Офертата е валидна от 18 април 2016 г. и изтича на 30 април 2016 г. Офертата е налична за лица, абониращи се за първи път. Закупете членство за всички приложения на Adobe Creative Cloud за 431,72 евро/година (35,99 евро/месец, с включени приложимите данъци/ДДС/GST) от Adobe Store или като се обадите в регионалния център за обаждания на Adobe. Редовната цена за всички приложения на Creative Cloud е 719,86 евро/година (59,99 евро/месец, с включени приложимите данъци/ДДС/GST). Ограничение: едно членство на клиент. Изисква се 12-месечен ангажимент и предварително плащане. В края на срока на вашата оферта членството ви ще се таксува автоматично по стандартната членска такса, освен ако не изберете да промените или отмените вашето членство. Офертата не е налична за клиенти в сферата на образованието, OEM или клиенти на програми за корпоративно лицензиране.