Nahoru
Odkaz zpět na domovskou stránku Navigace a hledání obsahu

Následující funkce vám pomohou najít soubory a obsah v souborech:

Výběr umístění

V zobrazení Moje dokumenty jsou zobrazena všechna umístění dokumentů. Pomocí Výběru umístění zobrazíte soubory v jednotlivých umístěních. Klepnutím na Ikona vyhledávání můžete dokumenty vyhledat podle názvu.

Umístění souborů dostupná ve Výběru umístění

Při zobrazování dokumentu PDF klepněte na střed obrazovky, abyste vyvolali panely nástrojů. Některé ikony se nezobrazí, pokud pro aktuální dokument nejsou potřeba. Například u jednostránkových dokumentů se nezobrazí karta nástroje s náhledy.

Schéma zobrazující všechny způsoby zobrazení navigačních položek uživatelského rozhraní

Ikona obsahuObsah

Pokud dokument obsahuje obsah, můžete jej zobrazit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na Ikona obsahu
 2. Klepněte na
Příklad obsahu

Ikona obsahuZobrazení záložek

Pokud dokument obsahuje záložky, můžete je zobrazit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na Ikona obsahu
 2. Klepněte na

Ikona záložkyPřidání záložek

Chcete-li přidat záložku, přejděte na libovolnou stránku a klepněte na Ikona záložky

Příklad přidání záložky

Ikona hodinNalezení naposledy zobrazených PDF

Chcete-li zobrazit seznam naposledy otevřených souborů, klepněte v zobrazení Moje dokumenty na možnost Poslední. Ikona vedle názvu dokumentu označuje umístění dokumentu. Například u souborů uložených ve službě Document Cloud se zobrazuje ikona cloudu a vedle souborů uložených ve službě Dropbox se zobrazuje ikona služby Dropbox.

Položka seznamu nedávných souborů ve Výběru umístění

Zóny klepání

Pokud je režim zobrazení nastaven na možnost Jedna stránka, klepnutím na levý a pravý okraj obrazovky zobrazíte předchozí nebo následující stránku.

Příklad zón klepání

Přecházení přes více stránek

Pokud má soubor PDF tři a více stránek, zobrazí se při klepnutí na obrazovku nástroj s náhledy. V aktuální verzi produktu zabírá nový nástroj s náhledy na obrazovce méně místa a umožňuje snadnější přechod mezi stránkami a identifikaci aktuálně zobrazené stránky. Klepnutím na kartu nástroje s náhledy zobrazíte dialog Přejít na stránku.

Příklad nástroje s náhledy

Přechod na stránku

Pomocí dialogu Přejít na stránku lze vyhledat konkrétní stránku v dlouhých dokumentech a zobrazit naposledy zobrazenou stránku:

 1. Klepnutím na dokument zobrazte nabídky, pokud ještě nejsou zobrazené.
 2. Klepněte na kartu nástroje s náhledy. V režimu Souvisle se na pravé straně dokumentu zobrazí nástroj s náhledy. V jiných režimech je nástroj s náhledy zobrazen v dolní části dokumentu.
 3. V dialogu Přejít na stránku zadejte číslo stránky.
 4. Klepněte na OK.

Pokud jste již zobrazili více než jednu stránku, klepnutím na odkaz Přejít na naposledy zobrazenou stránku zobrazíte poslední zobrazenou stránku.

Dialog Přejít na stránku

Ikona přílohPřílohy

Na tabletech se přílohy zobrazují na pravém panelu.

Na telefonech si můžete přílohy zobrazit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na
 2. Klepněte na
 3. Klepnutím na přílohu ji otevřete.

Pomocí tlačítka zařízení Zpět se vrátíte do hlavního dokumentu.

Inteligentní zvětšení

Poklepáním na libovolné místo v dokumentu zvětšíte přesně ten obsah, který chcete vidět. Aplikace Acrobat Reader provede analýzu dokumentu a přizpůsobí zobrazení sloupci textu v místě klepnutí. Znovu poklepejte a zobrazení se zmenší.

Příklad zvětšení

Ikona vyhledáváníVyhledání souboru

Chcete-li vyhledat dokument podle názvu:

 1. Na libovolné kartě klepněte na Ikona vyhledávání.
 2. Zadejte hledaný výraz.

Automaticky se zobrazí zvýrazněné výsledky.

 1. V otevřeném souboru klepněte na Ikona vyhledávání.
 2. Zadejte hledaný výraz.
 3. Klepněte na Hledat.
 4. Klepnutím na libovolný zvýrazněný fragment přejdete na odpovídající výsledek hledání.

Na stránce s výsledky hledání se zobrazí:

Příklad vyhledávacího pole