Nahoru
Odkaz zpět na domovskou stránku Poznámky, označování, kreslení

Při otevření souboru PDF se automaticky zobrazí nabídky. Při práci s dokumentem mohou být nabídky skryté. Použití nástrojů pro anotace:

 1. Klepněte v libovolné části souboru PDF a znovu otevřete skryté nabídky.
 2. Klepněte na Ikona nabídky poznámek
 3. Klepněte na některou z ikon akcí v nabídce poznámek.
Nabídka anotací

Nastavení jména autora poznámky

Při prvním přidání poznámky se automaticky zobrazí dialogové okno Jméno autora. Pamatujte si, že pokud jste přihlášeni do služby Document Cloud, použije se vaše uživatelské jméno jako výchozí jméno. Jméno autora poznámky lze také nastavit předem:

 1. V otevřené aplikaci Acrobat Reader klepněte na ikonu nabídky zařízení nebo na Ikona Další
 2. Vyberte položku Nastavení > Jméno autora.
 3. Do pole Jméno autora zadejte nové jméno a klepněte na tlačítko OK.
Dialogové okno nastavení jména autora

Ikona nalepovacího lístečkuPřidání poznámky

Přidání poznámky (lístku s poznámkou):

 1. V otevřené nabídce anotací klepněte na Ikona nalepovacího lístečku
 2. Klepněte do dokumentu na místo, kam chcete přidat poznámku.
 3. Zadejte poznámku. Zkopírovaný text můžete vložit dlouhým stisknutím poznámky.
 4. Klepněte na možnost Uložit.

Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na poznámku a poté na možnost Odstranit.

Lísteček pro komentáře

Ikona nalepovacího lístečkuZobrazení seznamu poznámek

Pokud dokument obsahuje jednu či více poznámek, můžete si zobrazit seznam těchto poznámek:

 1. Otevřete dokument s poznámkami.
 2. Klepněte na
 3. Klepněte na Ikona nalepovacího lístečku

Ikona nalepovacího lístečkuZobrazení poznámky, odpověď na poznámku nebo odstranění poznámky

V seznamu poznámek nebo v libovolném otevřeném dokumentu postupujte následovně:

 1. Přejděte k poznámce v dokumentu (v dlouhých dokumentech je často rychlejší použít seznam poznámek).
 2. Klepněte na libovolnou poznámku nebo anotaci.
 3. Když se otevře podokno poznámek, můžete provést následující operace:
  • Přejetím nahoru a dolů zobrazit podokno v minimalizovaném zobrazení nebo jako poloviční obrazovku.
  • Odpovědět na poznámku: Klepněte na
  • Přidat poznámku k anotaci (podtržení, přeškrtnutí apod.): Klepněte na anotaci a poté klepněte na možnost Přidat poznámku.
  • Odstranit komentář: Klepněte na
  • Změnit barvu anotací: Klepněte na barevný kruh

Úprava anotace

Kromě výše popsaného postupu se dlouhým stisknutím libovolného označení textu změní jeho vzhled nebo se přidá komentář.

 1. Dlouze stiskněte jakékoli zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí nebo kresbu od ruky.
 2. Klepněte na libovolnou položku v kontextové nabídce.
 3. Dokončete pracovní postup.

Nastavení barvy textových značek

Některé typy anotací, například zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí nebo kreslení volných tvarů, mohou mít barvu předem nastavenou.

 1. Po vybrání nástroje pro anotace klepněte na barevný kruh.
 2. Klepněte na barvu.
 3. Klepněte na Uložení anotace

Nastavení krytí textových značek

Některé anotace, například zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí nebo kreslení volných tvarů, mohou mít krytí předem nastavené.

 1. Po vybrání nástroje pro anotace klepněte na barevný kruh.
 2. Klepněte na pruh krytí.
 3. Podle potřeby označte obsah.
 4. Klepněte na Uložení anotace

Nastavení tloušťky čáry textových značek

U některých anotací můžete nastavit tloušťku čáry.

 1. Po vybrání nástroje pro anotace klepněte na ikonu pro výběr šířky tahu.
 2. Klepněte na tloušťku čáry.
 3. Podle potřeby označte obsah.
 4. Klepněte na Uložení anotace

Úprava rozsahu textových značek

Můžete přesně upravit počáteční a koncové umístění textových anotací, například zvýraznění, podtržení a přeškrtnutí. Rozsah anotace upravíte klepnutím do značky, stiskem jedné ze zobrazených rukojetí a jejím přetažení na nové místo. Pohodlné zvětšené zobrazení ukazuje přesnou polohu rukojeti.

 1. Klepněte na textovou značku.
 2. Až se zobrazí rukojeti, stiskněte je a přetáhněte do požadované pozice.
 3. Uvolněte rukojeť a klepněte na libovolné místo v dokumentu, kde chcete nastavit novou polohu.

Ikona zvýrazňovačeZvýraznění textu

 1. V otevřené nabídce anotací klepněte na Ikona zvýrazňovače
 2. Klepnutím na barevný kruh změňte barvu nebo krytí.
 3. Dlouhým stisknutím a tažením označte text, který chcete zvýraznit.
 4. Klepněte na Uložení anotace

Chcete-li změnit vzhled po jeho uložení, klepněte na anotaci a poté na možnost Vymazat, Barva nebo Krytí.

Příklad zvýraznění

Ikona přeškrtnutí textuPřeškrtnutí textu

 1. V otevřené nabídce anotací klepněte na Ikona přeškrtnutí textu
 2. Klepnutím na barevný kruh změňte barvu nebo krytí.
 3. Dlouhým stisknutím a tažením označte text a nakreslete přes něho čáru.
 4. Klepněte na Uložení anotace

Chcete-li změnit vzhled po jeho uložení, klepněte na anotaci a poté na možnost Vymazat, Barva nebo Krytí.

Ikona podtržení textuPodtržení textu

 1. V otevřené nabídce anotací klepněte na Ikona podtržení textu
 2. Klepnutím na barevný kruh změňte barvu nebo krytí.
 3. Dlouhým stisknutím a tažením označte text, který chcete podtrhnout.
 4. Klepněte na Uložení anotace

Chcete-li změnit vzhled po jeho uložení, klepněte na anotaci a poté na možnost Vymazat, Barva nebo Krytí.

Příklad podtržení textu

Ikona přidání nového textuPřidání nového textu

Následujícím způsobem můžete napsat text do libovolného dokumentu:

 1. V otevřené nabídce anotací klepněte na Ikona přidání nového textu
 2. V souboru PDF klepněte na místo, kam chcete přidat text.
 3. Zadejte text do pole pro text.
 4. Klepněte na možnost Uložit.

Když na text klepnete, můžete jej upravit nebo odstranit, změnit velikost písma nebo nastavit barvu.

Kontextová nabídka Přidat text

Ikona kreslení volných tvarůKreslení volných tvarů

 1. V otevřené nabídce anotací klepněte na Ikona kreslení volných tvarů
 2. Klepnutím na barevný kruh změňte barvu nebo krytí.
 3. Klepnutím na ikonu čáry změňte tloušťku čáry.
 4. Nakreslete, co potřebujete.
 5. Klepněte na Uložení anotace
Příklad kreslení volných tvarů

Ikona kreslení volných tvarůÚpravy volných tvarů

 1. Klepněte na libovolnou anotaci.
 2. Když se zobrazí nabídka, můžete změnit barvu, tloušťku čáry nebo průhlednost.
 3. Chcete-li změnit velikost kresby, přetáhněte úchyty v rozích libovolným směrem.

Vrácení nebo opakování poslední akce

Všechny anotace mají k dispozici vícenásobně použitelnou funkci Zpět/Znovu. Pokud jste dokument ještě neuložili, můžete vzít zpět nebo znovu provést všechny provedené úpravy. Ponechejte otevřený pruh anotací a podle potřeby klepejte na ikony Zpět a Znovu.

Nabídka úprav kreslení volných tvarů

Odstranění anotace

Proveďte některou z následujících akcí:Poznámka: Podpisy nelze po uložení dokumentu změnit ani odebrat.

Časté dotazy

Proč ve svém souboru PDF nevidím svoje poznámky, data formuláře nebo podpisy?

Je možné, že nepoužíváte aplikaci Acrobat Reader společnosti Adobe. Jiné prohlížeče souborů PDF nemusí podporovat stejné funkce jako aplikace Acrobat Reader společnosti Adobe. Zobrazujte svoje soubory PDF v aplikaci Acrobat Reader a pokud je odešlete jinému uživateli, doporučte mu totéž.

Mohu přidávat poznámky do souborů PDF chráněných heslem?

Ne.