Substance 3D Collection

Колекцията от приложения Substance 3D Painter, Designer, Stager и Sampler и до 50 ресурса за изтегляне на месец покриват вашите 3D нужди, от създаването на ресурси до проектирането и рендирането на сцени.

Включва:

Adobe Substance 3D Stager: Композирайте и визуализирайте 3D сцени.
Adobe Substance 3D Painter: Текстурирайте 3D модели в реално време.
Adobe Substance 3D Sampler: Създайте 3D материали и светлини.
Adobe Substance 3D Designer: Проектирайте параметрични 3D ресурси.

50 3D ресурса на месец и 100GB място съхранение в облак

Substance 3D Collection – идентичност на продукта

ПЛАЩАНЕ