Nahoru
Odkaz zpět na domovskou stránku Správa souborů a složek

Acrobat Reader poskytuje následující funkce pro správu souborů:

Podrobné údaje o pracovních postupech Document Cloud najdete v těchto tématech:

Ikona přidání složkyVytváření složek

Vytvoření složky:

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na Document Cloud.
 3. Klepněte na Ikona Další nebo tlačítko nabídky zařízení.
 4. Klepněte na možnost Vytvořit složku.
 5. Zadejte název.
 6. Klepněte na Hotovo.

Ikona DalšíPřesouvání souborů

Poznámka: Před přesunutím souboru vytvořte cílovou složku.

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na Document Cloud.
 3. Dlouze stiskněte dokument.
 4. Klepněte na Ikona Další nebo tlačítko nabídky zařízení.
 5. Klepněte na možnost Přesunout.
 6. Klepněte na složku.
 7. Klepněte na možnost Přesunout.
Nabídka pro přesunutí a přejmenování

Ikona DalšíPřejmenování souborů

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na Document Cloud nebo Lokální.
 3. Dlouze stiskněte dokument.
 4. Klepněte na Ikona Další.
 5. Klepněte na Přejmenovat.
 6. Zadejte název.
 7. Klepněte na Hotovo.

Ikona odstraněníOdstraňování souborů

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na libovolnou kartu s výjimkou karty Dropbox (soubory ve službě Dropbox nelze odstranit z aplikace Acrobat).
 3. Dlouze stiskněte dokument.
 4. Klepněte na další dokumenty, které chcete odstranit.
 5. Klepněte na Ikona odstranění.
 6. Klepněte na OK.

Odebrání souborů ze seznamu nedávných souborů

Pomocí níže uvedeného postupu můžete vymazat celý seznam nedávných souborů nebo můžete pro vymazání vybrat pouze určité soubory. Soubory odstraníte tak, že je dlouze stisknete a poté stisknete ikonu Vymazat.

Vymazání seznamu nedávných souborů

Vymazáním seznamu nedávných souborů nedojde k odstranění žádných souborů. Správa tohoto seznamu:

 1. Otevřete zobrazení Moje dokumenty.
 2. Klepněte na Poslední.
 3. Klepněte na Ikona Další nebo tlačítko nabídky zařízení.
 4. Klepněte na Vymazat nedávné > Vymazat.

Ikona odeslání souboruOdeslání otevřeného PDF

Když odešlete soubory do služby Document Cloud, budete k nim mít přístup z libovolného zařízení. Mějte na paměti, že provedení změny v souboru, který se již nachází v DC, bude mít za následek automatické uložení a odeslání souboru.

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud.
 2. Otevřete dokumentu PDF, který se ještě nenachází ve službě Document Cloud.
 3. Klepněte na Ikona Další > Uložit do služby Document Cloud.
Příklad volby Uložit do služby Document Cloud

Ikona odeslání souboruOdeslání z karty Document Cloud

Po uložení souborů do služby Cloud k nim budete mít přístup z libovolného zařízení. Mějte na paměti, že pokud změníte soubor, který je již uložen v cloudu, dojde k automatickému uložení tohoto souboru.

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud.
 2. Vyberte možnost Moje dokumenty > Document Cloud.
 3. Klepněte na Ikona plovoucího tlačítka akce
 4. Přejděte na požadovaný soubor a klepněte na něj.

Ikona odeslání souboruOdeslání z karty Lokální

Po uložení souborů do služby Cloud k nim budete mít přístup z libovolného zařízení.

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud.
 2. Vyberte možnost Moje dokumenty > Lokální.
 3. Dlouze stiskněte libovolný soubor.
 4. Klepněte na Ikona Další > Uložit do služby Document Cloud.

Ikona služby CloudOvěření, zda se soubor odeslal

Chcete-li zjistit, které soubory se nacházejí ve službě Document Cloud, proveďte jednu z následujících akcí:

Uložení změn souborů

Pokud jste přihlášeni ke službě Document Cloud, soubor se automaticky uloží.

Lokální uložení souborů

Postup lokálního uložení souborů do zařízení:

Zálohování souborů

Soubory se zálohují těmito akcemi: