ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ ОФЕРТИ ЗА ОТСТЪПКИ ЗА КАНАЛИ

* Предложението започва на 22 февруари 2019 г. и изтича на 31 май 2019 г. Предложението е достъпно в целия свят само за Търговски или Правителствени членове на програмата на Плана за стимулиране на създаването на стойност (VIP) на Adobe. Предложението е валидно за нови абонати на Adobe Spark с първокласни функции за екипи, единично приложение чрез програмата VIP, чрез оторизиран търговец на Adobe. Отстъпката, приложена към абонати на Adobe Spark с първокласни функции за екипи, е разпределена пропорционално до годишнината на клиента и може да бъде валидна за период от максимум 12 месеца. Допълнително приложение Adobe Spark с първокласни функции за членове на екипи, закупено по време на първата пропорционално разпределена година, ще бъде предмет на същата отстъпка. Предложението не е приложимо за дългосрочни планове за удължаваме на VIP. Лицензи, закупени с това предложение за отстъпка, не могат да участват за допълнителни отстъпки. * Отстъпка от 50% от препоръчаната цена на дребно.

Общи условия:Валидни само за отговарящи на условията лица, навършили 18 години. Лицата, които живеят или пребивават в страни под ембарго или страни, за които се прилагат ограничения върху износа от страна на САЩ или се прилагат местни ограничения върху износа, не отговарят на условията. * Тъй като продуктите и услугите на Adobe се разпространяват чрез търговци на Adobe или други партньори или лица на канали ("Партньори"), Adobe не може и не гарантира, че всеки краен потребител ще получи определена отстъпка или цена. Действителните такси за лицензи за всеки краен потребител се определят от Партньорите. Предложението и цените подлежат на промяна без предизвестие поради непредвидими обстоятелства. Предложението не може да се възлага, разменя, продава, прехвърля, комбинира или заменя за пари или други стоки и услуги, които не са изрично указани тук като включени. Зависи от наличността в региона на местожителство на получателя. Може да се прилагат допълнителни правила и условия. НЕВАЛИДНО, АКО Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ОТ ЗАКОНА.