Podívejte se, co je nového v aplikaci Character Animator

Přečtěte si informace o nejnovějších funkcích v aplikaci Character Animator CC. Vždy budete mít okamžitý přístup k novým funkcím a aktualizacím ihned po jejich vydání.

Character Animator CC

Characterizer

Kresba, webová kamera a nástroj Characterizer – to je vše, co potřebujete k animaci stylizované postavy. Založeno na technologii umělé inteligence Adobe Sensei.

Přehrávání

Vyberte si své nejlepší animace a vytvořte spouštěč, který můžete rychle znovu použít během vysílání nebo při dalším nahrávání. Můžete si dokonce nastavit i délku spouštěče Přehrávání, aby odpovídala vaší scéně.

Magnety

Vaše loutka nyní může házet, pouštět nebo zvedat předměty nebo reagovat s jinými postavami, které může například držet za ruce.

Rozšíření chování Fyzika pro pružnější animace

Upravte parametr měkkosti v chování Fyzika tak, aby se vaše loutky chovaly podobně jako tradiční kreslené animace.

Vylepšení chůze

Díky nově přidaným značkám pro pravé a levé rameno a boky vypadají kreslené postavy ve 3/4 pohledu při chůzi přirozeněji.

Záložky historie

Vytvářejte během práce na projektu záložky, které vám umožní vrátit se k předchozím verzím a sledovat změny.

A mnoho dalšího...

Další vylepšení: vylepšená synchronizace řeči využívající technologii Adobe Sensei, možnost importu souborů SVG a EPS, lepší výkon a vylepšený panel pracovní oblasti.

Character Animator CC

Vylepšené pracovní postupy pro události spouštění

Spravujte vrstvy obsahující události spouštění přímo na panelu Loutka. Intuitivně vytvářejte sady pro rychlou změnu nebo události spouštění pomocí nových akcí přetahování na panelu spouštění. Díky dalším vylepšením panelu spouštění získáte lepší přehled o nastavení, vrstvách a konfliktních spouštěčích.

Vylepšená fyzika částic

Do scén nyní můžete snadněji a rychleji přidávat realistický kontext okolního prostředí. Částice se mohou skládat jedna na druhou, jako například sněhové vločky nebo cihly, dokud se vlastní vahou nezhroutí na hromadu.

Snímek scény

Snímek scény je funkce pro snadné porovnávání a zarovnávání záběrů postavy. Funguje jako průsvitka, díky níž můžete sledovat animaci snímek po snímku, což vám umožňuje uspořádat pohyby postavy, například polohu rukou, mezi jednotlivými záběry.

Odpočítávání před nahráváním

Nové třívteřinové odpočítávání zajišťuje, že vaše postavy jsou před zahájením nahrávání ve správné pozici.

Vylepšení ovládacích panelů

Vzhled a chování ovládacích panelů si můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Tlačítka pro nahrávání se nyní nachází na panelu, takže nemusíte přecházet na panel Vlastnosti. A z režimu rozvržení do režimu akce přepnete pouhým poklepáním myší.

Vylepšená správa chování

Zjednodušte si pracovní postupy animace a přidávejte chování přímo z panelu Loutka. Odeberte loutce veškeré existující chování v jednom kroku a použijte na sestavenou loutku nové chování, abyste jí dodali přesně takové schopnosti, jaké chcete.

Vylepšení časové osy

Opakovaně používejte nejlepší záběry mezi loutkami a projekty. Všechny typy záběrů lze vystřihnout, kopírovat a vkládat mezi loutky a projekty.

Více šablon loutek v aplikaci

Nové styly, od ručně kreslené po fázovou animaci, a přidaná chování, včetně loutky slepice do střílečky (Chicken Blaster) s realistickou fyzikou, vám umožní začít vytvářet animace bez zbytečných prodlev.

Editor klávesových zkratek

Zobrazte si klávesové zkratky přiřazené k příkazům nabídek, nástrojům a dalším prvkům a přizpůsobte si je tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu animace.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Zdokonalené uživatelské prostředí, lepší kontrola kvality při práci se soubory aplikace Adobe Illustrator, export snímků scény a podpora formátu JPEG pro loutky a cykly.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Character Animator CC

Nový panel spouštění

Zobrazujte, skrývejte, zaměňujte nebo procházejte různé části loutky pomocí klávesnice nebo zařízení MIDI. Nový panel spouštění nabízí na jednom místě všechny události spouštění a umožňuje snadno a intuitivně rozpohybovat vaše postavy. Zapínejte a vypínejte události spouštění a vytvářejte sady pro rychlou změnu polohy rukou nebo výměnu oblečení.

Nový ovládací panel

Nový ovládací panel umožňuje snadnější a vizuálnější práci. Zobrazuje události spouštění a vlastnosti loutek jako tlačítka a posuvníky, takže spuštění pohybů nebo výměnu vrstev snadno provedete, i když neznáte příslušnou klávesovou zkratku. Automaticky generuje návrhy tlačítek z vaší kresby. Je uložen spolu s vaší postavou a lze jej sdílet s ostatními uživateli.

Vylepšená animace obočí a očí

Díky přidaným pohybům obočí mohou vaše postavy přesněji vyjadřovat více emocí, například úlek, hněv, překvapení a mnohé další. Nová funkce řízení pohledu očí vám poskytuje větší kontrolu nad pohybem loutky.
Jak to funguje ›

Animace po jednotlivých postojích

Nová možnost animace po jednotlivých postojích vyhlazuje přechody mezi postoji vaší postavy a vytváří vzhled ruční animace. Ovládejte míru vyhlazení a dobu, po kterou postava zaujímá jednotlivé postoje.

Nová chování: Fyzika, Výběr vrstvy a Zeslabení

Pomocí funkce Výběr vrstvy můžete aktivovat konkrétní vrstvu loutky nebo skupiny. Zeslabení umožňuje skrýt nebo zobrazit konkrétní části loutky. Nové chování Fyzika zahrnuje možnost Kolize, která umožňuje, aby vaše loutka narážela do prvků prostředí nebo do jiné loutky.

Lepší úpravy zvuku

Zobrazení zvukové křivky nabízí užitečný vizuální způsob pro vyrovnávání zvuku. Je podporována střídavá práce v aplikaci Adobe Audition CC.

Přesnější synchronizace rtů

Díky novému algoritmu synchronizace řeči využívajícímu technologii Adobe Sensei se tvary úst přesněji shodují s odpovídajícími zvuky. Synchronizaci řeči (včetně úprav) vytvořenou v aplikaci Character Animator můžete zkopírovat a vložit do aplikace Adobe After Effects CC.
Jak to funguje ›

Vylepšené sestavování loutek a uživatelské rozhraní

Importujte ořezové skupiny z aplikace Adobe Photoshop CC, přesně upravte časovou osu a spojte části loutky pomocí automatického sešívání.

Ovládací prvky MIDI

K ovládání své louky můžete kromě klávesnice a myši používat také zařízení MIDI.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Přirozenější chování chůze, která podporuje ohýbání prstů, možnost úprav vizém pomocí klávesových zkratek a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Character Animator CC (Beta)

Cyklování chůze

Naučte svou postavu chodit pouhým označením nohou, rukou a těla v jediném profilovém postoji. Vyberte tempo chůze, jako chůze, běh a plížení, a to se automaticky přizpůsobí různým délkám nohou a rychlosti kroků. Chodidla se dotýkají země, ať už postava chodí na místě, nebo přes scénu.
Jak to funguje ›

Editor vizémů

Upravte tvar úst vaší loutky tak, aby přesněji odpovídal zaznamenanému zvuku, a snadněji odstraňujte chyby v synchronizaci rtů.

Živé streamování na Facebooku nebo YouTube

Přehrávejte svou postavu na externím zařízení nebo druhém monitoru pomocí technologie Mercury Transmit, která je nyní podporována v počítačích Mac i systému Windows. Připojte se ke streamovacím aplikacím a vysílejte svou postavu ve službě Facebook Live nebo YouTube Live, nebo pomocí více počítačů přehrávejte více postav, které spolu navzájem reagují v živém vysílání.

Režimy prolnutí
Řízením způsobu, jakým určitá vrstva reaguje s vrstvami pod ní, můžete vylepšit vzhled loutek. Zvýrazněte oči, vystínujte části těla a provádějte další akce pomocí režimů prolnutí vytvořených v aplikaci Photoshop CC.
Pracovní plochy

Proces animace vám usnadní čtyři pracovní plochy, ve kterých naleznete nástroje potřebné v jednotlivých fázích animace. V počáteční pracovní ploše můžete navrhnout svou loutku pomocí šablony, plocha pro manipulaci slouží k animaci loutky, v ploše pro záznam můžete namluvit mluvený komentář a nahrát pohyby a v ploše pro streamování můžete vytvořit profesionální živé vysílání.

Vylepšení úst loutek

Jednoduchá animovaná ústa jsou nyní výraznější. Rozšiřují se v závislosti na hlasitosti vašeho komentáře a můžete otáčet čelistmi ve směru i proti směru hodinových ručiček.

Podpora více jazyků

Character Animator nyní podporuje zjednodušenou čínštinu, portugalštinu, italštinu, španělštinu, ruštinu a korejštinu.

A mnoho dalšího

Další vylepšení: Vylepšené chování houpání a vrstev cyklů, snazší duplikace loutek, další šablony loutek a mnoho dalšího.
Zobrazit úplné poznámky k verzi ›

Character Animator CC (Beta)

Rychlejší a snazší tvorba loutek
Zkraťte dobu odezvy při sestavování složitých loutek a spojováním úst, hlav a dalších částí loutek z různých souborů aplikací Photoshop a Illustrator rychle vytvářejte nové kombinace.
Vylepšený pracovní postup mezi aplikacemi Creative Cloud
Loutky jsou rychleji aktualizovány díky lepší spolupráci mezi aplikacemi Character Animator, Photoshop a Illustrator. Vylepšení funkce Dynamic Link eliminuje přechodné vykreslování mezi aplikacemi Character Animator, Premiere Pro a After Effects.
Efektivnější nahrávání a úpravy
Klávesové zkratky pro nahrávání jsou nyní seskupeny podle kláves, což umožňuje provádět cílenější úpravy. Navíc je nyní také rychlejší procházení časové osy.
Výukové nástroje pro aplikaci Character Animator
Interaktivní výuková lekce, od níž vás dělí jen kliknutí na tlačítko, vám umožní rychle zvládnout základy práce s aplikací Character Animator.
Sdílení ve službě Creative Cloud
Své loutky můžete snadno exportovat, importovat a sdílet ve formátu souborů .puppet prostřednictvím složek Creative Cloud.
Podpora dalších typů datových zdrojů
Importujte sekvence PNG a soubory SVG z Adobe Animate CC a použijte je v projektech aplikace Character Animator.

Character Animator CC (Preview)

Jednodušší pohyby postav
Nyní můžete rychle označovat vrstvy loutek pomocí štítků a nahrávat pohyb postavy ve více záběrech. A díky novým doplňkům loutek pro pevné spojení, zavěšení nebo volný pohyb můžete ovládat, jak se budou podřízené loutky pohybovat spolu s nadřazenými loutkami.
Spouštěče pohybu a automatické mrkání
Přetahujte postavy po obrazovce a nechejte je, ať se automaticky animují podle toho, jak s nimi pohybujete.
Export animací v reálném čase
Odesílejte živé kanály vašich animací online pomocí klienta Syphon.
Export z aplikace Adobe Media Encoder
Exportujte scénu v libovolném formátu bez přechodného vykreslování pomocí aplikace Adobe Media Encoder.

Character Animator CC (Preview)

Podpora vícedotykových gest
Pomocí prstů animujte končetiny postav na dotykových obrazovkách a pohyby nahrajte.
Rozšířená podpora jazyků
Rozhraní aplikace Character Animator je kromě angličtiny nyní k dispozici také v němčině, japonštině a francouzštině.

Character Animator CC (Preview)

Animace 2D kreseb
Oživte postavy vytvořené v aplikacích Illustrator nebo Photoshop pomocí jednoduchých klávesových zkratek a automatizovaných funkcí ke sledování pohybů vašeho obličeje, nahrávání hlasového projevu a spuštění pohybů těla. Pokud svou kresbu upravíte v aplikaci Photoshop nebo Illustrator, bude automaticky aktualizována v aplikaci Character Animator.
Postavy, které odrážejí vaši náladu
Nahrávejte výrazy obličeje a emoce webovou kamerou. Následně můžete kontrolovat umístění, velikost a natočení obličejových rysů vaší postavy pomocí webové kamery, hlasu a klávesnice.
Automatická synchronizace pohybu rtů
Character Animator automaticky zaznamená váš hlas a mimické pohyby a použije je k přirozené synchronizaci rtů. Stačí pouze mluvit do mikrofonu.
Spouštění výrazů klávesnicí
Pomocí jednoduchých klávesových zkratek, které spouštějí mrkání, mračení a další akce, můžete svým postavám dodat maximálně realistický projev.
Naučte své postavy dýchat
Automaticky přidávejte realistické dýchání. Můžete dokonce řídit i počet nádechů za minutu.
Realistický pohyb úst
Neztrácejte již čas vytvářením dalších kreseb úst v aplikacích Photoshop nebo Illustrator. Nyní stačí, abyste pohybovali ústy před webovou kamerou a vaše postava začne pohybovat ústy a mluvit.
Omezení pohybu
Zadejte, které části postavy se mohou hýbat a které ne, a naučte loutku realisticky se protahovat a ohýbat.
Snadná animace končetin
Tažením jedné končetiny myší od zbytku loutky donutíte postavu mávat nebo hýbat se.
Sekundární pohyby
Dodejte svým postavám více realismu a nechte více částí těla loutek reagovat na jejich okolí. Můžete simulovat rozcuchání vlasů větrem, houpání náušnic, mávání křídel a mnoho dalšího.
Přidejte efekty částic
Nastavte scénu v režimu částic a generujte padající sníh, dělostřeleckou palbu a další efekty.
Pořizujte více záběrů
Nahrajte animaci loutky a přehrajte ji na časové ose. Umístěte na scénu více loutek a nahrávejte samostatné stopy dialogu pro každou loutku. Instance každé loutky se zobrazí jako položka stopy, kterou můžete oříznout nebo posunout v čase.