Nahoru
Odkaz zpět na domovskou stránku Tisk, sdílení, e-maily

Pomocí aplikace Acrobat Reader lze snadno provést následující akce:

Sdílení souboru PDF

Soubory můžete sdílet libovolným způsobem dostupným v zařízení. Použít můžete například e-mail, Gmail, Bluetooth, Drive a další. Provedete to takto:

 1. Pokud není dolní nabídka zobrazena, klepněte na otevřený soubor PDF.
 2. Klepněte na Ikona sdílení.
 3. Klepněte na Sdílet. Zobrazí se seznam aplikací, které mohou soubor sdílet.
 4. Zvolte aplikaci a použijte příslušný postup. Může jít například o e-mail, připojení Bluetooth, službu Disk a podobně.
Nabídka sdílení dokumentu

Namísto souboru můžete sdílet pouze odkaz na soubor uložený online. Snížíte tak objem přenesených dat a předejdete nepřehledné změti v doručené poště.

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud.
 2. Pokud není dolní nabídka zobrazena, klepněte na otevřený soubor PDF.
 3. Klepněte na Ikona sdílení.
 4. Klepněte na možnost Sdílet veřejný odkaz.
 5. Po odeslání souboru zvolte možnost Kopírovat nebo Sdílet. Klepnutím na Sdílet zobrazíte seznam aplikací v zařízení, které mohou odkaz sdílet. Může jít například o e-mail, připojení Bluetooth, službu Disk a podobně.
 6. Použijte příslušný postup.
Nabídka sdílení odkazu

Tisk souboru PDF

Byla přidána podpora tisku v zařízeních se systémem Android 4.4 (KitKat). Postup tisku na libovolné tiskárně, kterou vaše zařízení najde:

 1. Otevřete soubor PDF.
 2. Klepněte na Ikona Další nebo tlačítko nabídky zařízení.
 3. Klepněte na Tisk.
 4. V dialogovém okně Volby tiskárny vyberte tiskárnu.
 5. Nastavte předvolby tisku, například počet kopií, velikost papíru, barvu a podobně.
 6. Klepněte na Tisk.

Pokud není nalezena tiskárna, budete vyzváni, abyste soubor PDF uložili do svého zařízení.

Dialog tisku

Poznámka: Dialog tisku se liší v závislosti na typu zařízení a jeho systému.