Podpořte své marketingové aktivity marketingovým plánem

Naplánujte svou marketingovou strategii pomocí osvědčených postupů pro cílové trhy a marketingovou taktiku.

Stránky ukázkového marketingového plánu

Co je marketingový plán a jak ho vytvořit?


Marketingový plán je dokument, který slouží k definování marketingových cílů vaší firmy a stanovení strategie k jejich dosažení. Je to plán pro rozjezd podnikání malé firmy nebo pro uvedení nového produktu nebo služby na trh. Nejprve definuje poslání firmy a dále uvádí, kdo jsou vaši cíloví zákazníci a jakým způsobem je chcete oslovit. Váš plán by měl zahrnovat průzkum trhu a zákaznické základny. Také byste v něm měli popsat, jaké marketingové materiály a metody máte v úmyslu použít a jak chcete měřit svůj úspěch.

 

Přeskočit fázi plánování a přejít přímo na jednorázové marketingové kampaně může být lákavé, ale čas věnovaný tvorbě marketingového nebo podnikatelského plánu se nakonec vyplatí. Pomůže vám totiž soustředit marketingové úsilí na dlouhodobé cíle. Obchodníci, kteří si stanovují cíle a dokumentují svou strategii, mají více než trojnásobnou pravděpodobnost, že budou ve svém úsilí úspěšní, přičemž ti nejdisciplinovanější z nich mají pravděpodobnost úspěchu téměř čtyřnásobnou.

 

 

 

 

Osvědčené postupy pro marketingový plán


U nejlepších marketingových plánů je patrná hluboká znalost jak firmy, tak cílových skupin. Buďte důkladní – zahrňte do plánu všechny důležité podrobnosti o vaší společnosti a podrobně naplánujte způsoby, jakými splníte své obchodní cíle. Níže jsou uvedeny klíčové komponenty, které je třeba zahrnout do silného marketingového plánu:

 

 

Podrobnosti a odlišení se od konkurence

 

Začněte základními informacemi o vaší firmě: názvem, umístěním, předmětem podnikání a klíčovými rysy, které vás odlišují od konkurence. Pak popište své obchodní cíle, poslání firmy a svůj jedinečný prodejní argument (anglicky „unique selling proposition“). Jedinečným prodejním argumentem je klíčová informace, která odlišuje vaši nabídku od nabídek konkurentů. Ve vaší zemi například existují kromě vás i další firmy prodávající trička z biobavlny, ale vaše firma možná jako jediná daruje určitou částku z každého nákupu na dobročinné účely.

Stránky ukázkového marketingového plánu

Pozice na trhu


Definujte odvětví, ve kterém budete podnikat, a uveďte výsledky průzkumu, který podrobně mapuje stav vašeho odvětví. Možná vaše firma našla díru na trhu nebo chce díky rostoucí poptávce uspět na větším trhu. Stanovte si realistické cíle, jak se odlišit a na jak velký tržní podíl se zaměřit. S tím vám může pomoci analýza konkurence. Popište svou konkurenci, abyste lépe porozuměli tomu, jak vyniknout.

 

 

 

Silné a slabé stránky

 

Situační analýza ukazuje, že rozumíte silným stránkám vaší společnosti i oblastem, ve kterých byste se měli zlepšit. Jednou z metod, jak tyto znalosti získat, je provést analýzu SWOT. Výsledkem je mřížka rozdělená na čtyři kvadranty věnované silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám. Tato analýza pomůže vašemu týmu vymyslet způsoby, jak dosáhnout vašich jedinečných cílů.

 

 

 

Analýza cílové skupiny

 

Přesně popište, kdo jsou vaši potenciální zákazníci a jaké mohou mít potřeby. Společnosti zabývající se průzkumem trhu vám mohou poskytnout statistiky na základě oblasti, ve které podnikáte. Mohou dokonce definovat marketingové persony, které lze použít k předvídání chování zákazníků. To vám pomůže zformovat vaši obsahovou strategii a zpracovat plány, jak upoutat pozornost zákazníků v různých marketingových kanálech prostřednictvím hlasu, obrázků, různých sdělení apod.

 

 

 

Marketingové cíle a měření

 

Sepište své marketingové cíle. Upřesněte, jaké typy zakázek chcete získat a jak plánujete získat svůj podíl na trhu. Dále definujte pokyny pro sledování dat a stanovte klíčové ukazatele výkonu (KPI) nebo uveďte, co použijete k měření úspěchu. Vaším měřítkem může být počet prodaných produktů, počet prodaných předplatných, počet stažení nebo jakákoli metrika spojená s vašimi konkrétními cíli.

 

 

 

Marketingové kanály a strategie

 

Popište každou z marketingových aktivit, které plánujete provádět, i to, jak podporují vaši strategii obsahového marketingu, případně jak plánujete formulovat komunikaci se svou cílovou skupinou. Podrobně rozeberte, jaké marketingové kanály budete používat a proč. Mohou to být fyzické marketingové materiály, například tištěné reklamy a letáky, nebo digitální marketing, jako je marketing na sociálních sítích a optimalizace pro vyhledávače (SEO). Mezi běžné součásti základních marketingových strategií dnes patří e-mailový zpravodaj a strategie pro sociální sítě. V závislosti na vašem trhu můžete také využít propagované příspěvky na sociálních sítích, digitální reklamy, reklamní podcasty, cílené videoreklamy a další možnosti.

 

 

 

Logistika a finance

 

Přidáním informací o logistice a financích vytvoříte komplexní podnikatelský plán, pomocí něhož můžete přesvědčit potenciální investory, že jim zajistíte dobrou návratnost investic (ROI). Uveďte v plánu také svůj rozpočet na marketing, plánované spuštění marketingových kampaní a finanční odhady předpokládaného zisku vaší společnosti během prvního roku až pěti let (nebo v příštích pěti letech, pokud je vaše firma již zavedená). Zaujmout cílovou skupinu vám pomůže infografika, tabulky a grafy ilustrující vaši finanční situaci.

 

Shrnutí marketingového plánu

Shrnutí

 

Shrnutí je zkrácená verze marketingového plánu. Tuto část vytvořte jako poslední, přestože se bude nacházet na začátku dokumentu. Každou část plánu shrňte do jednoho odstavce tak, abyste čtenářům poskytli všechny informace ve stručném jednostránkovém přehledu.

 

Příklady, jak začít


Tištěné marketingové plány


Jednou z možností je vytvořit elegantní tištěný dokument, například tuto jednoduchou černobílou brožuru, kterou budete dávat potenciálním zákazníkům. V aplikaci, jako je Adobe InDesign, můžete vytvořit zcela nové rozvržení knihy, nebo můžete využít šablony marketingového plánu, jako jsou tyto:

 

 

 

Digitální marketingové plány

 

Digitálně prezentovaný marketingový plán nabízí mnoho výhod. Vytvořte plán, který lze sdílet stejně snadno jako adresu URL. Můžete do něj vložit odkazy nebo pohyblivou grafiku, snadno jej sdílet online a vytvořit responzivní design, který se přizpůsobí obrazovkám různých velikostí. Pokud potřebujete svůj marketingový plán prezentovat živě, je skvělou volbou šablona prezentace, jako je tato s možností výběru z několika barevných motivů. Pro vytvoření tohoto typu návrhu je dobré použít například aplikaci Adobe Spark. Můžete si vyzkoušet bezplatnou online šablonu aplikace Adobe Spark, a to i tehdy, pokud ještě nemáte firemní webové stránky.

 

 

 

Vytvořte si marketingový plán ještě dnes


Pořiďte svému týmu aplikace pro digitální design, například ty, které jsou součástí plánu Adobe Creative Cloud pro týmy. Dáte mu tak nástroje, které potřebuje k vytvoření a realizaci úplného marketingového programu, počínaje vývojem identity značky a konče tvorbou obsahu pro sociální sítě. Vytvářejte loga, grafiku a grafy pomocí aplikace Adobe Illustrator. Navrhujte marketingové materiály, jako jsou pohlednice a brožury, v aplikaci InDesign. Jakmile vaše organizace vše úspěšně zprovozní, digitalizujte všechny své tištěné dokumenty do bezpečných souborů PDF v aplikaci Adobe Acrobat. A díky knihovnám Creative Cloud můžete používat nejaktuálnější loga a datové zdroje pro každý projekt.

 

 

Prozkoumejte kreativní způsoby, jak rozvíjet své podnikání

PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ


Podívejte se, jak zákazníci společnosti Adobe budují skvělé služby pomocí služby Creative Cloud pro týmy

OSVĚDČENÉ POSTUPY


Prozkoumejte nejnovější pokyny pro efektivní design, marketing a další oblasti
 

VÝUKOVÉ LEKCE


Posuňte svou kreativitu na novou úroveň pomocí podrobných výukových lekcí

Objevte aplikace, které můžete použít k návrhu marketingového plánu

 

InDesign, Spark, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator

Zvolte si správný plán služby Creative Cloud pro týmy

Součástí všech plánů je nástroj Admin Console pro snadnou správu licencí, nepřetržitá technická podpora, neomezené inzerování pracovních nabídek ve službě Adobe Talent a 1TB úložiště.

Jedna aplikace

29,99 €/měsíc

za licenci (bez DPH)


Jedna, vámi vybraná kreativní aplikace Adobe, například Photoshop, Illustrator, lnDesign, Spark nebo Acrobat Pro*

NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKA

Všechny aplikace

69,99 €/měsíc za licenci (bez DPH)

 

Všechny kreativní aplikace Adobe, například Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark, Acrobat Pro a více než 20 dalších aplikací

*K jednotlivým aplikacím Acrobat Pro, Lightroom a InCopy lze využívat 100GB úložiště.