7 důvodů, proč upgradovat ze systému Dynamic Tag Management na Adobe Experience Platform Launch

Nová éra správy tagů

V roce 2013 získala společnost Adobe systém pro správu tagů, který dostal název Dynamic Tag Management (DTM). V době akvizice využívalo systém DTM 30 zákazníků. Dnes DTM poskytuje služby více než 3 000 zákazníků.
Za posledních pár let jasně vyšlo najevo, že se prudký rozvoj webových marketingových technologií nezpomaluje, ale naopak zrychluje. V důsledku toho roste i ekosystém technologií, na které spoléhají pracovníci marketingu při zajišťování služeb zákazníkům. Starší systémy pro správu tagů nedokážou tento ekosystém podporovat.
Odborníci, kteří vytvořili systém DTM, se téměř dva roky věnovali vývoji nové generace systému pro správu tagů, který by dokázal ekosystém marketingových technologií podporovat a sjednotit. Nový systém pro správu tagů se jmenuje Adobe Experience Platform Launch. Jedná se o revoluční přístup ke správě tagů, který dovoluje vývojářům třetích stran vytvářet, udržovat a neustále aktualizovat vlastní integrace se službou Adobe Experience Cloud v rámci ucelené platformy zajišťující součinnost všech obsažených technologií. Systém Launch využívá rozhraní, které se podobá obchodu s aplikacemi Adobe, a podniky proto mohou snadno nasazovat webové aplikace Adobe i jiných dodavatelů. Dále mohou definovat, jaké chování zákazníků chtějí sledovat, a také určovat způsoby použití získaných dat v rámci digitálních marketingových nástrojů.
separator

Proč má smysl udělat změnu?

Upgradování ze systému DTM na systém Launch společnosti Adobe znamená mnohem víc než jen držet krok s nejnovějšími technologiemi. Zde je sedm důvodů, proč by měl váš podnik tuto změnu zvážit:

1. RYCHLEJŠÍ NASAZENÍ: Katalog rozšíření

1. RYCHLEJŠÍ NASAZENÍ: Katalog rozšíření
Procházejte, konfigurujte a nasazujte marketingové technologie vytvořené a udržované nezávislými dodavateli softwaru.
Díky systému Adobe Experience Platform Launch máte snadný přístup k potřebným rozšířením v jednom centrálním katalogu. Jde o integrace vytvořené a udržované přímo poskytovateli daných technologií. Tato rozšíření umožňují vašemu webu podporovat více technologií. Přehledné uživatelské rozhraní pomáhá pracovníkům IT i marketingu tyto technologie rychleji nakonfigurovat a nasadit.

2. JEDNODUCHÝ UPGRADE: Odkaz s kódem pro vložení

Pomocí odkazů můžete přesměrovat stávající kódy pro vložení systému DTM do systému Launch společnosti Adobe.
Když byl systém Launch společnosti Adobe teprve ve fázi náčrtů na tabuli, platily dva neměnné požadavky:
• Vytvořit správce tagů otevřeného do té míry, aby v něm poskytovatelé marketingových technologií mohli vytvářet rozšíření.
• Umožnit zákazníkům DTM upgrade bez nutnosti měnit již fungující vložené kódy.
Systém Launch společnosti Adobe splňuje oba tyto požadavky. Zákazníci produktu DTM používají odkazy tak, že jejich produkční kódy pro vložení načtou knihovnu v jazyce JavaScript vytvořenou v systému Launch společnosti Adobe namísto systému DTM.

3. NEUSTÁLÁ INOVACE: Rozšíření od třetích stran

Nezávislým dodavatelům softwaru je k dispozici v podstatě samoobslužný způsob vytváření, správy a aktualizace vlastních integrací, kterým se říká rozšíření.
Systém Launch společnosti Adobe je jediný systém pro správu tagů, který dovoluje poskytovatelům marketingových technologií přímo vytvářet a udržovat vlastní integrace. Můžou nejen měnit uživatelské rozhraní rozšíření, které vytvořili, ale i přidávat nové funkce. Poskytovatelé marketingových technologií můžou například do rozšíření systému Launch společnosti Adobe vložit celý proces registrace nebo i produkt SaaS (software jako služba). Tito dodavatelé si vytvoří nové potřebné aplikace, vyvinou nové druhy rozšíření a dají své inovace přímo do rukou podniků, které je potřebují.

4. SJEDNOCENÁ MARKETINGOVÁ TECHNOLOGIE: Nástroj pro vytváření pravidel

Nesourodé produkty sjednotíte integrací dat a funkcí marketingových a reklamních technologií.
Zcela jsme přepracovali nástroj pro vytváření pravidel v systému Launch společnosti Adobe, aby se pravidla snadněji vytvářela a byla srozumitelnější. Tím vylepšení nekončí. Nástroj pro vytváření pravidel je vlastně pojítkem všech marketingových technologií nasazených v systému Launch společnosti Adobe a poskytuje hlavní uzel pro sjednocení funkcí jedné marketingové technologie s funkcemi ostatních.
Obrázky 1 a 2 ukazují způsob použití dat ze služby Adobe Analytics, Google Analytics a dat ze samotné stránky k vložení konkrétního videa YouTube na konkrétní stránku v reálném čase. Tato spolupráce různých marketingových technologií je možná díky rozšířením. Nová data nebo funkce mohou poskytovatelé marketingových technologií vkládat do kterékoli ze čtyř částí nástroje pro vytváření pravidel, kterými jsou události, podmínky, výjimky a akce. Vzhledem k tomu, že rozšíření mohou přidávat funkce přímo do nástroje pro vytváření pravidel, nemusí se různé marketingové technologie lepit dohromady vlastním kódem, ale stačí je propojit použitím společné platformy.
Obrázek 1. Nastavení pravidla.
Obrázek 1. Nastavení pravidla.
Obrázek 2. Výběr a konfigurace akce s použitím rozšíření YouTube.
Obrázek 2. Výběr a konfigurace akce s použitím rozšíření YouTube.

5. AUTOMATICKÁ IMPLEMENTACE: Otevřená rozhraní API

Automatizujte základní implementace jedné nebo více technologií.
Běžnou praxí mezi poskytovateli marketingových technologií je nejprve vytvořit základní produkt a potom k němu vyvinout rozhraní API. Systém Launch společnosti Adobe uplatnil jiný přístup a postavil základní produkt na rozhraních API. Každé kliknutí na tlačítko, každé vyplnění pole i každé přidání funkce do uživatelského rozhraní vychází z API. To znamená, že každý krok provedený v uživatelském rozhraní je možné automaticky provést mimo toto rozhraní.
Pokud například vaše společnost používá stejnou základní implementaci služby Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target nebo remarketingové pixely pro každou příslušnou doménu, nasazovali byste při běžném postupu spuštění nové domény každou z těchto marketingových technologií ručně v uživatelském rozhraní systému pro správu tagů. Systém Launch společnosti Adobe umožňuje vytvoření skriptů, které s využitím rozhraní API systému Launch tyto technologie nasadí automaticky. Proces, který trval celé dny, týdny i měsíce, nyní zabere několik sekund.

6. PODNIKOVÉ PUBLIKOVÁNÍ: Publikování na základě komponent

Zkombinováním pravidel, datových prvků a rozšíření tvořících knihovnu publikujte jen obsah, který potřebujete.
Systém Launch společnosti Adobe používá knihovny k určení výstupu publikování pro vývoj, přípravnou fázi a produkční prostředí. Tyto knihovny se skládají z konkrétních komponent zahrnujících pravidla, datové prvky a rozšíření vybraná uživatelem. Schopnost do nejmenších podrobností určit, které komponenty se budou publikovat, dává podnikům větší kontrolu nad změnami, které se dostanou do produkčního prostředí, včetně vizuálního přehledu a zabezpečení. Co obsahuje komponentový systém Launch společnosti Adobe:
Řešení konfliktů mezi uživateli.
Řešení konfliktů mezi uživateli.
Systém Launch společnosti Adobe upozorní uživatele, pokud jiný uživatel změní pravidlo v knihovně, která se právě publikuje.
Nástroj pro tvorbu knihoven.
Nástroj pro tvorbu knihoven.
Uživatelé s právy pro publikování mohou s využitím knihovny snadno hledat, přidávat, kontrolovat a odstraňovat pravidla, datové prvky i rozšíření.
Čtyři fáze publikování.
Čtyři fáze publikování.
Uživatelé mohou určovat kroky čtyřfázového procesu publikování knihovny: Vývoj, Předáno, Schváleno a Publikováno. Dojde-li u některých komponent knihovny ke konfliktu, dostanou o tom příslušní uživatelé informaci.
Prostředí pro vývoj bez omezení.
Prostředí pro vývoj bez omezení.
Systém Launch společnosti Adobe poskytuje pracovníkům IT neomezené instance prostředí pro vývoj i přípravné fáze, aby bylo možné s jistotou nasazovat řešení do produkčního prostředí.

7. ZCELA POD KONTROLOU: Správa práv

Vytvořte práva na publikování, přidávání rozšíření a jejich zpřístupnění a spoustu dalších úloh a potom tato práva přidělte uživatelům.
Pomocí ovládacích prvků pro správu práv můžete vytvořit skupiny se speciálními právy a pak do nich přidat uživatele. Uspořádání přístupu podle práv a nikoli podle uživatelů dává organizaci jasnou představu o tom, kdo má kam přístup, a umožňuje případné hromadné změny. Chcete-li například zjistit, kdo může publikovat, nemusíte detailně ověřovat všechny uživatele. V systému Launch společnosti Adobe stačí kliknout na právo publikování a zobrazí se všichni uživatelé, kteří mohou publikovat.
separator

Záleží na výběru správného nástroje

 

 

 

 

 

Systém Adobe Experience Platform Launch přestavuje úplně nové pojetí správy tagů. Od základů nově promyšlený systém Launch společnosti Adobe zajišťuje organizacím škálovatelný a flexibilní způsob, jak podporovat současné a budoucí webové technologie, a zároveň výrazně usnadňuje další oblasti správy tagů včetně konfigurace pravidel, správy práv a sjednocování technologií v celém daném digitálním ekosystému. Možná jste dnes spokojeni s funkcemi systému DTM, ale zítřek přinese nové technologie a komplikace, které systémy pro správu tagů první generace nedokážou podporovat ani řešit. S využitím systému Adobe Experience Platform Launch může váš podnik ihned začít využívat výhod sjednoceného ekosystému webových technologií.
Chcete-li získat další informace, přejděte na web www.adobe.com/cz/enterprise/cloud-platform/launch.html nebo se obraťte na manažera zákaznických řešení Adobe.

 

separator