Функции


Ефекти DeReverb и DeNoise [НОВО]
Намалете или отстранете ревербацията и фоновия шум от записите без шумови щампи или сложни параметри с тези ефекти в реално време или чрез панела Essential Sound.
Подобреновъзпроизвеждане и запис [НОВО]
Възпроизвежда над 128 аудио записа или записва над 32 записа при ниски тайминги на обикновени работни станции и без скъп фирмен хардуер.
Подобрен потребителски интерфейс на Multitrack [НОВО]
Възпроизвежда над 128 аудио записа или записва над 32 записа при ниски тайминги на обикновени работни станции и без скъп фирмен хардуер.
Контролиране на усилването и мащабиране на формата на вълната [НОВО]
Регулирайте аудиото, без да отмествате очи или курсора на мишката от вашето съдържание с настройки на нивото на звука в клипа. Използвайте очите и ушите си, за да съпоставите нивото на звука на аудио клипа към съседни клипове с форма на вълна, която безпроблемно се напасва в реално време към настройките на амплитудата.
Добавяне на записи и изтривайте празни записи [НОВО]
Бързо добавяйте множество аудио или бус записи на всяко канализиране или изчистете всички неизползвани аудио записи в сесия с тези команди.
Мащабиране към времева точка [НОВО]
Мащабирайте към конкретна продължителност с персонализируеми предварителни настройки. Без повече предположения или необходимост от фини корекции, за да видите точната дължина на времето.
Миграция на ефекти и предварителни настройки [НОВО]
При актуализация Audition може да импортира всички ефекти на трети страни, които вече са сканирани от предишната версия на Audition, както и персонални предварителни настройки и други.
Отваряне на проекти на Premiere Pro
Отваряйте основни проекти на Premiere Pro от Audition Media Browser и избирайте поредиците, върху които искате да работите, за по-лесен, по-ефективен работен процес за аудио редактиране.
Местоположение в клиповете
Визуализациите на видео клипове в Audition се актуализират в реално време при добавяне, преместване или изрязване на клипове, като винаги показват на потребителите правилния кадър за прецизно синхронизирани редакции, звукови ефекти и много повече.
Панел за записи
Използвайте панела за записи, за да покажете или скриете записи или групи от записи, така че да можете да се фокусирате върху конкретни части от проекта. Създавайте свои собствени групи от предпочитани записи и запазвайте предварителни настройки за ефективно, персонализирано изживяване при редактиране на множество записи.
Импортиране на комбинирана мултимедия
Обхванете няколко мултимедийни файлове, за да изберете аудио и видео записите, върху които искате да работите, или просто импортирайте цели комбинирани файлове, включително, контейнерни формати като MXF.
Подобрена работа с множество записи
Превъртайте по-бързо и по-плавно през проекти с множество записи. Височината на записите се поддържа при увеличаване или намаляване на мащаба, което улеснява управлението на големи проекти, особено на по-малки екрани.
Автоматично намаляване на музика
Докато работите по проект, генерирайте автоматично крива за силата на звука за намаляване на музиката при диалози, звукови ефекти или други аудио клипове чрез параметъра за намаляване в панела Essential Sound (Основен звук). Базирана на Adobe Sensei, тази функция може да опрости необходимите стъпки, за да се постигнат професионално звучащи аудио миксове.
Скриптове за изпълнение
Преглеждайте и изпълнявайте скриптове от Audition или чрез командния ред за автоматизиране на функции на приложения като нормализиране на силата на звука, QC валидиране и други. Опростявайте общи задачи, включително външни интеграции и осигурете ново ниво на ефективност към своите аудио задания.
Добавяне на обложка на албум в MP3 файлове
Създаването на модерни подкастове и албуми в Audition вече е по-лесно. С поддръжката на .jpeg и .png файлове, вие можете вграждате миниатюри и изображения във вашите .mp3 файлове.
Прескачане към времева точка
Навигирайте до всяко място във времевата линия с тази полезна клавишна комбинация на клавиатурата. Спестете време и поддържайте работата на своя работен процес.
Наблюдение на входа
Наблюдението на входящото аудио ви позволява предварително да преглеждате входящото аудио от записващото устройство, преди да започнете действителния запис или чрез наблюдение на измерванията на нивата, или чрез слушане.
Подобрения на клиповете с множество записи
При записване на вмъквания или звуци с наслояване триизмерното подреждане на клиповете се запазва при избор на насложени клипове, така че по-малките клипове да не се губят зад по-дългите. Командите в менюто със съдържание на клипа улесняват придвижването на клипа към предната или задната част, а предпочитанията позволяват на потребителите да персонализират поведението. Други подобрения позволяват симетрични избледнявания на клипа или независимото регулиране на кривите или продължителността на избледняването.
Поддръжка за устройства Mackie HUI
Audition CC включва поддръжка на протокол за управление на повърхности Mackie HUI. За да контролирате смесването, прехвърлянето и автоматизацията в Audition, използвайте режима на емулация на HUI с почти всички съвременни повърхности за управление.
Динамични ефекти
Тази осъвременена версия на класическата версия заменя аудио ефектите на Adobe Premiere Pro Dynamics в Premiere Pro и Audition CC. Тази обикновена, но мощна добавка предлага компресор, разширител, ограничител и шумопотискане в един лесен за използване инструмент.
Редактор на визуални клавишни комбинации
Използвайте редактора на визуални клавишни комбинации, за да виждате кои клавиши имат зададени клавишни комбинации и кои са свободни за задаване на нови. Пояснението показва пълното име на командата, когато посочите над клавиш в оформлението на клавиатурата. Когато изберете клавиш модификатор от оформлението на клавиатурата, клавиатурата показва всички клавишни комбинации, които изискват модификатор.
Припокриване на времевия код
Audition CC ви позволява да преглеждате припокриванията на сесия и на времевия код в панела Video (Видео). Можете също да заключите своята видеопродукция на външния дисплей. Припокриването на времевия код показва низа с текущото време като припокриване на панела Video (Видео) и на монитора с цял екран на видеоклипа.
Многоканални звукови работни процеси
Многоканалните звукови работни процеси позволяват автоматичното разделяне на всички аудиоканали в уникални клипове. Можете да персонализирате каналите, зададени към клип, и да регулирате насочването на определени канали.
Пълна точност с Premiere Pro
Поддръжката на Audition за стандартни проекти на Premiere Pro означава, че връзките към оригинални ресурси, метаданни на поредици, маркери, аудиоефекти, параметри, подмиксове и настройки на панела Essential Sound (Основен звук) се прехвърлят към Audition с пълна точност.
Директно експортиране от Audition с Media Encoder
Audition може да експортира вашия редактиран аудио запис директно в Adobe Media Encoder CC. Тази функция разрешава напълно линеен постпродукционен работен процес, като се използват предварителните настройки на формата и персонализиране на аудио каналите без рендиране или разправии с различни файлове за смесване.
Актуализирани аудиоефекти
Много от съществуващите аудио ефекти разполагат с инструменти за измерване на спектъра, усилването и намаляване на усилването. Можете да използвате честотния спектър за идентифициране на дисбаланси в аудио и да използвате контролни точки за коригирането им. Инструментът за измерване на нивата показва входното ниво на звука, а този за измерване на ограничаването на усилването показва как се компресират и разширяват аудиосигналите.
Ръководства за първи стъпки
Самоучители в приложенията предлагат на новите потребители серия от насочващи демонстрации за общи задачи. Тези ръководства ви помагат да се ориентирате лесно в основната функционалност и възможностите, включително намаляване на фоновия шум, смесване на аудиоелементи и създаване на обикновен подкаст. Подсказки и самоучители с обобщена информация се предлагат в приложението за вашите първи стъпки с Audition.
Панел Essential Sound (Основен звук)
Панелът Essential Sound (Основен звук) предоставя пълен комплект от инструменти за сместване на вашето аудио и постигане на резултати с професионално качество. Панелът осигурява опростени контроли за обединяване на нивата на силата на звука, корекция на звука, подобряване на чистотата и добавяне на специални ефекти – по този начин вашите видеопроекти звучат сякаш са смесени от професионален звукооператор. Можете да запишете приложените корекции като предварителни настройки за повторно използване в Audition, като ги направите удобни за използване с цел допълнително усъвършенстване на звука.
Разширения на CEP
Можете да разрешите разширения на платформата за обща разширяемост (CEP) и да създадете интегрирани панели в настолните приложения на Adobe.
Смесване и регулиране на продължителността на песните
Създавайте ремикси на музикални файлове от колекция, като използвате машинното самообучение на Adobe Sensei. Можете например да запишете песен с по-дълга продължителност и да създадете по-кратка версия, която звучи като оригинала. Можете да прекомпозирате каквато и да е музика от вашата колекция, така че да отговаря на продължителността на видеоклипа или проекта.
Синтезирана реч
Въвеждайте или копирайте текст и генерирайте реалистично дублажно записване или запис на разказвач. Използвайте този инструмент за създаване на синхронизирани гласове за видеоклипове, игри и аудиопродукции.
Автоматична корекция на силата на звука
Извършвайте съпоставяне на нивото на звука в аудиоклипове и прилагайте корекции, за да поддържате различни стандарти на нивото на звука и действително ограничаване на пиковете. Панелът Match Loudness (Съпоставяне на нивото на звука) заменя стария панел Match Volume (Съпоставяне на силата на звука).
Автоматично архивиране в Creative Cloud
Audition ви позволява да съхранявате периодични архивирани копия на файловете на сесията, за да предотвратите загуба, причинена от прекъсване на захранването, срив или повреда във файла. В диалоговия прозорец Preferences (Предпочитания) изберете Auto Save (Автоматично записване), след което изберете Backup Multitrack Session Files Automatically (Автоматично архивиране на файлове на сесия с множество записи). След това изберете местоположение за архивиране, което може да бъде средата за съхранение на Adobe Creative Cloud, папката на сесията или всяко друго местоположение по ваш избор.
Dynamic Link за поточно предаване на видео съдържание от Premiere Pro
Функцията за поточно предаване на видео клипове Dynamic Link ви позволява да предавате поточно видео клипове без рендиране при изпращане на проекти от Premiere Pro в Audition.
Динамично повторно свързване
Audition ви позволява лесно да заменяте ресурси в отворен проект. Всички направени промени в оригиналния клип се запазват и се прилагат към новия материал, така че можете да работите без прекъсване дори когато даден ресурс се променя.
Видео на цял екран на двоен дисплей
Извлечете максимума от изживяването си в Audition, като използвате работен процес на цял екран с два монитора. Показвайте съдържанието на вашия панел за видео на цял екран на втори монитор през HDMI, DVI или VGA. Тази функция е особено полезна за редактиране на Foley и звукови ефекти във видеоклип, записване на автоматична замяна на диалога (ADR) или дублажно озвучаване, както и показване на вашата работа, докато редактирате.
Поддръжка на разширени видеоформати
Premiere Pro CC предлага разширена мултимедийна поддръжка на локално ниво, като ви позволява да редактирате на локално ниво всички основни формати за видеоклипове, изображения и аудио. Изданието 2014.1 на Audition CC поддържа всички видеоформати на локално ниво, които се поддържат в Premiere Pro.
Импортиране и експортиране на маркери
Audition може да импортира маркери от файлове, съдържащи метаданни на XMP маркери, включително видеофайлове от Premiere Pro и Adobe Prelude CC. Можете да импортирате маркери в аудиофайл (показан в редактора на форма на вълната) или в композиция от множество записи в Audition. Можете да споделяте тези маркери с приложения на трети страни, като експортирате файловете в CSV файл с помощта на панела Markers (Маркери). По всяко време можете да импортирате CSV маркери обратно в Audition.
Автоматично копиране на импортирани ресурси в папка на сесия
Audition ви позволява да задавате персонализирани нива за индикатори „Жълто“ (Внимание) и „Червено“ (Предупреждение) в панела за измервания на нивата. Можете да се съобразявате с вътрешните правила на станцията или личните предпочитания, като изберете персонализирани стойности за точките на пресичане на измерването на нивата. В диалоговия прозорец за предпочитанията изберете Playback (Възпроизвеждане) и укажете нивата за жълто и червено.
Записи, ограничени във времето
Планирайте записите предварително и Audition ще ги запише автоматично или ще започне да записва незабавно за определен период от време.
Ефект за отстраняване на звук
Ефектът Sound Remover (Отстраняване на звук) премахва нежелани аудиоизточници от даден запис. Този ефект анализира определена част от записа и изгражда звуков модел, използван за намиране и премахване на звука.
Подобрен изравнител на силата на звука при речта
Опцията за целеви динамичен обхват в Audition предоставя по-добро управление над изравняването на силата на звука за изговорено на глас съдържание.
Поддръжка на iXML метаданни
Audition може да чете, променя и генерира iXML метаданни. Тези метаданни обикновено се улавят от записващи аудиоустройства или софтуер за аудиозапис на място, като например Metacorder за Mac. Важни функции на iXML метаданните са способността за избор и маркиране на най-добрите записи, както и запис на бележки по време на процеса на записване.
Канализиране по избор
С цел поддръжка на различни съраунд формати и конфигурации Audition ви позволява да добавите нови аудиоканали по избор при създаване на аудиофайл. Каналите по избор обикновено се използват в аудио за кино, излъчване и видеоигри.
Цветове за интелигентно проследяване
За улесняване идентифицирането на записи към тях е добавена цветна лента. Тези цветни ленти се добавят от лявата страна на заглавието на записа или в долния край на панела на миксера. Когато добавяте клип към даден запис, цветът на клипа се променя, за да отговаря на този на записа.
Ефекти за разтягане на стъпкатаи изменение на стъпката
Използвайте ефекта Pitch Bender (Разтягане на стъпката) за промяна на темпото в течение на времето за промяна на стъпката. Ефектът използва крива за редактиране на ключови кадри, която се намира по дължината на цялата форма на вълната, подобно на ефектите на избледняване и на кривата на усилване. Използвайте ефекта за разтягане на стъпката за промяна на музикалната стъпка. Това е ефект в реално време, който може да се комбинира с други ефекти в рамката за мастерирането или в рамката за ефекти.
Ефекти на отстраняване на щракване/пукане и DeClicker
Използвайте ефектите на отстраняване на щракване/пукане и DeClicker, за да отстранявате пукания, щраквания, леко съскане и пращене на микрофона. Подобни звуци са често срещани при записи, като например при стари плочи и записи на място.
ITU устройство за измерване на нивото на звука
Audition има интегрирана персонализирана версия на добавката за измерване TC Electronic Loudness Radar. Налична в изгледи за форма на вълната и за множество записи, тя ви предоставя информация за пиковите и средните нива, както и тези за диапазона.
Автоматично изравняване на речта
За бързо подравняване на прекомерно дублиран диалог с аудио от оригиналната продукция използвайте автоматичното подравняване на говора. Audition успява да синхронизира всяка една дума дори ако оригиналното аудио е шумно или се различава откъм цялостна дължина.
Редактор за предварителен преглед
Вижте как изглежда формата на вълната в реално време, преди да направите промени. Или работете върху различни части от файла едновременно. Тази функционалност е особено ценна, когато работите с ефекти, променящи продължителността на даден клип. Изберете View (Преглед) > Show Preview Editor (Показване на редактора за предварителен преглед) за показване на предварителния преглед.
Функция за разделяне на честотната лента
Използвайте функцията за разделяне на честотната лента за създаване на до осем копия на даден аудиоклип (или на селекция в самия клип), като всяко копие съдържа различен честотен диапазон, намиращ се в първоначалния клип. Честотите на разделяне определят точките на разделяне. Всяко копие на формата на вълната се създава като нов файл и се поставя в панела Files (Файлове). След това можете да редактирате или прилагате ефекти отделно към всяка лента.
Редактиране на вълнови форми със спектрален честотен дисплей
Лесно можете да добавяте, премахвате и обръщате спектрални селекции, направени чрез инструментите за избор – бягащ ред, ласо или четка за рисуване.
Извличане на аудио от компактдискове
Извличане на определени песни от компактдиск в един файл. Вкарайте аудио компактдиск в оптично устройство и изберете File (Файл) > Extract Audio from CD (Извличане на аудио от компактдискове). Изберете записите и разрешете Extract to Single File (Извличане в един файл).
Контрол при поставяне в сесии с множество записи
Контролирайте операциите по поставяне в сесия с множество записи: Можете да изберете да поставите всички клипове в един и същи целеви запис или в няколко записа. Натиснете Alt, докато плъзвате, за превключване. Можете да укажете поведението по подразбиране в предпочитанията за Multitrack Clip (Клип с множество записи). Когато е разрешено, едно ново предпочитание избягва клипове с припокриване, докато вмъкването или поставянето на нови клипове създава нови записи.
Панел за анализиране на фазата
Използвайте панела Phase Analysis (Анализ на фазата) за показване на канали извън фазата за стерео форми на вълната. Панелът за анализиране на фазата също така показва стерео разделянето. Можете да избирате измежду няколко изгледа на фазата, включително хистограма, Mid/Side, Лисажу и колело на фазата. За допълнителни опции за показване щракнете с десния бутон върху графиката и изберете дадена опция.
Функция Edit Favorites (Редактиране на любими)
Използвайте панела Favorites (Любими), за да записвате, преглеждате, организирате, пускате или редактирате вашите любими задачи. За показване на панела Favorites (Любими) изберете Window (Прозорец) > Favorites (Любими) или Favorites (Любими) > Edit Favorites (Редактиране на любими).
Ръчни и автоматични контроли за стъпки
Ефектът Manual Pitch Correction (Ръчна корекция на стъпка) дава възможност за визуална корекция на стъпка със спектрален дисплей на стъпките. Spectral Pitch Display (Спектрален дисплей на стъпките) показва основната стъпка като яркосиня линия, а оттенъците имат от жълти до червени нюанси. Коригираната стъпка се появява като яркозелена линия. Ефектът Automatic Pitch Correction (Автоматична корекция на стъпка) е наличен в редактора на формата на вълната, както и в редактора на множество записи. При последния неговите параметри могат да бъдат автоматизирани с времето чрез ключови кадри и външни повърхности за управление.
По-бързо и по-прецизно редактиране
Изберете няколко клипа, след което изберете Clip (Клип) > Groups (Групи) > Group Clips (Групови клипове). Можете да преместване и редактирате групови клипове заедно и дори да ги удължавате пропорционално, когато е разрешена опцията за удължаване на клипове. Настройки за групово удължаване, усилване и оцветяване и други са налични в панела Properties (Свойства).
Удължаване на клипове в реално време
Можете бързо да удължавате клипове до необходимата дължина, докато преглеждате резултатите по време на възпроизвеждане. В панела на редактора изберете няколко клипа, за да ги удължите пропорционално. В панела Properties (Свойства) изберете измежду различни типове удължаване, оптимизирани за различно аудиосъдържание.
Управление на поддръжка на повърхността и автоматизиране на параметрите
Смесвайте аудио по интерактивен начин с популярни повърхности за управление чрез протоколите EUCON, Mackie MCU или Logic Control (включително сериите Avid Artist, създавани по-рано от Euphonix). Или използвайте контролери на трети страни, базирани на таблет, които поддържат тези протоколи. Можете дори да използвате едновременно няколко устройства.