ADOBE DOCUMENT CLOUD PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Přejděte na plně digitální postupy, modernizujte a ušetřete peníze

Umožněte studentům, vyučujícím, rodičům, zaměstnancům a absolventům využívat bezproblémový a moderní elektronický podpis v aplikaci Adobe Acrobat a službě Adobe Acrobat Sign – to vše při dodržení bezpečnostních standardů a souladu s předpisy.

Proveďte výběr.

Základní a střední školy

Usnadněte život rodičům i studentům

Se službou Acrobat Sign můžete digitalizovat nejrůznější dokumenty, mimo jiné:
 
– Individuální vzdělávací plány
 
– Formuláře týkající se speciálních vzdělávacích potřeb

– Omluvenky a souhlasy od rodičů

– Schválení virtuální výuky

– Formuláře pro distribuci zařízení

– Formuláře souhlasu s mediálním využitím

– Záznamy o zdravotním stavu a očkování

– Omezení zodpovědnosti při sportovních akcích
Základní a střední školy

Zlepšete postupy na vysokých školách a univerzitách

Se službou Acrobat Sign můžete digitalizovat nejrůznější dokumenty, mimo jiné:


– Formuláře týkající se finanční pomoci


– Žádosti o registraci nebo přijetí


– Žádosti o výpis předmětů a známek


– Formuláře týkající se sponzoringu


– Žádosti o změnu předmětů


– Omezení zodpovědnosti při sportovních akcích

Přeneste svou školu do digitální éry se značkou, které můžete důvěřovat

Digitalizujte své formuláře a dokumenty

Díky efektivním pracovním postupům s elektronickými podpisy si zjednodušíte činnosti, jako je nábor nových studentů či zpracování přihlášek ke studiu, žádostí o ubytování na kolejích nebo darů od absolventů. S řešením Acrobat Sign Solutions můžete snadno a rychle distribuovat a shromažďovat digitální formuláře, jako jsou individuální vzdělávací plány pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žádosti o výpis předmětů a známek.

Pracujte výrazně efektivněji

S řešením Acrobat Sign Solutions můžete rychleji než kdy dříve vytvářet, odesílat, revidovat a elektronicky podepisovat důležité dokumenty a administrativní formuláře. Společnost Forrester uvádí, že naše pracovní postupy vám můžou ušetřit 1,5 hodiny na jednu transakci.*

Podepisujte bezpečným způsobem

Shromažďujte bezpečným způsobem elektronické podpisy důležitých dokumentů, jako jsou individuální vzdělávací plány nebo smlouvy s dodavateli, a zajistěte přitom soulad s předpisy. Společnost Adobe, důvěryhodný lídr v oblasti zabezpečení digitálních dokumentů, garantuje plnění požadavků zákonů a norem FERPA, COPPA, HIPPA, CFR část 11 a dalších.

*Celkový ekonomický dopad služby Acrobat Sign, studie provedená společností Forrester Consulting na objednávku společnosti Adobe v srpnu 2019

Iowská státní univerzita

Organizace Iowa State University Foundation vede program, který poskytuje finanční podporu budoucím inovátorům, díky službě Acrobat Sign a řešení Microsoft se jí daří posílat dotace příjemcům o 13 dnů rychleji než dříve. Podívejte se, jak vzdělávací instituce šetří peníze a vynikají nad jinými pomocí služby Acrobat Sign.

Iowská státní univerzita – tlačítko Přehrát

Podívejte se, jak může Adobe změnit vzdělávání k lepšímu

Podepisování v digitálním prostředí

Univerzita v Novém Mexiku

Univerzita v Novém Mexiku nahrazuje pracovní postupy založené na papírových dokumentech nahrazuje jednoduchými digitálními postupy využívajícími službu Adobe Document Cloud. Díky tomu můžou její oddělení HR a nákupu i skupina UNM Medical Group fungovat efektivněji.

Podepisování v digitálním prostředí

Státní univerzita v San Diegu

Díky implementaci digitálních pracovních postupů založených na službě Acrobat Sign ušetřila státní univerzita v San Diegu stovky hodin při procesech správy kurzů studentů a náboru nových zaměstnanců.

Podepisování v digitálním prostředí

Státní univerzita v Sonomě

Státní univerzita v Sonomě se vydala digitální cestou se službou Acrobat Sign, eliminovala hory papírů ve všech odděleních a přešla na moderní způsob práce, který je rychlejší i bezpečnější.

Nástroje od Adobe + aplikace společnosti Microsoft = bezproblémové prostředí

Řešení Acrobat Sign Solutions je integrováno do služeb Microsoft 365 a Microsoft Teams, takže studenti, vyučující, zaměstnanci školy i absolventi můžou využívat většinu funkcí pro práci se soubory PDF a elektronický podpis v aplikacích, které denně používají.

Kontaktujte nás. Jsme tady, abychom vám pomohli

Ať už potřebujete základní informace o našich řešeních nebo chcete požádat o nabídku, která přesně odpovídá vaší jedinečné organizaci, rádi vám zodpovíme vaše dotazy.