Услуги от Adobe Sensei

Научете повече за ефективните услуги на Adobe Sensei, които ви помагат да работите по-интелигентно, по-бързо и придават индивидуалност на всяко клиентско изживяване.

Услуги от Adobe Sensei
 

Content Intelligence

Услугите на Content Intelligence ръководени от Adobe Sensei, в момента се предлагат като бета версия за Adobe I/O.

Услуги на Content AI

Като част от Content Intelligence, услугите на Content AI ви помагат да разбирате и манипулирате изображения за ефективно повторно използване, автоматизиране на продукцията и мащабно персонализиране. Услугите Content AI на Adobe Sensei ви помагат да подобрите:
Data Ingestion Service

Съдържание на изображенията

Добавяйте автоматично метаданни – включително концепции – към нови и съществуващи ресурси.

Качество на изображенията

Оценете качеството на изображенията с професионални критерии като хармония на цветовете, дълбочина на полето, правило на третините и подчертаване на обект.

Позиция на съдържанието

Автоматично оразмеряване на изображенията според спецификациите на марката и изискванията на канала с интелигентно разпознаване на съдържанието.

Маскиране на изображения

Изберете предния и задния план на изображение за композиции, като например замяна на фон.
 

Experience Intelligence

Очаквайте скоро следващото поколение услуги на Experience Intelligence, ръководени от Adobe Sensei, които ще ви помогнат да персонализирате и оптимизирате всяко клиентско изживяване. То ще бъде достъпно като предварителен преглед на избрани клиенти и ще е част от нашите решения на Adobe Experience Cloud.

Услуги Attribution AI

Разберете въздействието на вашия маркетинг върху желаните резултати, което ще ви позволи да оптимизирате клиентското изживяване през целия път на клиента. Улугите Attribution AI на Adobe Sensei ви помагат да разберете следното:
Услуги на Attribution AI

Маркетингово въздействие

Определяне на нарастващото въздействие, дължащо се на собствени, спечелени и платени медии.

Ефективност на многоканална кампания

Разпределение на нарастващите разходи въз основа на постигнатото чрез канала и кампанията с цел постигане на по-добри резултати.

Клиентски микс

Разберете типа клиенти, до който достигате чрез маркетинговите канали.

Услуги Customer AI

Обогатете профилите на клиентите с интелигентни атрибути, базирани на потребителското поведение и демографията, за да сегментирате и таргетирате по-добре потенциалните и настоящите клиенти. Услугите Customer AI на Adobe Sensei ви помагат да разберете следното:

Склонност към отлив

Идентифициране и задържане на клиентите, които е най-вероятно да се откажат от вашата услуга.

Склонност към превръщане

Персонализиране на кампании за привличане на потенциални клиенти въз основа на поведение и интереси с цел превръщане в клиенти.

Склонност към допълнителни продажби

Целенасочени оферти за правилния клиент в правилния момент, за да се оптимизира дялът на портфейла.
Услуги на Customer AI

Journey AI услуги

Оптимизирайте дизайна и осигуряването на пътя на клиента чрез въвеждане на ръководена от изкуствен интелект оптимизация с правила, определени от маркетинговия специалист. Услугите Journey AI на Adobe Sensei ви помагат да разберете следното:
Услуги на Journey AI

Оптимално време за изпращане

Персонализиране на момента на изпращане на имейли до потенциални и настоящи клиенти.

Ангажиране на потребителя

Планирайте своята комуникационна стратегия с предвиждаща информация относно вероятността да се стигне до взаимодействие чрез имейл (коефициент на отваряне и честота на кликване).

Праг на съобщенията

Открийте ритъма на съобщенията, които поддържа ангажираността на клиентите и избягва умората им, поради която могат да се откажат от абонамента.