Podmínky nároku pro vzdělávací instituce

 
Na nákup produktů Adobe se slevou mají nárok následující typy institucí:
• Akreditovaná veřejná nebo soukromá základní nebo střední škola zajišťující řádnou prezenční výuku pro třídy nebo školní okrsky pro tyto typy škol*
• Akreditovaná státní nebo soukromá univerzita či vyšší škola (včetně vyšší střední školy, pomaturitního studia a vyšších odborných škol) udělující tituly vyžadující nejméně dva roky řádného denního studia*
• Školní správní kanceláře nebo vzdělávací rady
• Domácí školy schválené společností Adobe
• Státní školy na území USA nebo Kanady
• Jednotlivě jmenované vzdělávací subjekty schválené společností Adobe
• Nemocnice v USA, pokud jsou v úplném vlastnictví vzdělávací instituce v tom smyslu, že je instituce výhradním vlastníkem nemocnice a jedinou entitou, která vzdělávací instituce provozuje
• Vyšší vzdělávací výzkumné laboratoře, které jsou veřejnými institucemi a jsou uznávány americkým ministerstvem školství nebo kanadským ministerstvem vzdělávání pro jednotlivé provincie, vyučují studenty a mohou poskytnout kopii interních směrnic, které uvádějí vztah s danou univerzitou.
• Ostatní příklady podmínek nároku, které jsou průběžně zveřejňovány na webu společnosti Adobe
 
Nezpůsobilé instituce
Následující typy institucí nárok nemají:
• Školy a náboženské organizace bez akreditace
• Muzea
• Církve
• Knihovny
• Nemocnice v Kanadě
• Školicí centra nebo školy udělující certifikáty za kurzy typu počítačové vzdělávání, včetně, ale nejen dále uvedené: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
• Vojenské školy, které neudělují akademické tituly
• Výzkumné laboratoře neuznávané americkým ministerstvem školství nebo kanadskými ministerstvy vzdělávání pro jednotlivé provincie, například instituce uznávané americkým ministerstvem obrany, americkým ministerstvem pro energie nebo kanadskou národní radou pro výzkum. Nárok dále nemají laboratoře v USA definované jako centra výzkumu a vývoje financované z federálních zdrojů (FFRDC) a univerzitní přidružená výzkumná centra (UARC). Jedná se například o tyto instituce: Národní laboratoř Los Alamos, Národní laboratoř Sandia a Národní laboratoř Lawrence Livermora.
• Další příklady institucí, na které se nevztahuje nárok, uvádí společnost Adobe příležitostně na svých webových stránkách
 
Doklad o splnění podmínek
Společnost Adobe od prodejců vyžaduje, aby oprávněnost vzdělávacích institucí ověřili podle následujících zásad. Tato informace je součástí podepsané smlouvy uzavřené mezi společností Adobe a prodejcem. U nákupů prostřednictvím obchodu pro vzdělávací instituce společnost Adobe také vyžaduje identifikaci.
 
Jako vhodná identifikace se použije:
• Platná, oficiální nákupní objednávka vydaná vzdělávacím subjektem
Údaje z platné platební karty se správným názvem, účetní adresou a doručovací adresou vzdělávacího subjektu
• Aktuální platná osobní platební karta člena učitelského sboru či zaměstnance vzdělávacího zařízení nebo platba šekem touto osobou s doručovací adresou vzdělávacího subjektu
• Další příslušná identifikaci akademického pracovníka, kterou společnost Adobe průběžně poskytuje publikováním seznamu takové identifikace na svých webových stránkách* Akreditované školy jsou školy, které schvaluje organizace pověřená ministerstvem školství nebo státní vzdělávací radou USA, dále kanadským ministerstvem školství, respektive ministerstvy školství jednotlivých provincií, jejichž hlavním zaměřením je výuka studentů. V USA se jedná o tyto organizace: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.