се комбинират за поръчка от шест или повече единици, ако се закупят в една и съща продажбена транзакция. Отговарящите на условията поръчки трябва да се извършват чрез една програма за закупуване. За VIP клиентите новите места и местата за подновяване не може да се комбинират в една транзакция за поръчка от шест или повече единици. За новите VIP записвания се изисква 12-месечен ангажимент, предплатен предварително. Добавените VIP места след крайната дата на промоцията и подновяванията на тези VIP места на датата на подновяване на VIP абонамента няма да отговарят на условията за промоционално ценообразуване. На крайната дата на промоцията тези VIP места са свободни за подновяване на стандартна цена, освен ако клиентите не изберат да променят или да откажат абонамента си. CLP, TLP и VIP офертите не са налични за клиенти в сферата на образованието.

Общи условия: Валидно само за отговарящи на условията лица, навършили 18 години. Жителите или лицата в страни под ембарго или страни, подчинени на ограниченията за износ на САЩ или местните ограничения за износ, не отговарят на условията. Тъй като продуктите и услугите на Adobe се разпространяват чрез риселъри на Adobe или други партньори или лица на канали („Партньори“),

Adobe не може и не гарантира, че даден краен потребител ще получи някоя определена отстъпка. Adobe не задава цените, на които партньорите на канали таксуват клиентите, и Adobe не може да гарантира никаква определена цена на клиентите. Действителните такси за лицензи за всеки краен потребител се определят от партньорите. Посочените цени са само препоръчителни цени за продажба на дребно (RRP). Офертите и цените подлежат на промяна без предизвестие поради непредвидими обстоятелства. Офертата не може да се възлага, разменя, продава, прехвърля, комбинира или заменя за пари или други стоки и услуги, които не се изрично указани тук като включени. Зависи от наличността в региона на местожителство на получателя. Може да се прилагат допълнителни правила и условия. НЕВАЛИДНО, АКО Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ОТ ЗАКОНА.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ОФЕРТИ ЗА ОТСТЪПКИ
(Директни продажби на Adobe)

*Офертата е валидна от 14 септември 2015 г. и изтича на 27 ноември 2015 г. Офертата е налична за търговски и правителствени клиенти в САЩ, Канада (с изключение на Квебек), Мексико, Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия. Получете 15% отстъпка от стандартната цена за продажба на дребно на Adobe Acrobat DC, когато закупувате 6 или повече единици Adobe Business Direct. За 12-месечните абонаменти, предплатени предварително, плащането може да се извърши чрез кредитна карта, PayPal или поръчка за покупка. За месечните абонаменти се изисква 12-месечен ангажимент и се приема плащане чрез кредитна карта или PayPal. За поръчките за абонамент новите места и местата за подновяване не може да се комбинират в една транзакция за поръчка от шест или повече единици. Добавените места за абонамент след крайната дата на промоцията няма да отговарят на условията за промоционално ценообразуване. На датата на подновяване на абонамента клиентите ще се таксуват автоматично по стандартната абонаментна такса, освен ако не изберат да променят или отменят своя абонамент. Офертата не е налична за клиенти в сферата на образованието. Редовната цена за Acrobat Pro DC е € 17.99/потребител/месец (плюс приложимите данъци/ДДС/данък за стоки и услуги). Редовната цена за Acrobat Standard DC е € 15.59/потребител/месец (плюс приложимите данъци/ДДС/данък за стоки и услуги).

Общи условия: Валидно само за отговарящи на условията лица, навършили 18 години. Жителите или лицата в страни под ембарго или страни, подчинени на ограниченията за износ на САЩ или местните ограничения за износ, не отговарят на условията. Офертите и цените подлежат на промяна без предизвестие поради непредвидими обстоятелства. Офертата не може да се възлага, разменя, продава, прехвърля, комбинира или заменя за пари или други стоки и услуги, които не се изрично указани тук като включени. Зависи от наличността в региона на местожителство на получателя. Може да се прилагат допълнителни правила и условия. НЕВАЛИДНО, АКО Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ОТ ЗАКОНА.