Funkce


Efekty snížení dozvuku a šumu [NOVÉ]
Zmírněte nebo odeberte z nahrávek dozvuk a šum v pozadí bez otisků šumu či komplikovaných parametrů díky těmto účinným efektům uplatňovaným v reálném čase, případně na panelu Základy zvuku.
Vylepšení výkonu při přehrávání a nahrávání [NOVÉ]
Teď můžete s nízkou latencí přehrávat více než 128 zvukových stop (nebo nahrávat více než 32 stop), a to na běžných počítačích a bez nákladného proprietárního jednoúčelového hardwaru pro akceleraci.
Vylepšené rozhraní pro vícestopé úpravy [NOVÉ]
Teď můžete s nízkou latencí přehrávat více než 128 zvukových stop (nebo nahrávat více než 32 stop), a to na běžných počítačích a bez nákladného proprietárního jednoúčelového hardwaru pro akceleraci.
Nastavení přírůstku a škálování zvukových vln v klipu [NOVÉ]
Díky nastavení přírůstků přímo v klipu můžete upravovat zvuk, aniž spustíte oči z obrazovky nebo kurzor myši z obsahu. Podle toho, co vidíte a slyšíte, můžete sladit hlasitost klipu se sousedními klipy pomocí zvukové vlny, která se dá hladce škálovat v reálném čase, a upravovat amplitudu.
Přidávání stop a odstraňování prázdných stop [NOVÉ]
Rychle přidejte do jakýchkoli kanálů několik zvukových stop nebo stop sběrnice najednou nebo vyčistěte všechny nepoužité zvukové stopy v relaci pomocí těchto příkazů.
Zvětšení podle času [NOVÉ]
Zvětšete si zobrazení na konkrétní dobu trvání s upravitelnými přednastaveními. Už nemusíte hádat ani provádět drobné úpravy, abyste zjistili přesnou délku.
Migrace efektů a přednastavení [NOVÉ]
Při upgradu dokáže aplikace Audition importovat všechny efekty jiných výrobců, které už byly naskenovány předchozí verzí aplikace, a také vlastní přednastavení efektů a další prvky.
Otevírání projektů Premiere Pro
Jednodušší a efektivnější pracovní postupy pro úpravy zvuku: otevírejte nativní projekty aplikace Premiere Pro z prohlížeče médií aplikace Audition a vybírejte si sekvence, které chcete použít.
Nalezení klipu
Náhledy videa v aplikaci Audition jsou aktualizovány v reálném čase při každém přidání, přesunutí nebo oříznutí klipů. Uživatelé tak mohou provádět přesně načasované úpravy, přidávat zvukové efekty a provádět další změny vždy ve správném snímku.
Panel Stopy
Na panelu Stopy můžete zobrazit nebo skrýt stopy nebo skupiny stop, takže se snáz zaměříte na konkrétní části vašeho projektu. Vytvořte si vlastní preferované skupiny stop a uložte je jako předvolby. Můžete tak efektivně provádět vícestopé úpravy podle vlastních představ.
Import složených mediálních souborů
Otevřete složené mediální soubory a vyberte zvukové a video stopy, s nimiž chcete pracovat, nebo jednoduše importujte celé složené soubory, včetně formátů kontejnerů, jako je MXF.
Vylepšený výkon vícestopých projektů
Procházejte vícestopé projekty rychleji a plynuleji. Při přibližování nebo oddálení je zachována výška stop, což usnadňuje správu velkých projektů, zejména na menších obrazovkách.
Automatické řízení dynamiky hudby
Během práce na projektu automaticky vygenerujte obálku hlasitosti, která vám umožní řídit dynamiku hudby během dialogů, zvukových efektů nebo jiných zvukových klipů pomocí parametru Ducking (Řízení dynamiky) v panelu Essential Sound (Základy zvuku) Tato funkce využívající technologii Adobe Sensei zjednodušuje kroky potřebné k vytvoření zvukových mixů v profesionální kvalitě.
Spouštění skriptů
Přímo v aplikaci Audition nebo z příkazového řádku procházejte a spouštějte skripty pro automatizaci různých funkcí aplikace, jako jsou normalizace hlasitosti, ověření kvality a další. Zjednodušte běžné úkoly, včetně integrací třetích stran, a pracujte se zvukem efektivněji než kdy dříve.
Přidání obalů alb do souborů MP3
Tvorba moderních podcastů a alb v aplikaci Audition je nyní ještě snazší. Díky podpoře obrázků ve formátu JPEG a PNG můžete vkládat náhledy a obrázky do souborů MP3.
Skok na čas
Díky této praktické klávesové zkratce můžete přejít na libovolné místo v časové ose. Můžete tak pracovat rychleji a efektivněji.
Sledování vstupů
Sledování vstupů umožňuje zobrazit náhled vstupu z vašeho záznamového zařízení před začátkem skutečného nahrávání, a to buď pozorováním hlukoměrů nebo poslechem.
Vylepšení vícestopých klipů
Při nahrávání vícestopých nebo vrstvených zvuků je nyní při výběru skládaných klipů zachováno takové pořadí, aby nedocházelo ke ztrátám menších klipů za těmi většími. Příkazy v nabídce obsahu klipu usnadňují přesouvání klipů dopředu nebo dozadu a předvolby umožňují uživatelům přizpůsobit jejich chování. Další vylepšení umožňují symetrické zeslabení klipů nebo nezávislé úpravy křivky zeslabení či doby trvání.
Podpora zařízení s protokolem Mackie HUI
Aplikace Audition zahrnuje podporu protokolu Mackie HUI pro mixážní pulty. K nastavení a ovládání mixování, přenosu a automatizace v aplikaci Audition můžete použít režim emulace protokolu HUI s téměř všemi moderními mixážními pulty.
Efekt Dynamika
Tato moderní verze klasiky nahrazuje efekt dynamického zvuku z aplikací Premiere Pro a Audition CC. Tento jednoduchý, ale výkonný zásuvný modul nabízí efekty kompresoru, rozšíření zvuku, omezovače a potlačení šumu v jediném snadno použitelném nástroji.
Vizuální editor klávesových zkratek
S vizuálním editorem klávesových zkratek snadno zjistíte, ke kterým klávesám je již přiřazena nějaká klávesová zkratka a které klávesy jsou stále volné. Pokud v rozvržení klávesnice umístíte ukazatel myši nad požadovanou klávesu, zobrazí se popisek s úplným názvem příkazu. Když v rozvržení klávesnice vyberete modifikační klávesu, zobrazí se na klávesnici všechny klávesové zkratky, které příslušný modifikátor vyžadují.
Překryvná vrstva s časovým kódem
V aplikaci Audition si můžete v panelu Video zobrazit překryvnou vrstvu s časovým kódem relace a médií. Můžete také uzamknout výstup videa na externím displeji. Překryvná vrstva s časovým kódem zobrazuje řetězec s aktuálním časem jako překryv na panelu Video a na monitoru s videem na celou obrazovku.
Pracovní postupy pro vícekanálový zvuk
Pracovní postupy pro vícekanálový zvuk umožňují automaticky rozdělit všechny zvukové kanály na jedinečné klipy. Můžete si přizpůsobit kanály přiřazené ke klipu a upravovat směrování konkrétních kanálů.
Plná věrnost při práci s aplikací Premiere Pro
Aplikace Audition podporuje nativní projekty aplikace Premiere Pro. To znamená, že odkazy na původní zdroje, metadata sekvencí, značky, zvukové efekty, parametry, dílčí mixy a nastavení panelu Základy zvuku, to vše je přeneseno do aplikace Audition při zachování plné věrnosti.
Přímý export z aplikace Audition pomocí aplikace Media Encoder
Audition podporuje přímý export upraveného zvuku do aplikace Adobe Media Encoder CC. Tato funkce umožňuje plně lineární postprodukční pracovní postupy využívající přednastavené formáty a přizpůsobení zvukových kanálů bez generování různých souborů nebo jejich kolizí.
Aktualizované zvukové efekty
Mnoho stávajících zvukových efektů obsahuje spektrální měřiče, měřiče zisku zvuku a měřiče omezení zisku. Frekvenční spektrum slouží k identifikaci disproporcí ve zvuku, které poté můžete opravit pomocí kontrolních bodů. Hlukoměr zobrazuje úroveň vstupu zvuku a ukazatel redukce zisku zobrazuje, jak jsou zvukové signály komprimované nebo expandované.
Průvodce pro snadné začátky
Výukové lekce přímo v aplikacích nabízejí novým uživatelům sérii návodů s průvodcem k běžným úlohám. Tito průvodci vám pomohou rychle se zorientovat v základních funkcích a možnostech, mezi něž patří například omezování nežádoucího hluku na pozadí, mixování zvuků a vytváření jednoduchých podcastů. V aplikacích jsou k dispozici vysvětlující poznámky a krátké výukové lekce usnadňující začátky práce s aplikací Audition.
Panel Essential Sound (Základy zvuku)
Panel Essential Sound (Základy zvuku) nabízí kompletní sadu nástrojů pro mixování zvuku a dosažení výstupu v profesionální kvalitě. Tento panel obsahuje jednoduché ovládací prvky pro sjednocení úrovně hlasitosti, opravu zvuku, zlepšení čistoty zvuku a přidání speciální efektů, díky nimž mohou vaše video projekty znít, jako by jejich zvuk mixoval profesionální zvukař. Provedené úpravy si můžete uložit jako přednastavení v aplikaci Audition a poté je opakovaně používat k dalším úpravám zvuku.
Rozšíření CEP
V počítačových aplikacích Adobe můžete povolit rozšíření CEP (Common Extensibility Platform) a vytvářet integrované panely.
Remixování a úprava doby trvání skladby
Vytvářejte s využitím strojového učení Adobe Sensei remixy hudebních souborů ze své sbírky. Můžete například použít skladbu s delší dobou trvání a vytvořit kratší verzi, která stále zní jako originál. Jakoukoli skladbu ve své sbírce můžete upravit tak, aby odpovídala délce videa nebo projektu.
Syntetizované mluvené slovo
Pište nebo vkládejte text a generujte stopu realistického mluveného komentáře. Tímto nástrojem můžete vytvářet syntetizované hlasy pro videa, hry a zvukové nahrávky.
Automatická korekce hlasitosti
Vyvažte hlasitost zvukových klipů a použijete korekci pro podporu různých standardů hlasitosti a omezení skutečné špičkové hodnoty. Panel Match Loudness (Přizpůsobit hlasitost) nahrazuje starší panel Match Volume.
Automatické zálohování do služby Creative Cloud
Audition umožňuje ukládat pravidelné zálohy souborů relací, aby nedošlo k jejich ztrátě v důsledku výpadku napájení, zhroucení aplikace nebo systému nebo poškození souborů. V dialogovém okně Preferences (Předvolby) zvolte Auto Save (Automatické ukládání) a zaškrtněte políčko Backup Multitrack Session Files Automatically (Automaticky zálohovat soubory vícestopých relací). Poté vyberte umístění záloh, které bude sloužit jako úložiště služby Adobe Creative Cloud. Může to být složka relací nebo jakékoli jiné umístění podle vašeho výběru.
Funkce Dynamic Link pro streamování videí z Premiere Pro
Funkce Dynamic Link pro streamování videa umožňuje streamovat video bez vykreslování při odesílání projektů z Premiere Pro do Audition.
Živá změna odkazů
V aplikaci Audition můžete snadno nahrazovat datové zdroje v otevřeném projektu. Jakékoli úpravy provedené v původním klipu jsou zachovány a aplikují se na nový materiál, takže můžete pracovat bez zdržování i při výměně datového zdroje.
Zobrazení videa na dvou obrazovkách v celoobrazovkovém režimu
Provádějte úpravy v aplikaci Audition maximálně efektivně pomocí pracovního postupu využívajícího dvě obrazovky v celoobrazovkovém režimu. Zobrazte si obsah panelu videa na celou obrazovku na sekundárním monitoru pomocí rozhraní HDMI, DVI nebo VGA. Tato funkce je užitečná zejména při úpravách ruchů a zvukových efektů ve videu, při nahrávání stop automatické výměny dialogů (ADR) nebo mluvených komentářů a k zobrazování výsledků úprav během práce.
Rozšířená podpora formátů videa
Aplikace Premiere Pro CC nabízí nativní podporu řady médií. Můžete tak nativně upravovat nejpoužívanější formáty videa, obrázků a zvuku. Audition CC verze 2014.1 podporuje všechny nativní formáty videa podporované v aplikaci Premiere Pro.
Import a export značek
V aplikaci Audition můžete importovat značky z libovolného souboru obsahujícího metadata značek XMP, včetně video souborů z aplikací Premiere Pro a Adobe Prelude CC. Značky můžete v aplikaci Audition importovat buď do zvukového souboru (zobrazeného v editoru Waveform), nebo do vícestopé skladby. Tyto značky můžete sdílet s aplikacemi třetích stran tím, že je v panelu Markers (Značky) exportujete do souboru CSV. Soubor značek ve formátu CSV můžete kdykoli importovat zpět do aplikace Audition.
Automatické kopírování importovaných datových zdrojů do složky relace
V aplikaci Audition si můžete nastavit vlastní úrovně pro žluté (upozornění) a červené (varování) indikátory na panelu hlukoměrů. Můžete použít výchozí nastavení nebo zadat vlastní předvolby výběrem vlastních hodnot pro hraniční body hlukoměrů. V dialogovém okně Preferences (Předvolby) vyberte Playback (Přehrávání) a zadejte hodnoty pro žlutou a červenou úroveň.
Načasované nahrávky
Naplánujte si nahrávky předem a Audition je automaticky zaznamená, případně můžete okamžitě začít nahrávat po zadanou dobu.
Odstraňování zvuku
Efekt Sound Remover (Odstraňování zvuku) umožňuje z nahrávky odstranit nežádoucí zvuky. Tento efekt analyzuje vybranou část nahrávky a vytváří zvukový model, který slouží k nalezení a odstranění zvuku.
Vylepšené vyrovnávání hlasitosti řeči
Možnost Target Dynamic Range (Cílový dynamický rozsah) v aplikaci Audition poskytuje lepší kontrolu nad vyrovnáváním hlasitosti u mluveného obsahu.
Podpora metadat iXML
V aplikaci Audition lze načítat, upravovat a generovat metadata iXML. Tato metadata jsou obvykle zachycována zařízeními pro záznam zvuku nebo softwarem pro nahrávání zvuku mimo studio, jako je například Metacorder pro počítače Mac. Důležitými vlastnostmi metadat iXML je možnost vybrat a označit nejlepší nahrávky a zaznamenat poznámky během nahrávání.
Přidávání vlastních kanálů
Aplikace Audition podporuje různé formáty a konfigurace prostorového zvuku tím, že umožňuje při vytváření zvukového souboru přidat nové zvukové kanály, které se obvykle používají pro zvuk v kinech, ve vysílání a ve hrách.
Chytré barvy stop
Pro snadnější identifikaci stop je ke stopám přidávána barevná lišta. Tyto barevné lišty se zobrazí nalevo od záhlaví stopy nebo v dolní části panelu pro mixování. Když do stopy přidáte klip, změní se barva klipu tak, aby odpovídala barvě stopy.
Kolísání výšky a Posun výšky
Pomocí efektu Pitch Bender (Kolísání výšky) můžete v průběhu času měnit tempo a tím měnit výšku. Tento efekt používá obálku pro úpravu klíčových snímků rozloženou v celém průběhu zvukové vlny, podobně jako efekty Fade (Zeslabení) a Gain Envelope (Obálka zisku). Pomocí efektu Pitch Shifter (Posun výšky) můžete měnit výšku v hudebním souboru. Jedná se o efekt aplikovaný v reálném čase, který lze kombinovat s dalšími efekty v masteringové nebo efektové sadě.
Efekty Click/Pop Eliminator a DeClicker
Pomocí efektů Click/Pop Eliminator a DeClicker odstraníte cvakání mikrofonu, lehký šum a praskot. Podobný hluk je běžný například u záznamů na starých vinylových deskách nebo u nahrávek pořízených mimo studio.
Měření hlasitosti podle ITU
Audition obsahuje integrovanou upravitelnou verzi zásuvného modulu měřiče TC Electronic Loudness Radar, který je k dispozici v režimu zvukové vlny i režimu více stop. Tento měřič poskytuje informace o špičkách, průměru a úrovních rozsahu.
Automatické přiřazení řeči
Chcete-li rychle sladit nadabovaný dialog s původním produkčním zvukem, použijte automatické přiřazení řeči. Audition upraví načasování jednotlivých slov, i pokud je původní zvuk hlučný nebo se jeho celková délka liší.
Editor náhledu
Podívejte se v reálném čase, jak vypadá zvuková vlna před tím, než uplatníte změny. Případně můžete pracovat současně s různými oblastmi souboru. Tato funkce je zvláště užitečná, když pracujete s efekty, které mění délku trvání klipu. Náhled zobrazíte volbou možnosti View (Zobrazit) > Show Preview Editor (Zobrazit editor náhledu).
Nástroj pro rozdělení frekvenčního pásma
Nástroj pro rozdělení frekvenčního pásma umožňuje z jednoho zvukového klipu (nebo z vybrané části klipu) vytvořit až osm kopií, přičemž každá kopie obsahuje jiný frekvenční rozsah nalezený v původním klipu. Přesahy frekvencí určují body rozdělení. Každá kopie zvukové vlny je uložena jako nový soubor, který je umístěn na panel souborů. Pro každé pásmo poté můžete upravovat nebo aplikovat efekty samostatně.
Úprava zvukové vlny pomocí spektrálního zobrazení frekvencí
Můžete snadno přidávat, odstraňovat a invertovat spektrální výběry provedené pomocí nástrojů ohraničeného výběru, lasa nebo štětce.
Extrahování zvuku z disků CD
Extrahujte vybrané stopy z disku CD do jednoho souboru. Do optické jednotky vložte disk CD a zvolte File (Soubor) > Extract Audio from CD (Extrahovat zvuk z disku CD). Vyberte požadované stopy a povolte možnost Extract to Single File (Extrahovat do jednoho souboru).
Kontrola nad vkládáním u relací s více stopami
U operací vkládání u relací s více stopami máte plnou kontrolu: můžete si vybrat, zda chcete vložit všechny klipy do stejné cílové stopy, nebo do různých stop. Stisknutím klávesy Alt během přetahování klipů změníte režim vkládání. V předvolbách vícestopých klipů můžete zadat výchozí chování. V závislosti na aktivované předvolbě nedochází při vkládání klipů do stejné stopy k přepisování klipů, případně jsou při vkládání vytvářeny nové stopy.
Panel fázové analýzy
Pomocí panelu Phase Analysis (Fázová analýza) můžete odhalit kanály pro stereofonní zvukové vlny, které jsou mimo fázi. Tento panel také zobrazuje separaci sterea. K dispozici jsou různé režimy zobrazení fází, včetně režimů Histogram, M/S (Mid/Side), Lissajous a Phase Wheel (Fázové kolo). Chcete-li použít jinou možnost zobrazení fází, klikněte pravým tlačítkem na graf a vyberte požadovanou možnost.
Úprava oblíbených položek
Na novém panelu oblíbených položek můžete zaznamenávat, zobrazovat, uspořádávat, spouštět nebo upravovat oblíbené úlohy. Chcete-li zobrazit tento panel, klikněte na Window (Okno) > Favorites (Oblíbené položky) nebo Favorites > Edit Favorites (Upravit oblíbené položky).
Ruční a automatické řízení výšek
Efekt Manual Pitch Correction (Ruční korekce výšky) umožňuje vizuální úpravu výšky ve spektrálním zobrazení. Ve spektrálním zobrazení je základní výška zobrazena jako světle modrá čára, zatímco podtóny jsou zobrazeny v odstínech od žluté po červenou. Opravená výška se zobrazí jako světle zelená čára. Efekt Automatic Pitch Correction (Automatická korekce výšky) je dostupný v editoru pro práci se zvukovou vlnou i v editoru více stop. Ve druhém uvedeném editoru mohou být parametry efektu automatizovány v průběhu času pomocí klíčových snímků a externích mixážních pultů.
Rychlejší a přesnější úpravy
Vyberte více klipů a zvolte Clip (Klip) > Groups (Skupiny) > Group Clips (Seskupit klipy). Seskupené klipy můžete současně přesouvat a upravovat. Pokud je povoleno roztahování klipů, můžete seskupené klipy proporcionálně roztahovat. Možnosti pro skupinové roztahování, zesílení, úpravy barev a další nastavení naleznete na panelu vlastností.
Roztahování klipů v reálném čase
Při prohlížení výsledků během přehrávání můžete klipy rychle roztáhnout na požadovanou délku. V panelu Editor lze vybrat více klipů a proporcionálně je roztáhnout. V panelu Properties (Vlastnosti) si můžete vybrat z mnoha typů roztáhnutí optimalizovaných pro různý zvukový obsah.
Podpora mixážních pultů a automatické dosazování parametrů
Mixujte zvuk interaktivně pomocí oblíbených mixážních pultů díky podpoře protokolů EUCON, Mackie MCU nebo Logic Control (včetně řady Avid Artist dříve vyráběné společností Euphonix). Je také možné využívat tabletové ovladače různých výrobců podporující tyto protokoly. Můžete dokonce používat více zařízení současně.