Služby Adobe Sensei

Získejte další informace o výkonných službách Adobe Sensei, které vám pomáhají pracovat efektivněji a rychleji a obohacují každou službu pro zákazníky o osobní přístup.

Content Intelligence

Služby Content Intelligence, které využívají technologii Adobe Sensei, budou dostupné ve verzi beta vybraným zákazníkům.

Požádat o přístup k verzi beta ›


Služby Content AI

V rámci Content Intelligence pomáhají služby Content AI pochopit a zpracovat obrázky za účelem efektivního využití, automatizace produkce a personalizace ve velkém měřítku. Služby Content AI v rámci technologie Adobe Sensei pomáhají zlepšovat tyto oblasti:

 Služby Content AI

Obrazový obsah

Automaticky přidávejte deskriptory obrázků, včetně metadat, prvků návrhů a popisků, k novým i stávajícím grafickým zdrojům.

Obrazová kvalita

Ohodnoťte kvalitu obrázků pomocí profesionálních kritérií, jako je harmonie barev, hloubka ostrosti a pravidlo třetin.

Polohování obsahu

Automaticky ořízněte a maskujte obrázky s využitím inteligentní technologie úprav podle obsahu a vytvářejte obrázky podle specifikace obchodní značky a požadavků daného kanálu.

Video obsah

Rychle generujte metadata včetně deskriptorů akcí pro video.

Experience Intelligence

Připravujeme novou generaci služeb Experience Intelligence využívající technologii Adobe Sensei, která pomáhá personalizovat a optimalizovat každou službu podle představ zákazníků. Bude k dispozici ve verzi beta vybraným zákazníkům a stane se součástí řešení Adobe Experience Cloud.

Požádat o přístup k verzi beta ›


Služby Attribution AI

Získejte přehled o tom, jaký vliv má marketing na požadované výsledky a jak umožňuje dlouhodobě optimalizovat služby zákazníkům. Služby Attribution AI s technologií Adobe Sensei vám pomohou porozumět následujícím faktorům:

 Služby Attribution AI

Vliv marketingu

Určete přírůstkový vliv vycházející z vlastněných, získaných a placených médií.

Efektivita multikanálové kampaně

Dosahujte lepších výsledků přidělováním přírůstkových nákladů podle kanálů a výsledků kampaně.

Typy zákazníků

Získejte přehled o typech zákazníků konvertovaných pomocí marketingových kanálů.

Služby Customer AI

Obohaťte profily zákazníků použitím inteligentních atributů na základě chování uživatelů a demografických údajů a lépe segmentujte a zaměřujte zájemce a zákazníky. Služby Customer AI pomáhají v rámci technologie Adobe Sensei porozumět následujícím faktorům:

Tendence odlivu zákazníků

Určete zákazníky, kteří chtějí pravděpodobně přestat využívat vaši službu, a udržte je.

Pravděpodobnost konverze

Personalizujte podpůrné kampaně k zajištění konverze potenciálních zákazníků na základě jejich chování a zájmů.

Pravděpodobnost navýšení prodeje

Zaměřte nabídky na správné zákazníky ve správný čas a zvyšte svůj obchodní podíl.

 Služby Customer AI

Služby Journey AI

Optimalizujte návrh a poskytování služeb pro zákazníky přípravou optimalizace s využitím umělé inteligence a pravidel určených marketéry. Služby Journey AI pomáhají v rámci technologie Adobe Sensei porozumět následujícím faktorům:

Služby Journey AI

Optimální čas odeslání

Upravte načasování e-mailů podle vašich potenciálních i stávajících zákazníků.

Zapojení uživatelů

Naplánujte komunikační strategii pomocí prediktivních přehledů pravděpodobné interakce s e-mailem (počet otevření a počet prokliků).

Prahová hodnota zpráv

Najděte rytmus zpráv, který zapojuje zákazníky a předchází jejich vyčerpanosti a odhlášení odběru.