Substance 3D Collection

Вземете колекцията от приложения Substance 3D Painter, Designer, Stager и Sampler, до 100 3D ресурса за изтегляне на месец и 1 TB място за съхранение в облака. Отговаряйте на 3D нуждите на вашия бизнес, от създаването на ресурси до проектирането и рендирането на сцени.

Включва:

Adobe Substance 3D Stager: Композирайте и визуализирайте 3D сцени.
Adobe Substance 3D Painter: Текстурирайте 3D модели в реално време.
Adobe Substance 3D Sampler: Създайте 3D материали и светлини.
Adobe Substance 3D Designer: Проектирайте параметрични 3D ресурси.

100 3D ресурса на месец и 1 TB място съхранение в облак

Годишен план, месечно заплащане 79,99 €/м на лиценз (без ДДС)

Годишен план, предплатен абонамент 959,88 €/год. на лиценз (без ДДС)