Knihovna materiálů o partnerství společností Adobe a Microsoft

Zde naleznete vybrané materiály s informacemi o partnerství společností Adobe + Microsoft.

Články

Když se v překladu ztratí marketingový potenciál velkých dat

Když se v překladu ztratí marketingový potenciál velkých dat

Objevte sílu dat – vašeho nejlepšího zdroje informací – a zajistěte, aby pro vás data efektivně pracovala.

Přečíst

Strhněte Velkou datovou zeď

Zjistěte, jak nejnovější technologie spojují data z prodeje, marketingu a dalších oddělení, aby společnostem poskytly konkurenční výhodu.

Stáhnout článek

Ukázková videa

Logo Experience League

Příprava kampaní se společnostmi Adobe a Microsoft

Vytvářejte lepší zákaznické služby počínaje šířením povědomí o službě až po podporu zákazníků. Další informace získáte v ukázkovém videu o Adobe Campaign.

Logo Experience League

Dokonalé maloobchodní služby se společnostmi Adobe a Microsoft

Zjistěte, jak mohou prodejci budovat hlubší vztahy se zákazníky. Podívejte se na řešení Adobe Experience Manager v akci.

Využijte svůj digitální obchod ještě lépe

Podívejte se, jak společnost 24 Hour Fitness transformuje své podnikání a zákaznické služby.

Podívejte se, proč prodejní a marketingové týmy nebývají synchronizované.

Zjistěte, jak překlenout propasti mezi prodejem a marketingem, aby jejich společným cílem byla spokojenost zákazníků a posílení růstu.

Výzkum

Jak překlenout pět hlavních propastí mezi prodejem a marketingem

Jak překlenout pět hlavních propastí mezi prodejem a marketingem

Seznamte se s hlavními výzvami, kterým čelí organizace a které vás mohou stát čas, zákazníky a zisk.

Stáhnout elektronickou knihu

Zvýšení zákaznické zkušenosti pomocí digitální transformace

Patří vaše organizace mezi digitální lídry nebo digitální loudaly? Zjistěte, jak se můžete vyhnout tomu, aby vás konkurence předběhla.

Stáhnout zprávu

Let’s talk about what Adobe + Microsoft can do for your business.

Let’s talk about what Adobe + Microsoft can do for your business.