Komunikujte se svými zákazníky způsobem, kterému rozumějí

Poznejte lépe své zákazníky rozpoznáním jejich chování při využívání webových služeb.

Komunikujte se svými zákazníky způsobem, kterému rozumějí

Vytvářejte užitečnější propojení

Propojením dat Adobe s daty z jiných zdrojů v řešeních Adobe Experience Cloud můžete vytvářet komplexní přehledy o jednotlivých zákaznících. Sledujte, jak se chovají na kontaktních místech, a zjistěte, co je pro ně nejdůležitější. Rozpoznejte známé spotřebitele, kteří k vašim službám přistupují z neznámých zařízení. Seskupujte uživatele do různých skupin a využívejte cílený marketing.

Poznejte své zákazníky

Udržujte kompaktní a konzistentní konverzace se svými zákazníky v různých marketingových kanálech.

Společné ID

Sledujte jednotlivé zákazníky, nikoli jen jejich zařízení, ve vašich webových službách pomocí společného identifikátoru.

Sdílení cílových skupin

Uspořádejte rozdílné typy zákazníků do cílových skupin a tyto skupiny poté sdílejte ve všech svých řešeních Experience Cloud.

Podrobný přehled o zákaznících

Zkvalitněte profily svých zákazníků propojením informací o spotřebitelích, které jste získali mimo Experience Cloud, s daty dostupnými v řešeních Adobe.

Graf zařízení

Spolupracujte s nejoblíbenějšími značkami na světě, abyste rozpoznali známého spotřebitele za neznámým zařízením.

Získejte ucelený obraz

Služba Adobe Experience Cloud vám umožní propojit informace získané různými technologiemi a z různých zařízení. Můžete tak vytvářet integrované marketingové kampaně šité na míru vašim zákazníkům.

Komplexní pohled na zákazníka

Získejte komplexní přehled o každém zákazníkovi bez ohledu na to, jaké zařízení nebo technologie používá.

Sjednocené zákaznické služby

Změňte nesouvislé a stále dokola se opakující marketingové kampaně na cílené a přizpůsobené akce. Využijte získané komplexní informace a vytvářejte kampaně zaměřené na konkrétní zákazníky.

V jednoduchosti je síla

Využívejte efektivně informace o spotřebitelích, které shromažďujete ve všech svých řešeních Cloud Experience, a umožněte svým zákazníkům rychle získat to, co chtějí.