Nahoru
Odkaz zpět na domovskou stránku Začínáme: Hledání souborů, složek, nástrojů
Seznamte se s aplikací Acrobat Reader pomocí těchto jednoduchých kroků:

Hledání souborů

V zobrazení Moje dokumenty jsou zobrazena všechna umístění dokumentů. Pomocí Výběru umístění zobrazíte soubory v jednotlivých umístěních. Klepnutím na Ikona vyhledávání můžete dokumenty vyhledat podle názvu.

Umístění souborů dostupná ve Výběru umístění

Ikona DalšíPřesouvání souborů

Poznámka: Před přesunutím souboru vytvořte cílovou složku.

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na Document Cloud.
 3. Dlouze stiskněte dokument.
 4. Klepněte na Ikona Další nebo tlačítko nabídky zařízení.
 5. Klepněte na možnost Přesunout.
 6. Klepněte na složku.
 7. Klepněte na možnost Přesunout.
Nabídka pro přesunutí a přejmenování

Ikona vytvoření složkyVytváření složek

Vytvoření složky:

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na Document Cloud.
 3. Klepněte na Ikona Další nebo tlačítko nabídky zařízení.
 4. Klepněte na možnost Vytvořit složku.
 5. Zadejte název.
 6. Klepněte na Hotovo.

Při zobrazování dokumentu PDF klepněte na střed obrazovky, abyste vyvolali panely nástrojů. Nabídky jsou kontextové. Například u nezabezpečeného PDF bez záložek se nezobrazí ani zámek, ani ikona záložky.

Snímek obrazovky se všemi prvky uživatelského rozhraní, které otvírají obsah

Přepínání nástrojů

Aplikace Acrobat Reader nabízí stále se rozrůstající a bohatou sadu nástrojů pro práci se soubory PDF včetně nástrojů pro prohlížení, vytváření komentářů apod. Sady nástrojů jsou dostupné z Přepínače nástrojů. Postup otevření Přepínače nástrojů:


Přepínač nástrojů

Klávesové zkratky

Podpora klávesových zkratek na Chromebooku poskytuje užitečné klávesové zkratky, pokud jsou povoleny aktivační klávesy Chromebooku. Existují zkratky pro hledání souborů, navigaci v dokumentech (rolování), správu záložek a zobrazování nástrojů.

Klávesové zkratky pro navigaci a práci uvnitř dokumentu:

Funkce Klávesová zkratka
Posun nahoru Šipka nahoru
Posun dolů Šipka dolů
První stránka Shift + Ctrl + šipka nahoru
Poslední stránka Shift + Ctrl + šipka dolů
Posun Mezerník
Přiblížení Ctrl + rovnítko
Oddálení Ctrl + spojovník
Zpět Ctrl + Z
Znovu Ctrl + Shift + Z
Hledat Ctrl + F
Kopírovat Ctrl + C
Vložit Ctrl + V
Tisknout Ctrl + P

Klávesové zkratky pro komentování a úpravy PDF. Chcete-li povolit jednoklávesové zkratky (S/E/U/D), musíte povolit přístupové klávesy. V nastavení zařízení zapněte přepínací tlačítko „Hotkey Enabled“ (Klávesové zkratky povoleny).


Funkce Klávesová zkratka
Nástroj nalepovacího lístečku S
Nástroj pro úpravy textu E
Zvýrazňovač U
Přepnutí nástroje pro značkování Shift + U
Nástroj pro kreslení D
Potvrzení textové značky Enter
Přidání záložky pro aktuální stránku Ctrl + D
Otevření nebo zavření pravého podokna Ctrl + Shift + B
Potažení po kartách pravého podokna Ctrl + Tab

Klávesové zkratky pro navigaci v uživatelském rozhraní (žádné otevřené PDF):


Funkce Klávesová zkratka
Posun nahoru v seznamu souborů Šipka nahoru
Posun dolů v seznamu souborů Šipka dolů
Otevření libovolného souboru nebo složky Enter
Přepnutí karet na domovské obrazovce (seznamy souborů) Ctrl + Tab / Ctrl +
Hledat Ctrl + F