*NABÍDKA JE NEPLATNÁ, POKUD JI ZAKAZUJE NEBO NEUMOŽŇUJE MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA. Nabídka platí od 3. září 2016 do 2 prosince 2016. Nabídka je dostupná zákazníkům z řad firem a státních institucí v Severní Americe, Latinské Americe, oblasti EMEA, Japonsku a oblasti APAC (vyjma Číny) prostřednictvím autorizovaného prodejce společnosti Adobe a v Austrálii, Belgii, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Japonsku, Jihoafrické republice, Kanadě, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Norsku, na Novém Zélandu, v Polsku, Portugalsku, Rakousku, Spojeném království, Spojených státech, Španělsku, Švédsku a Švýcarsku telefonicky přímo u společnosti Adobe.  Společnost Adobe nabízí 15% slevu na Acrobat Standard DC nebo Acrobat Pro DC (dále „produkty“) přímým distribučním partnerům společnosti Adobe a těm zákazníkům, již objednávku provedli přímo u společnosti Adobe, kteří mají vyhovující objednávku na nové nebo doplňkové VIP předplatné pěti či více licencí těchto produktů. Vyhovující objednávkou se rozumí: 1) libovolná kombinace nových a přidaných licencí na tyto produkty, 2) přičemž se objednávka musí skládat z pěti nebo více licencí, 3) zakoupených v rámci jedné obchodní transakce. Vyhovující objednávka musí být provedena prostřednictvím nákupního programu VIP (Value Incentive Plan) autorizovaným prodejcem společnosti Adobe nebo telefonicky v zákaznickém centru společnosti Adobe. Nabídku nelze kombinovat s nákupem licence služby Creative Cloud nebo Adobe Stock tak, aby vznikl nárok na 15% slevu.  U nových přihlášek v rámci programu VIP je vyžadován závazek na 12 měsíců s platbou předem. U smluv programu VIP Select se závazkem na tři roky se akční 15% sleva vztahuje jen na předplatné pro první rok – nevztahuje se na druhý a třetí rok.  Každá objednávka se musí samostatně kvalifikovat jako vyhovující objednávka. Nabídka se nevztahuje na obnovu předplatného programu VIP po uplynutí prvního roku. VIP nabídka není určena zákazníkům ze vzdělávacích institucí. Další informace získáte na telefonním čísle 800 701 472 nebo navštivte stránku https://acrobat.adobe.com/cz/cs/acrobat.html.

Všeobecné podmínky: Platné pouze pro oprávněné osoby starší 18 let. Oprávněnými zákazníky nejsou obyvatelé nebo osoby ze zemí, na které je uvaleno embargo nebo které podléhají americkým nebo místním exportním omezením. Nabídka a ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto nabídku nelze uplatňovat zpětně, postoupit, směnit, prodat, převést ani kombinovat s žádnou jinou slevou, ani na jejím základě nelze uplatňovat nárok na vrácení peněz, jiného zboží nebo služeb. Mohou být účtovány další daně a poplatky.  Na nabídku se mohou vztahovat další podmínky. 

Nákupy provedené prostřednictvím autorizovaných distribučních partnerů: Společnost Adobe nestanoví ceny, které partneři v rámci prodejního kanálu účtují zákazníkům, a nezaručuje zákazníkům konkrétní slevy ani ceny. Skutečné ceny předplatného a licenční poplatky určují jednotliví partneři. Každý partner je zodpovědný za to, aby zákazníkům před provedením nákupu sdělil všechny informace o smluvních podmínkách nabídky.