Aplikace Lightroom CC není v tomto systému podporována.

Je vyžadován systém Windows 10 nebo novější. Viz úplné systémové požadavky.

Aplikace Lightroom Classic je podporována. Další informace.