Překročte hranice tagů a nabídněte dokonalé služby

Správa tagů není o práci s tagy. Je o dokonalých službách.
Podniky spoléhají na rozsáhlý ekosystém marketingových technologií, které jim pomáhají poskytovat kvalitní zákaznické služby. Platí, že průměrný podnikový web používá 20 různých marketingových technologií.
Tyto technologie nasazují vývojáři vložením řádků kódu JavaScript (tagů) na každou požadovanou webovou stránku. Tyto tagy povolují danou technologii, ale zároveň propojují tok dat mezi technologiemi, aby poskytly ucelenější uživatelské prostředí.
Představte si webovou stránku jako tři vrstvy. Spodní vrstva obsahuje technologie, díky kterým stránka funguje. V prostřední vrstvě se nacházejí data vytvořená těmito technologiemi. Vrchní vrstva prezentuje daný obsah uživatelům, kteří s ním dále pracují.
Všechny tyto vrstvy jsou navzájem propojené a musí fungovat společně, aby zajistily působivé a funkční možnosti interakce. Zde přicházejí na řadu tagy. Mnoho firem bylo dříve přesvědčeno, že správa tagů patří do vrstvy technologií a že jde jenom o fragmenty kódu HTML a JavaScript, jejichž jediným smyslem je nainstalovat technologie na webové stránky. Aby však bylo možné zákazníky skutečně zaujmout, musí tyto různé technologie nejen fungovat, ale musí fungovat ve vzájemné spolupráci.

Tagy zajišťují přenos dat napříč vrstvami mezi různými technologiemi a ve výsledku utvářejí prostředí na míru pro zákazníky. V neustále se měnícím a rostoucím ekosystému webových technologií mají systémy pro správu tagů velký úkol. Správci tagů první generace nejsou stavění na udržení tohoto nového dynamického ekosystému. V konečném důsledku vede tento problém k nespokojenosti uživatelů.
separator

Potíže s první generací správců tagů

Počet webových technologií poskytujících služby zákazníkům prudce stoupl z přibližně 150 v roce 2011 na současných více než 5 000. Míra zavádění těchto nových technologií v podnicích nadále roste a podniky potřebují při jejich nasazování maximální flexibilitu k zajištění dokonalých služeb zákazníkům.
Aby mohly podniky poskytovat dokonalé možnosti využití, není možné používat tyto různé technologie nezávisle, protože by kvalitní data o zákaznících dostupná v jedné technologii nebyla k dispozici pro akce dalších technologií. Akce v jedné technologii by probíhaly bez spojitosti s akcemi jiné technologie. Nakonec by v podnicích vznikaly potíže při zajišťování jednotlivých služeb pro zákazníka využívajících více marketingových technologií.
Šablony tagů umožňují netechnickým uživatelům nasazovat a konfigurovat základní implementaci marketingové technologie bez jakéhokoli zásahu do kódu. Je to možné díky uživatelskému rozhraní, ze kterého po zadání potřebných informací příslušná šablona vytvoří JavaScript a vloží ho do kódu webové stránky.

První systémy pro správu tagů se na trhu objevily na začátku 21. století. V té době nasazovaly podniky na webech v průměru dvě technologie. Tyto dvě technologie zpravidla fungovaly nezávisle. V současnosti nasazují podnikové webu průměrně 20 technologií a často je část z nich na sobě navzájem závislá. Správci tagů používající šablony nedokážou podporovat dnešní komplexní a vzájemně závislé technologie, protože nemají schopnosti k vytvoření potřebných integrací. Pro integraci marketingové technologie jsou nejlépe kvalifikovaní pracovníci příslušné technologické společnosti, nikoli správce tagů. Správci tagů první generace se stali všeobecnými nástroji a nemohou tedy vytvářet integrace plné pokročilých funkcí, které by splnily současné i budoucí nároky firem.
Správci tagů první generace jsou založeni na uzavřené architektuře a nedokážou podporovat ani škálovat potřeby firem zaměřených primárně na poskytování dokonalého prostředí pro zákazníky. Hlavní důvody:
 • Podniky spoléhají na ekosystém technologií, který jim pomáhá řešit velmi komplexní úkoly. Správci tagů první generace se zaměřují na údržbu šablon. Neposkytují inovativní řešení problémů pro budoucnost.
 • Podniky předpokládají, že jejich marketingové a propagační technologie spolupracují. Integrace vytvořené ve správcích tagů první generace jsou však povrchní a neumožňují spolupráci technologií, která odpovídá potřebám uživatelů.

 

 

 

 

separator

Definujeme novou generaci správy tagů

Ke splnění nároků firem zaměřených na kvalitní možnosti pro zákazníky je potřeba nový druh správce tagů. Takový, co umožňuje určovat cestu podle chování zákazníků. Takový, co podporuje poskytovatele marketingových technologií k samostatné inovaci. Systémy pro správu tagů nové generace to dokážou díky třem klíčovým vlastnostem.
1. Otevřená a trvale udržitelná architektura zajišťující maximální flexibilitu.
Vzhledem k rychlému rozvoji marketingových technologií už správci tagů první generace používající šablony nedostačují. Poskytovatelé marketingových technologií získávají díky správcům tagů nové generace samoobslužný způsob vytváření, správy a aktualizace integrací. Společnost, která vytvoří konkrétní technologii, tak má plně pod kontrolou propracované a náročné integrace, o které se správce tagů nemusí starat. Tato otevřená architektura umožňuje podnikům využívat trvalé a flexibilní integrace, které se často aktualizují a je možné je přizpůsobit. Takovou úroveň podpory může nabídnout jen otevřená architektura.
2. Sjednocené marketingové technologie pro ještě lepší služby.
Integrace vytvořené ve správcích tagů první generace nejdou do hloubky. Obvykle umožňují pouze konfiguraci dané technologie. Integrace nové generace však dovolují poskytovatelům marketingových technologií přidávat nové funkce přímo do správce tagů.
Například společnost nabízející přehrávač videa může vytvořit integraci, která k možnostem zahrnutým ve správci tagů přidává nové akce, události, podmínky a dokonce i data. Přehrávač videa může přidat následující prvky:
 • akce – přehrát, pozastavit a zvětšit vyrovnávací paměť;
 • události – přehrát, zastavit a zavřít okno;
 • podmínky – rychlost spojení a rozlišení;
 • data – název videa a jeho délka.
Tisíce poskytovatelů marketingových technologií mohou rozšířit základní funkce v uživatelském rozhraní správce tagů a tím tyto technologie sjednotit, aby byly firmy lépe vybavené na synchronizaci a zajištění dokonalých služeb pomocí více technologií.
3. Automatické nasazování technologií k rychlému dosažení výsledků.
Systémy pro správu tagů nové generace jsou postavené na otevřených rozhraních API. Tato rozhraní umožňují agenturám a podnikům automatizovat i ta nejsložitější nasazení technologií.
Představte si například podnik s několika obchodními značkami. Každá značka má svůj web, kde jsou nasazené následující technologie:
 • Adobe Analytics;
 • Google Analytics;
 • Adobe Target;
 • Adobe Audience Manager;
 • Oracle BlueKai;
 • ForeSee;
 • [24] 7;
 • k tomu 10 dalších technologií.
První generace správců tagů nutila podniky ručně replikovat postupy nasazení každé z těchto technologií. Správa jednotlivých nasazení každé technologie pro každý web bývá pracná a zdlouhavá. Integrace těchto technologií může být ještě náročnější.
Systémy nové generace pro správu tagů plně postavené na rozhraních API umožňují podnikům napsat skript, který využije tato rozhraní k programovému nasazení daných technologií, záznamu potřebných dat, nasdílení dat do všech technologií a dokonce k vytvoření pravidel podporujících kvalitní výsledky napříč technologiemi. Proces, který trval celé hodiny, dny, týdny i měsíce, nyní zabere několik sekund.
separator

Přesuňte svou pozornost od práce s tagy k poskytování dokonalých služeb

Správa tagů v tradičním pojetí představuje prostředek s cílem spravovat tagy požadované k povolení různých technologií na webu. Dnes se správa tagů již tagů netýká. Zabývá se sjednocením dat a technologií s cílem zajistit prvotřídní služby.
 
Výběr správného systému pro správu tagů je zásadní pro poskytování výjimečného obsahu. Systémy nové generace pro správu tagů poskytují zákazníkům atraktivní obsah tím, že usnadňují marketérům jeho vytvoření. Systém Launch společnosti Adobe je na trhu jediný systém nové generace pro správu tagů. Je postavený na systému Adobe Experience Platform a pomáhá pracovníkům marketingu při těchto úkolech:
 
 • nasazení a konfigurace technologií Adobe a jiných technologií;
 • sjednocení způsobu spolupráce technologií Adobe a jiných technologií, které se podílejí na zajištění spokojenosti zákazníků;
 • shromáždění a distribuce hodnotných zákaznických dat.
 
Více informací o systému nové generace pro správu tagů společnosti Adobe najdete na stránce www.adobe.com/cz/enterprise/cloud-platform/launch.html.
 
 
 
 
separator