*Офертата стартира на 3 септември 2016 г. и изтича на 2 декември 2016 г. Офертата е достъпна за търговски и правителствени клиенти в Северна Америка, Латинска Америка, Европа, Близкия изток и Африка, Япония и Тихоокеанска Азия (с изключение на Китай). Adobe предоставя 15% отстъпка за преките търговски партньори на Adobe за Acrobat Standard DC или Acrobat Pro DC (наричани по-нататък „продуктите“) за отговарящите на условията поръчки на нови или допълнителни VIP абонаменти за пет или повече лиценза на продуктите. Отговаряща на условията поръчка означава: 1 – всяка комбинация от нови и допълнителни лицензи на продуктите, 2 – комбинирана за пет или повече лиценза, 3 – закупена в една и съща продажбена транзакция. Отговарящите на условията оферти трябва да бъдат през Value Incentive Plan (VIP) от оторизиран риселър на Adobe. Офертата не може да бъде комбинирана със закупуване на лиценз за Creative Cloud или Adobe Stock за придобиване на право за промоционална отстъпка от 15%.  За новите записвания VIP се изисква 12-месечен ангажимент, предплатен предварително. За 3-годишните споразумения с ангажимент VIP Select промоционалната отстъпка от 15% се прилага само за 1-годишен абонамент, като промоционалната отстъпка не се прилага за 2-рата и 3-тата година.  Всяка поръчка поотделно трябва да е отговаряща на условията поръчка. При подновяване на абонамент на VIP член, считано от датата на годишнината му, офертата вече няма да е налична. Офертата VIP не е налична за клиенти в сферата на образованието. За повече информация посетете https://acrobat.adobe.com/bg/en/acrobat.html.

 

Общи условия: Валидна само за отговарящи на условията лица, навършили 18 години. Лицата, които живеят или пребивават в страни под ембарго или страни, за които се прилагат ограничения върху износа от страна на САЩ или се прилагат местни ограничения върху износа, не отговарят на условията. Тъй като продуктите и услугите на Adobe се разпространяват чрез риселъри на Adobe или други партньори или юридически лица на канали (наричани по-нататък „партньори“), Adobe не може и не гарантира, че даден краен потребител ще получи някоя определена отстъпка, а партньорите носят отговорност за уведомяването на клиентите относно всички правила и условия на тази оферта преди закупуването й. Действителните такси за лицензи за всеки краен потребител се определят от партньорите. Посочените цени са само препоръчителна цена за продажба на дребно (RRP). Офертата и цените подлежат на промяна без предизвестие. Офертата не може да се възлага, разменя, продава, прехвърля, комбинира или заменя за пари или други стоки и услуги, които не се изрично указани тук като включени. Зависи от наличността в региона на местожителство на получателя. Може да се прилагат допълнителни правила и условия. НЕВАЛИДНА, АКО Е ЗАБРАНЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА ОТ ЗАКОНА.