Функции

Сравнете основните функции в различните версии