Acrobat Pro

Останете свързани с вашите документи, екипи и инструменти за PDF на настолни компютри, уеб среда и мобилни устройства с най-пълното решение за PDF в света.

Включва ексклузивни бизнес функции:

  • Admin Console за управляване на лицензи
  • Разширена денонощна техническа поддръжка
  • Две индивидуални сесии с експерт на потребител на година
  • Неограничени публикувания на проекти с Adobe Talent
  • Интеграция с приложенията Slack и Microsoft Teams

Плюс облачни услуги:

  • Достъп до настолен компютър, уеб среда и мобилно устройство
  • 100 GB място за съхранение в облака и достъп до най-новите функции и актуализации веднага след като бъдат пуснати

Годишен план, месечно заплащане 23,99 €/м на лиценз (без ДДС)

Годишен план, предплатен абонамент 287,88 €/год. на лиценз (без ДДС)

Често закупени заедно

Acrobat Pro 23,99 €/м на лиценз (без ДДС)
Photoshop 31,49 €/м на лиценз (без ДДС)

Acrobat Pro 287,88 €/год. на лиценз (без ДДС)
Photoshop 23,99 €/м на лиценз (без ДДС)