Soubory Asymptote

Asymptote je programovací jazyk používaný k tvorbě vektorové grafiky. Soubor Asymptote používá kód k vytvoření technických obrázků, které následně můžete exportovat do jiných formátů, jakou jsou EPS, PDF a další. Seznamte se s historií formátu Asymptote a s tím, jak funguje.

Soubor Asymptote

Obsah

 

 • Co je soubor Asymptote?
   
 • Historie souborů Asymptote
   
 • Jak používat soubor Asymptote
   
 • Výhody a nevýhody souborů Asymptote
   
 • Jak otevřít soubor Asymptote
   
 • Jak otevřít a upravit soubor Asymptote
   
 • Soubory Asymptote: časté otázky

 

 

Co je soubor Asymptote?

Soubory Asymptote fungují jinak než standardní formáty obrazových souborů. Programovací jazyk Asymptote umožňuje uživatelům vytvářet vektorovou grafiku, která se opírá o matematický systém založený na souřadnicích.

 

Soubory Asymptote se hodí k tvorbě technických výkresů a matematických diagramů a obrázků. Po vytvoření obrázku s využitím programovacího jazyka Asymptote jej uživatelé můžou exportovat do přístupnějšího formátu, jako je PostScript, EPS, PDF, SVG, WebGL nebo PRC.

 

Se soubory Asymptote se pravděpodobně nesetkáte příliš často, ale pokud ano, budou mít příponu .ASY.

 

 

Historie souborů Asymptote

Formát Asymptote vytvořili v roce 2004 Andy Hammerlindl, John C. Bowman a Tom Prince. Inspirací k jeho vytvoření byl starší kreslicí program MetaPost.

 

Tento software využívá licenci GNU Lesser General Public License a může jej tak kdokoli zdarma používat. Jazyk Asymptote funguje na platformách Microsoft Windows, Unix a Mac OS nebo k němu můžete přistupovat na webu prostřednictvím internetového prohlížeče.

 

Pomocí softwaru LaTeX můžete v souboru Asymptote psát popisky a rovnice a vytvářet tak konzistentní dokumenty. Asymptote dokáže generovat dvourozměrnou vektorovou grafiku pro formáty, jako je PostScript a PDF. Dokáže také vkládat 3D grafiku WebGL do souborů HTML.

 

 

Jak používat soubor Asymptote

Asymptote je spíše vektorový grafický jazyk než základní formát souboru. Soubor Asymptote můžete použít k následujícím účelům:

 

Tvorba pokročilých technických výkresů

Soubory Asymptote používají kód ke kreslení matematických tabulek, grafů a diagramů. Můžete vytvořit i základní ilustrace, například symbol jin a jang, v různých barvách.

 

Generování 3D vektorové grafiky

Formát Asymptote umožňuje uživatelům vytvářet a vkládat 3D obrázky. Můžete například vkládat grafiku WebGL do souborů HTML, totéž platí pro grafiku PRC v souborech PDF.

 

Prozkoumejte další typy vektorových souborů

 

 

Výhody a nevýhody souborů Asymptote

Podobně jako u jiných typů souborů má i formát Asymptote specifické případy použití, díky nimž je v některých situacích vhodnější než v jiných. Níže jsou uvedeny některé výhody a nevýhody formátu Asymptote:

 

Výhody souborů Asymptote

 • Asymptote umožňuje uživatelům vytvářet vysoce přesné technické výkresy s podporou souřadnicového systému, což je užitečné pro matematické a vědecké obrázky.
 
 • Program je široce přístupný novým uživatelům a je dodáván s aplikací pro webový prohlížeč. Je k dispozici zdarma a nejsou vyžadovány žádné poplatky za předplatné.
 
 • Po vytvoření obrázku pomocí kódu Asymptote si uživatelé můžou vybrat z široké palety možností exportu do souboru. Mezi výstupy patří například soubory PostScript, PDF, SVG a WebGL.

 

Nevýhody souborů Asymptote

 • Protože tento formát používá kódování a příkazy, můžou mít někteří lidé při používání souborů Asymptote technické problémy. Pro efektivní práci s těmito soubory musí mít uživatelé určité znalosti.
 
 • Otevření a pochopení kódu obsaženého v nezpracovaném souboru Asymptote může být pro uživatele, kteří dosud nemají s tímto typem souboru zkušenosti, obtížné. To vám může potenciálně znemožnit sdílení souborů Asymptote s ostatními.
 
 • Vektorovou grafiku v souborech Asymptote tvoří matematické rovnice a souřadnice, nikoli obrazové body. Z tohoto důvodu nejsou obecně vhodné pro vysoce kvalitní digitální fotografie.

 

 

Jak otevřít soubor Asymptote

Při otevření souboru Asymptote postupujte následovně:

 
 1. Chcete-li otevřít nezpracovaný soubor a pracovat s ním, musíte si nejprve nainstalovat software Asymptote v systému Microsoft Windows, macOS nebo Unix.
   
 2.  Po instalaci dvakrát klikněte na název souboru, abyste jej otevřeli v počítači.
   
 3. Obrázky Asymptote exportované do jiných formátů souborů, například PDF, lze otevřít snadněji. 
   
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na název souboru a vyberte položku Otevřít v programu
  .  
 5. Vyberte si požadovaný program v zobrazeném seznamu aplikací a programů, které můžou otevřít váš soubor.

 

 

Jak otevřít a upravit soubor Asymptote

Při tvorbě souboru Asymptote postupujte podle následujících kroků:

 

 1. V počítači nainstalujte software Asymptote nebo otevřete aplikaci ve webovém prohlížeči.

 2. Zadejte kódování a příkazy potřebné k vytvoření technické vektorové grafiky
  .  
 3. Vyberte možnost výstupu (například PDF) a stáhněte si obrázek.
   
 4. V závislosti na zvoleném výstupu můžete nový soubor otevřít v softwaru pro úpravu obrázků, jako je například Adobe Photoshop.

 

 

Soubory Asymptote: časté otázky

Jaké obrázky lze pomocí Asymptote vytvořit?

Hlavní oblastí využití formátu Asymptote jsou velmi přesné matematické diagramy, grafy a tabulky, na rozdíl od rastrových obrazových souborů, jako jsou JPEGPNG, které jsou vhodnější pro fotografie. Protože soubory Asymptote podporují široký rozsah barev, hodí se také pro základní ilustrace.

 

Je formát Asymptote snadno použitelný?

Před použitím Asymptote je vhodné mít alespoň základní znalosti programování. Jazyk Asymptote totiž vytváří vektorové obrázky pomocí kódování a příkazů. Jakmile se naučíte základy, je práce v aplikaci pro webový prohlížeč poměrně přehledná a snadná.

 

Jaký je rozdíl mezi formáty Asymptote a JPEG?

Obrázek Asymptote je vektorový soubor, zatímco JPEG je rastrový soubor. První formát vytváří obrázky pomocí matematických rovnic, zatímco druhý je skládá z obrazových bodů. Vektorová grafika se proto obvykle používá pro ilustrace, loga a grafy, které je potřeba používat v různých velikostech, zatímco rastrové soubory jsou obecně vhodnější pro fotografie a webovou grafiku.

 

Může obrázek Asymptote obsahovat 3D tvary?

V Asymptote můžete pomocí správného kódování a příkazů vytvářet dvourozměrné i trojrozměrné obrázky. Zkušení uživatelé můžou kreslit složité grafy s několika sadami dat.

 

Jsou za použití Asymptote k tvorbě grafiky vyžadovány poplatky?

Software Asymptote je volně ke stažení a použití, protože využívá licenci GNU Lesser General Public License. Je také snadno dostupný jako aplikace ve webovém prohlížeči.

Další informace o typech souborů, které jsou podobné souborům Asymptote

SVG – obrázek souboru

Soubory SVG

Vektorový obrazový formát určený pro 2D grafiku.

STL – obrázek souboru

Soubory STL

Oblíbená volba pro 3D modelování a tisk.

EPS – obrázek souboru

Soubory EPS

Často vyžívaná možnost výstupu pro soubory Asymptote.

DWG – obrázek souboru

Soubory DWG

Další způsob ukládání 2D a 3D dat návrhů.

Pořiďte si aplikaci Adobe Illustrator

Vytvářejte nádherné vektorové kresby a ilustrace.

Zdarma na 7 dní, poté 24,19 €/měsíc.