Speciální programy a opatření, která přijímáme, abychom vás podpořili

 

Vzhledem k vývoji situace s onemocněním COVID-19 okamžitě implementujeme celou řadu programů zaměřených na zákazníky, které mají zajistit trvalý přístup k našim produktům.

Vzdělávací instituce – časté otázky

Studenti mají nyní až do 6. července 2020 místo svých licencí ve školních učebnách k dispozici bezplatný osobní přístup ke službám Creative Cloud ze svého domova.

 

Co Adobe nabízí svým zákazníkům v oblasti vzdělávání?

Kvůli zvýšeným obavám z onemocnění COVID-19 začalo mnoho škol a univerzit po celém světě zavádět plány na zmírnění následků situace a uzavírat své areály. V reakci na to společnost Adobe nabízí školám a univerzitám, které mají přístup ke službě Creative Cloud v místních počítačových laboratořích, dočasné domácí licence aplikací Creative Cloud pro počítače jejich studentům a pedagogům, a to bez dalších nákladů. Přístup platí do 6. července 2020, ale tento termín můžeme zkrátit nebo prodloužit podle vývoje situace. Studentům to umožní pokračovat ve studiu distančně.

 

Kterým zákazníkům společnost Adobe rozšiřuje tuto nabídku?

Tato nabídka je k dispozici vzdělávacím institucím, kde mají studenti přístup do prostředí Creative Cloud ve školních učebnách a nebudou v souvislosti s onemocněním COVID-19 moci pokračovat ve své práci kvůli uzavření školních areálů.

 

Jaká jsou specifika nabídky?

Přístup k aplikacím Creative Cloud pro počítače dostanou pouze studenti a pedagogové ve školách s existujícím institucionálním licenčním plánem (ETLA nebo VIP), kteří požádají prostřednictvím webu HelpX. Po zpracování žádosti se bude moci kdokoli v organizaci zahrnutý v konzole Adobe Admin Console jako uživatel přihlásit k Adobe.com účtem, který poskytne správce školy. Potom si může stáhnout a používat požadované aplikace Creative Cloud pro počítače na zařízení, se kterým pracuje.

 

Které aplikace Creative Cloud budou v rámci této nabídky k dispozici?

K dispozici budou všechny produkty pro počítače, které jsou součástí plánu Všechny Aplikace Creative Cloud, včetně aplikací Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign a dalších. Úplný seznam aplikací pro počítače najdete zde.

 

Budou služby, jako jsou knihovny Creative Cloud, Adobe Fonts atd., k dispozici k dočasnému použití bez dalších nákladů?

Ne, k dispozici budou pouze aplikace Creative Cloud pro počítače. Oprávnění ke službám budou mít uživatelé přidružení k účtu prostřednictvím konzole Admin Console v dané vzdělávací instituci. Pokud by například správce udělil uživateli bezplatnou licenci Adobe Spark for Education, získal by uživatel 2 GB úložiště, zdarma Adobe Fonts atd.

 

Získají bezplatný přístup automaticky všechny školy?

Ne, přístup se poskytuje podle potřeby a pouze na základě žádosti.

 

Které instituce mají na tuto nabídku nárok?

Nárok mají vzdělávací instituce (základní a vyšší vzdělání) s aktivním licencováním vázaným na zařízení (licence pro sdílená zařízení, licence vázaná na zařízení nebo sériové nasazení) prostřednictvím nákupních programů ETLA nebo VIP. Společnost Adobe si vyhrazuje právo poskytnout nebo odepřít přístup podle vlastního uvážení.

 

Platí nějaká geografická omezení?

Ne, tato nabídka je globální.

 

Kdy a jak mohou zákazníci této nabídky využít?

Od 12. března 2020 mohou správci škol pro své uživatele požádat o přístup z domova prostřednictvím formuláře HelpX. Jakmile bude žádost zpracována, upozorníme správce a umožníme všem uživatelům v organizaci přístup k aplikacím Creative Cloud pro počítače, což jim umožní stahovat aplikace a pokračovat v práci doma. Plánujeme poskytnout přístup do 6. července 2020, i když toto časové období můžeme upravit podle vývoje situace.

 

 

Zpět na programy zaměřené na zákazníky

Kontaktujte nás

Centrum nápovědy služby Adobe

Podpora a odstraňování problémů

Podpora pro podniky

Pomoc vyhrazená pro velké organizace

Chceme znát váš názor.

Jsme odhodláni poskytnout vám nástroje, které vám umožní pracovat kreativněji a efektivněji v této náročné době. Zúčastněte se průzkumu a podělte se o své zkušenosti.