Kompletní plán služby Creative Cloud – majitelé produktů CS3 až CS6 ušetří 40 %

NABÍDKA JE NEPLATNÁ, POKUD JI ZAKAZUJE NEBO NEUMOŽŇUJE MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA. Oprávnění zákazníci mohou kompletní členství ve službě Adobe® Creative Cloud™ zakoupit s ročním závazkem za sníženou cenu. Nabídka platí při nákupu ročního plánu, který vyžaduje uzavření smlouvy na 12 měsíců. Nabídka platí pouze pro zákazníky, kteří vlastní sadu Creative Suite, případně jednotlivý produkt, v následujících verzích (CS3.x, CS4, CS5.x nebo CS6) a kteří svůj nákup provedli přímo prostřednictvím obchodu Adobe Store nebo telefonicky v regionálním zákaznickém centru společnosti Adobe. Nabídka není určena zákazníkům ze školství, vlastníkům verzí OEM ani zákazníkům s multilicencemi. Obyvatelé zemí, na které je uvaleno embargo, nemají na tento upgrade nárok. Nabídka je omezena na jeden (1) nákup jednoho (1) kompletního ročního členství ve službě Creative Cloud na zákazníka. Nabídka se řídí zákony USA o kontrole exportu i zákony země, ve které sídlí kupující. Tuto nabídku nelze postoupit, směnit, prodat, převést ani kombinovat s žádnou jinou slevou či nabídkou, ani na jejím základě nelze uplatňovat nárok na vrácení peněz, jiného zboží nebo služeb. Nabídka platí do 30. května 2014 a lze ji bez upozornění měnit. Nabídka je neplatná, pokud ji zakazuje nebo neumožňuje místní právní úprava.

Slevy pro studenty a učitele

Nárok na studentskou slevu máte, pokud jste řádnými žáky nebo studenty jedné z následujících institucí:

  • Univerzity nebo vyšší školy – akreditovaná státní nebo soukromá univerzita či vyšší škola (včetně vyšší střední školy, pomaturitního studia a vyšších odborných škol) udělující tituly vyžadující nejméně dva roky řádného denního studia.
  • Základní a střední školy – akreditovaná státní či soukromá základní nebo střední škola, která zajišťuje řádnou denní výuku.
  • Domácí vzdělávání – dle příslušných zákonů o domácím vzdělávání.

Nárok na slevu pro učitele máte, pokud jste:

  • členem učitelského sboru nebo zaměstnancem zaměstnaným akreditovanou základní nebo střední školou, státní nebo soukromou univerzitou nebo vysokou školou, školním úřadem nebo školní radou (včetně penzionovaných profesorů)
  • Učitel studenta s domácím vzděláváním – dle příslušných zákonů o domácím vzdělávání.