Podmínky nároku pro pedagoga

 
Pokud chcete získat nárok na slevu, musíte splňovat některý z následujících parametrů:
• být členem učitelského sboru nebo zaměstnancem zaměstnaným akreditovanou základní nebo střední školou, státní nebo soukromou univerzitou nebo vysokou školou, školním úřadem nebo školní radou (včetně emeritních profesorů),
• být učitelem studenta s domácím vzděláváním – dle příslušných zákonů o domácím vzdělávání.

Doklad o splnění podmínek
 
Doklad o splnění podmínek musí vydat daná instituce s vaším jménem, názvem školy a aktuálním datem.
Poznámka: Jakékoli citlivé informace, například zaplacené částky nebo rodné číslo, lze zakrýt nebo přeškrtnout. Mezi typy dokladů o splnění podmínek patří:
• Výplatní páska ze školy
• Dopis na úředním papíru s hlavičkou vzdělávací instituce potvrzující aktuální pracovní poměr
 
Pro učitele a studenty s domácím vzděláváním:
• Datovaná kopie dokladu o záměru domácího vzdělávání
• Aktuální identifikační číslo členství v asociaci domácího vzdělávání (například asociace Home School Legal Defense Association)
• Datovaný doklad o zakoupení studijního plánu na aktuální akademický školní rok†

Vyhledejte produkty, které nabízíme se slevou pro vzdělávací instituce ›
Pokud si nejste jisti, zda máte na slevu nárok, kontaktujte společnost Adobe na čísle 800-585-0774.

 

* Akreditované školy jsou školy, které schvaluje
organizace pověřená ministerstvem školství nebo státní vzdělávací radou USA, dále kanadským ministerstvem školství, respektive ministerstvy školství jednotlivých provincií, jejichž hlavním zaměřením je výuka studentů. V USA se jedná o tyto organizace: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.
Za aktuální se považují dokumenty opatřené datem, které není starší než šest měsíců.