Nahoru
Odkaz zpět na domovskou stránku Možnosti nastavení prohlížeče

Zobrazení souboru PDF můžete vylepšit pomocí vlastních nastavení režimu zobrazení. Použít můžete následující možnosti:

Změna režimu posouvání

 1. Klepnutím kamkoli v souboru PDF otevřete nabídky, pokud jsou skryté.
 2. Dolní nabídka
 3. Klepněte na Ikona nabídky Režim zobrazení
 4. Klepněte na některý z režimů zobrazení:
  • Souvisle: Stránky lze měnit potáhnutím prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.
  • Jedna stránka: Stránky lze měnit potáhnutím prstem doleva nebo doprava nebo klepnutím na pravý nebo levý okraj dokumentu.
  • Režim čtení: Text se přeformátuje, aby se vešel do aktuálního zobrazení.

Zobrazení dvou stránek (pouze tablety)

V zařízeních s obrazovkou o velikosti 7–8" a tabletech je k dispozici zobrazení dvou stránek:

 1. Klepnutím kamkoli v souboru PDF otevřete nabídky, pokud jsou skryté.
 2. Dolní nabídka
 3. Klepněte na Ikona nabídky Režim zobrazení
 4. Klepněte na možnost Dvě stránky.

Dvě stránky s titulní stránkou (pouze tablety)

Uživatelé zařízení s obrazovkou o velikosti 7–8" a tabletů mohou zvolit, zda chtějí při otevření dokumentu zobrazit pouze titulní stránku. V předchozí verzi se v režimu dvou stránek zobrazila titulní stránka vždy jako stránka 1 společně s další stránkou, takže se někdy nezobrazil související obsah na stránkách 2 a 3, 4 a 5 a podobně.

 1. Klepnutím kamkoli v souboru PDF otevřete nabídky, pokud jsou skryté.
 2. Klepněte na Ikona nabídky Režim zobrazení
 3. Klepněte na možnost Dvě stránky s titulní stránkou.

Noční režim

Pomocí nočního režimu můžete v dokumentech invertovat černou a bílou a usnadnit čtení při nedostatečném osvětlení, omezit namáhání očí a prodloužit životnost baterie.

 1. Klepnutím kamkoli v souboru PDF otevřete nabídky, pokud jsou skryté.
 2. Dolní nabídka
 3. Klepněte na Ikona nabídky Režim zobrazení
 4. Klepněte na možnost Noční režim.

Zámek jasu obrazovky

Chcete-li zabránit automatickému ztmavení aplikace Acrobat během čtení, postupujte takto:

 1. Klepněte na Ikona Další > Nastavení.
 2. Zaškrtněte políčko Zámek jasu obrazovky.
Zámek jasu obrazovky