Základy správy tagů

Co to je, jak to funguje a proč je to důležitější, než si myslíte.

Vzhledem k rychlému rozvoji marketingových technologií musí podniky na svých webech denně vytvářet, spravovat a nasazovat stále víc tagů. Účinná správa tagů je dnes nezbytná k zajištění naprosté spokojenosti zákazníků. Co je tedy systém pro správu tagů? Jak to funguje? Jaké jsou další výhody? Čtěte dál.
separator

Co je to tag?

Začněte se základy. Webová stránka obsahuje spoustu technologií, od platforem pro personalizaci a chatových služeb až po nástroje k zajištění spokojenosti zákazníků a řešení analýzy. Každá má svou samostatnou instalaci a účel. Aby tyto technologie na určité stránce fungovaly, je nutné na příslušnou stránku nasadit potřebný fragment kódu JavaScript, kterému se říká tag. Každá technologie vyžaduje svůj vlastní tag. Běžná webová stránka vyžaduje někdy i několik desítek tagů, aby zajistila potřebné možnosti pro zákazníky.
Často se při aktualizaci některé technologie musí pro zajištění správné funkce aktualizovat ve všech částech webu i tag. To znamená udělat v kódu JavaScript rychlé opravy. Může být složité a nesmírně časově náročné udržovat všechny tagy aktuální.
separator

Co je systém pro správu tagů?

Co je systém pro správu tagů?
Vaše organizace spoléhá na rozsáhlý ekosystém marketingových technologií, které přinášejí zákazníkům skvělé uživatelské zážitky. Roste nejen počet těchto technologií, ale i jejich složitost. Správa a sjednocení takových technologií společně s průběžnými daty o zákaznících může být nadlidský úkol. Proto se využívají správci tagů.
Systém pro správu tagů je řešení SaaS (software jako služba), které zjednodušuje postupy instalace, správy a použití webových technologií. Systémy pro správu tagů usnadňují práci s tagy, takže i technicky méně zdatní uživatelé, jako jsou marketéři a správci obsahu, mohou snáze a efektivněji nasazovat řešení na celém webu. Již není nutné žádat pracovníky IT o přidání jednotlivých tagů ručně na každou stránku. Pracovníci marketingu můžou zcela samostatně a rychle nasazovat působivé prvky schválené oddělením IT.
Systémy pro správu tagů fungují stejně jako jiné webové technologie, tedy s využitím tagů. Systém pro správu tagů nainstalujete přidáním několika řádků kódu JavaScript pro vložení nejlépe na všechny webové stránky. Po nasazení tohoto kódu pro vložení umožní uživatelské rozhraní správce tagů marketérům vytvářet podmíněné příkazy, kterými aktivují konkrétní marketingové technologie. Nemusí tak prohledávat veškerý kód webové stránky. Příklad podmíněného příkazu: Pokud uživatel klikne na webu www.weRetail.com/pants na tlačítko Koupit, odešle se název zakoupeného produktu do služby Adobe Analytics.
Po uložení těchto příkazů vloží správce tagů pomocí několika řádků kódu použitých k nasazení systému pro správu tagů další kód JavaScript potřebný k provedení podmíněného příkazu.
separator

Proč je správa tagů důležitá pro vaši firmu

Systémy pro správu tagů jednak usnadňují firmám nasazování vhodných technologií na správné webové stránky ve správný čas a jednak shromažďují a sdílejí data mezi těmito technologiemi k zajištění jednotného využití. Chce-li například uživatel koupit v e-shopu čepici, umí systém pro správu tagů shromáždit data hledání a předat je programu pro analýzu, který sleduje položky vyhledávané uživateli. Z těchto dat je možné získat přehled o tom, co zákazníci chtějí. Zajištěním lepší personalizace také pomáhají zákazníkům rychleji najít, co hledají, a zvyšují jejich celkovou spokojenost s nákupem.
Čtyři věci, které jsou díky systémům pro správu tagů ve vaší organizaci jednodušší:
  • Instalace marketingové technologie na webové stránce
  • Pochopení chování cílových skupin
  • Určení funkce konkrétní technologie na stránce
  • Shromáždění a distribuce dat v rámci marketingové technologie
separator

Výhody správy tagů

Správa tagů představuje mnohem víc než jednoduché tagování a koordinaci dat. Ve skutečnosti zajišťují firmám systémy pro správu tagů pět klíčových benefitů.
1. Nasazujte rychleji a přitom zvyšujte příjmy.
Systémy pro správu tagů umožňují marketérům samostatně vytvářet kvalitnější služby na míru zákazníkům a ušetřit čas i zdroje. Lidé, kteří pracují s vašim firemním obsahem, a zákazníci tak mohou bezpečným a technicky správným způsobem přidávat, upravovat a zlepšovat možnosti webu podle potřeby. Pomocí správce tagů zvládne vaše firma více v kratším čase. Dokonalejší služby zákazníkům mohou ve výsledku přinést vyšší příjmy.
2. Pochopte mnohem lépe zákazníky.
Systémy pro správu tagů výrazně zjednodušují proces sledování chování uživatelů na daném webu. Vaše společnost stráví bez správce tagů mnoho času prohledáváním kódu každé stránky s cílem najít jednoduché informace, jako jsou kliknutí zákazníků. Ještě víc času strávíte sledováním komplexního chování, které poskytuje lepší přehled. S využitím přívětivého rozhraní správce tagů mohou pracovníci marketingu určit, jaké chování je třeba měřit. Umožní to společnosti rychleji sledovat jednoduchá i vysoce komplexní chování a lépe porozumět potřebám zákazníků.
3. Nabídněte rychlejší a lepší možnosti.
Při práci se systémem pro správu tagů nemusíte vkládat stejné tagy na každou stránku. Marketéři a IT pracovníci mohou pomocí správce tagů vytvářet vysoce selektivní pravidla, která inteligentním způsobem vkládají správné tagy na správné stránky. Díky menšímu počtu tagů se budou webové stránky načítat rychleji. To nejen zlepšuje dojem zákazníkům, ale zajišťuje i širší dosah v podobě lepšího načítání ve více typech zařízení.
4. Shromážděte a sdílejte přesná data v různých technologiích.
Správci tagů nabízejí podnikům ucelený pohled na veškerá data shromážděná pro danou vlastnost webu a na způsob jejich získávání. Dává vám to jistotu, že shromažďujete správná data vhodným způsobem, a dovoluje sdílet tato data v rámci dalších marketingových technologií. Vytvořením centrálního úložiště webových dat, které je přístupné technologiím marketingu a reklamy, spolehlivě zajišťujete optimální úroveň služeb řízenou přesnými daty.
5. Sjednoťte data a technologie do jednoho soudržného ekosystému.
K zajištění naprosté spokojenosti zákazníků potřebuje vaše společnost ekosystém marketingových technologií, které navzájem sdílejí informace a účinně spolupracují. Tagy představují médium pro sdílení informací. Správa tagů je spojovací článek, který sjednocuje informace mezi všemi nasazenými technologiemi za účelem synchronizace a zajištění skvělých služeb.
separator

Mezi systémy pro správu tagů jsou rozdíly

První systém pro správu tagů vznikl na začátku 21. století a brzy přišly další. Správci tagů první generace umožňují používat šablony, které usnadňují nasazování tagů na webu. Technicky méně zdatným uživatelům umožňují šablony nasazovat a konfigurovat na webové stránce základní implementaci marketingové technologie téměř bez potřeby kódování. Stačí vyplnit formulář, kterým uživatelé nakonfigurují nastavení a pravidla konkrétní technologie. Správce tagů přeloží vstup z formuláře do kódu JavaScript a vloží tento kód na požadovanou webovou stránku. Každá technologie potřebuje pro usnadnění postupu nasazení vlastní šablonu a při aktualizaci technologie je často nutné aktualizovat i šablonu.

Systémy pro správu tagů první generace čelí dvěma znepokojivým výzvám

Vzestup marketingových technologií.
Počet webových technologií poskytujících tyto služby zákazníkům prudce stoupl z přibližně 150 v roce 2011 na současných více než 5 000. S nárůstem počtu marketingových technologií roste i míra zavádění nových technologií v podnicích. Obchodní značky musí nově zajistit maximální flexibilitu při nasazování nových technologií a zároveň při jejich zhodnocování. Správci tagů první generace se soustřeďují na vytváření šablon podporujících celý ekosystém webových technologií a nedokážou bohužel udržet tempo s trhem. Pracovníci marketingu tak mají na výběr méně technologických možností, které jsou navíc často zastaralé.
Oddělené fungování marketingových technologií.
K zajištění přesvědčivé prezentace podniků nesmí jejich rozmanité technologie pracovat odděleně. Musí naopak spolupracovat, aby se důležité signály od zákazníků zadané v jedné technologii promítly i v činnosti ostatních technologií. Správci tagů první generace se zaměřují na usnadnění procesu nasazování a zapomínají na sjednocování a součinnost produktů.
Tyto problémy řeší nová generace správců tagů s otevřenou architekturou, která umožňuje snadné rozšíření a přizpůsobení novým a často aktualizovaným technologiím. Namísto nezbytných ručních aktualizací šablon v konkrétním správci tagů využívá nová generace těchto produktů otevřenou platformu, která dovoluje poskytovatelům marketingových technologií kdykoliv rozvíjet, aktualizovat a také přidávat funkce do správce tagů. Marketéři navíc získávají okamžitý přístup ke všem těmto technologiím na jednom místě.
Představa implementace systému pro správu tagů může vzbuzovat obavy, ale každodenní přidaná hodnota dobrého správce tagů výrazně převyšuje pořizovací a instalační náklady. Vaše organizace s využitím systému pro správu tagů ušetří rychlejším nasazováním technologií výdaje, zkvalitní služby zákazníkům, lépe pochopí jejich potřeby a sjednotí ekosystém marketingových technologií (nová generace správce tagů). Další informace o přínosech systému pro správu tagů pro vaši firmu získáte kliknutím sem a spuštěním chatu se zástupcem společnosti Adobe.
Další informace o správě tagů nové generace získáte v článku Překročte hranice tagů a nabídněte dokonalé služby.
separator

Pět největších mýtů o správcích tagů

I přes zřejmý přínos systémů pro správu tagů dosud mnoho firem žádný nepoužívá. Proč váhají? Níže uvádíme pět běžných mýtů o systémech pro správu tagů doplněných o skutečnosti, které je vyvrací.
MÝTUS 1:
Máte-li systém pro správu tagů, nepotřebujete IT.

REALITA:
Správci tagů snižují závislost na IT, ale rozhodně potřebu IT neodstraňují. Správa tagů je vlastně nejužitečnější, když marketéři a pracovníci IT spolupracují na definici jasných rolí a odpovědností. Při správné realizaci umožní pracovníci IT pracovníkům marketingu rychlejší nasazování kampaní, sledování chování zákazníků a získání hlubšího přehledu z dat webu, zatímco se sami můžou soustředit na úkoly IT a nemusejí nasazovat tagy.
MÝTUS 2::
Bezplatní správci tagů nedokážou zvládnout potřeby podniků.

REALITA:
Dva nejoblíbenější systémy pro správu tagů na trhu jsou zdarma. Jeden z nich, Dynamic Tag Management, má více než 3 000 zákazníků včetně některých světových a úspěšných značek a společností Fortune 500, jako je například AIG, McDonald’s, Morgan Stanley, Nvidia, Salesforce.com, Starwood Hotels a Tyson.
MÝTUS 3:
Abych mohl používat systém pro správu tagů, musím být technický odborník.

REALITA:
Společným cílem většiny správců tagů je usnadnit netechnickým uživatelům nasazování základních tagů. Nasazení tagu často znamená jen zadání několika konfiguračních hodnot a definování situací, kdy se má tag spustit. Technicky méně zdatní marketéři mohou zvládnout i složitější úkoly, jako je například sledování, kdy návštěvníci zastaví sledování videa. Samozřejmě chvilku trvá, než se do toho dostanete.
MÝTUS 4:
Bezplatní správci tagů jsou závislí na dodavateli.

SKUTEČNOST:
Systém Dynamic Tag Management i systém pro správu tagů nové generace Adobe Experience Platform Launch podporuje jakékoli technologie třetích stran. Ve skutečnosti je systém Launch společnosti Adobe nejméně závislý na dodavateli v porovnání s ostatními, protože poskytuje všem dodavatelům samoobslužný způsob vytváření, správy a aktualizace vlastních integrací.
MÝTUS 5:
Implementace systému pro správu tagů je náročná a nestojí za to.

REALITA:
Zpočátku může implementace systému pro správu tagů vyžadovat více úsilí, ale dlouhodobé výhody významně převyšují počáteční investici. Správci tagů šetří čas, úsilí a náklady a umožňují netechnickým uživatelům pohotově sledovat chování zákazníků a nasazovat tagy schválené oddělením IT. Představte si všechnu tu práci spojenou s implementací a sledováním kódu a tagů různých dodavatelů. K tomu připočtěte zdlouhavou komunikaci mezi odděleními IT a marketingu s cílem vyjasnit požadavky pro každý úkol. S využitím systému pro správu tagů se celý tento proces pokaždé zjednodušuje, takže mohou marketéři rychleji nasazovat webové kampaně a technologie, získávat kvalitnější přehled o zákaznících a efektivněji provádět na základě těchto informací úpravy.

separator