Podmínky nároku pro studenty

 
Nárok na studentskou slevu máte, pokud je vám alespoň 13 let a jste řádnými žáky nebo studenty některé z následujících institucí:
• Univerzity nebo vyšší školy – akreditovaná státní nebo soukromá univerzita či vyšší škola (včetně vyšší střední školy, pomaturitního studia a vyšších odborných škol) udělující tituly vyžadující nejméně dva roky řádného denního studia*
• Základní a střední školy – akreditovaná státní či soukromá základní nebo střední škola, která zajišťuje řádnou denní výuku*
• Domácí vzdělávání – dle příslušných zákonů o domácím vzdělávání
 
Jak produkt zakoupit?
 
Nejlepší způsob nákupu je přímo u společnosti Adobe prostřednictvím našeho webu nebo telefonátem na číslo 800 701472. Produkty společnosti Adobe pro studenty a učitele najdete také v obchodech s knihami v areálu vysoké školy nebo si je můžete zakoupit prostřednictvím jiných online prodejců. Viz část Online obchody.

U pokladny budete muset sdělit název své školy a uvést, jestli jste student, pedagog nebo správce.

Co je doklad o oprávněnosti nároku?
 
Použijte e-mailovou adresu vydanou školou: Pokud během nákupu uvedete e-mailovou adresu vydanou školou, bude vaše ověření okamžité. (Školní e-mailová adresa může obsahovat doménu .edu, .k12 nebo jinou e-mailovou doménu sponzorovanou vzdělávací institucí.) Pokud nemáte e-mailovou adresu vydanou školou nebo vaši e-mailovou adresu nelze ověřit, budete po nákupu pravděpodobně požádáni o poskytnutí dalšího dokladu o splnění podmínek nároku.

Studenti a pedagogové na akreditovaných školách:
Doklad o splnění podmínek musí vydat daná instituce s vaším jménem, názvem instituce a aktuálním datem. Mezi typy dokladů o zápisu ke studiu patří:
• Studentský průkaz
• Školní vysvědčení
• Kopie potvrzení o studiu
• Doklad nebo prohlášení o zaplacení školného

Pro studenty s domácím vzděláváním
Mezi typy dokladů o zápisu ke studiu patří:
• Datovaná kopie dokladu o záměru domácího vzdělávání
• Aktuální identifikační číslo členství v asociaci domácího vzdělávání (například asociace Home School Legal Defense Association)
• Datovaný doklad o zakoupení studijního plánu na aktuální akademický školní rok

Pokud si nejste jisti, zda máte na slevu nárok, kontaktujte společnost Adobe na čísle 800 701472.
 
* Akreditované školy jsou školy, které schvaluje organizace pověřená ministerstvem školství nebo státní vzdělávací radou USA, dále kanadským ministerstvem školství, respektive ministerstvy školství jednotlivých provincií, jejichž hlavním zaměřením je výuka studentů. V USA se jedná o tyto organizace: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.
Za aktuální se považují dokumenty opatřené datem, které není starší než šest měsíců.