ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕПРЕКИ ОФЕРТИ ЗА ОТСТЪПКИ ЗА КАНАЛИ

* Предложението започва на 22 февруари 2019 г. и изтича на 22 август 2019 г. Предложението е достъпно в целия свят само за Търговски или Правителствени членове на програмата на Плана за стимулиране на създаването на стойност (VIP) на Adobe. Предложението е валидно за нови абонати на Adobe Spark за екипи, единично приложение чрез програмата VIP, чрез оторизиран търговец на Adobe. Отстъпката, приложена към абонати на Adobe Spark за екипи, е разпределена пропорционално до годишнината на клиента и може да бъде валидна за период от максимум 12 месеца. Допълнително приложение Adobe Spark за членове на екипи, закупено по време на първата пропорционално разпределена година, ще бъде предмет на същата отстъпка. Предложението не е приложимо за дългосрочни планове за удължаваме на VIP. Лицензи, закупени с това предложение за отстъпка, не могат да участват за допълнителни отстъпки. * Отстъпка от 50% от препоръчаната цена на дребно.

Общи условия:Валидни само за отговарящи на условията лица, навършили 18 години. Лицата, които живеят или пребивават в страни под ембарго или страни, за които се прилагат ограничения върху износа от страна на САЩ или се прилагат местни ограничения върху износа, не отговарят на условията. * Тъй като продуктите и услугите на Adobe се разпространяват чрез търговци на Adobe или други партньори или лица на канали ("Партньори"), Adobe не може и не гарантира, че всеки краен потребител ще получи определена отстъпка или цена. Действителните такси за лицензи за всеки краен потребител се определят от Партньорите. Предложението и цените подлежат на промяна без предизвестие поради непредвидими обстоятелства. Предложението не може да се възлага, разменя, продава, прехвърля, комбинира или заменя за пари или други стоки и услуги, които не са изрично указани тук като включени. Зависи от наличността в региона на местожителство на получателя. Може да се прилагат допълнителни правила и условия. НЕВАЛИДНО, АКО Е ЗАБРАНЕНО ИЛИ ОГРАНИЧЕНО ОТ ЗАКОНА.