Øverst på siden
Link tilbage til startsiden Kommentér, markér, tegn

Når du åbner en PDF, vises menuerne automatisk. Menuerne kan være skjulte, fordi du arbejder med et dokument. Sådan bruges anmærkningsværktøjerne:

 1. Tryk et sted i PDF'en for at genåbne menuerne, hvis de er skjulte.
 2. Tryk på Ikon for menuen Kommentar
 3. Tryk på et af handlingsikonerne i menuen Kommenter.
Menuen Anmærkninger

Indstille et forfatternavn for en kommentar

Første gang du tilføjer en kommentar, vises dialogboksen Forfatternavn automatisk. Bemærk, at hvis du er logget på Document Cloud, bruges dit brugernavn som standardnavnet. Du kan også indstille et forfatternavn for en kommentar på forhånd:

 1. Med Acrobat Reader åbent skal du trykke på enhedens menuikon eller Ikon for overløb
 2. Tryk på Indstillinger > Forfatternavn.
 3. Angiv et nyt navn i feltet Forfatternavn, og tryk på OK.
Dialogboksen Indstil forfatternavn

Ikon for gul seddelTilføj en kommentar

Sådan tilføjer du en kommentar (gul seddel):

 1. Med anmærkningsmenuen åben skal du trykke på Ikon for gul seddel.
 2. Tryk i det dokument, hvor du vil tilføje din kommentar.
 3. Angiv din kommentar. Du kan indsætte kopieret tekst ved at lave et langt tryk på noten.
 4. Tryk på Gem.

Hvis du vil slette en kommentar, skal du blot trykke på kommentaren og derefter trykke på Slet.

Gul seddel til kommentarer

Ikon for gul seddelVis en kommentarliste

Når et dokument har en eller flere kommentarer, kan du se en liste over disse kommentarer:

 1. Åbn et dokument med kommentarer.
 2. Tryk på
 3. Tryk på Ikon for gul seddel

Ikon for gul seddelVis, besvar eller slet en kommentar eller anmærkning

Fra kommentarlisten eller i et åbent dokument skal du gøre følgende:

 1. Naviger til en kommentar i dokumentet (brug af kommentarlisten er ofte en genvej i lange dokumenter).
 2. Tryk på en kommentar eller anmærkning.
 3. Når kommentarruden åbnes, kan du gøre følgende:
  • Stryg op eller ned for at se ruden minimeret eller på en halv skærm.
  • Besvar en kommentar: Tryk på
  • Føj en note til en anmærkning (understregning, gennemstregning osv.): Tryk på anmærkningen og derefter Tilføj note.
  • Slet kommentaren: Tryk på
  • Skift farve på anmærkninger: Tryk på farvedisken

Redigering af en anmærkning

Foruden ovennævnte metode kan du lave et langt tryk på enhver tekstmarkering for at ændre dens udseende eller tilføje en kommentar.

 1. Lav et langt tryk på en fremhævning, understregning, gennemstregning eller frihåndstegning.
 2. Tryk på et element i genvejsmenuen.
 3. Fuldfør arbejdsforløbet.

Indstilling af farve for tekstmarkering

Farven på visse anmærkningstyper som f.eks. fremhævning, understregning, gennemstregning og frihåndstegning kan indstilles på forhånd.

 1. Mens anmærkningsværktøjet er valgt, skal du trykke på den farvede cirkel.
 2. Tryk på en farve.
 3. Tryk på Gem anmærkning

Indstilling af uigennemsigtighed for tekstmarkering

Uigennemsigtigheden for visse anmærkninger som f.eks. fremhævning, understregning, gennemstregning og frihåndstegning kan indstilles på forhånd.

 1. Mens anmærkningsværktøjet er valgt, skal du trykke på den farvede cirkel.
 2. Tryk på uigennemsigtighedslinjen.
 3. Markér dit indhold efter behov.
 4. Tryk på Gem anmærkning

Indstilling af stregtykkelse for tekstmarkering

Visse anmærkninger gør det muligt at indstille stregtykkelsen.

 1. Mens anmærkningsværktøjet er valgt, skal du trykke på ikonet for vælgeren af strøgtykkelse.
 2. Tryk på stregtykkelsen.
 3. Markér dit indhold efter behov.
 4. Tryk på Gem anmærkning

Redigering af område for tekstmarkering

Du kan præcist justere start- og stoppositionerne for tekstanmærkninger som fremhævning, understregning og udstregning. Du kan redigere anmærkningsområdet ved at trykke på markeringen, trykke på et af håndtagene i siderne og derefter trække det til den nye placering. Det forstørrede område viser dig håndtagets nøjagtige position.

 1. Tryk på tekstmarkeringen.
 2. Når håndtagene vises, skal du trække dem til den ønskede placering.
 3. Slip håndtaget, og tryk et sted i dokumentet for at indstille den nye position.

Ikon for fremhævelsesværktøjetFremhæv tekst

 1. Med anmærkningsmenuen åben skal du trykke på Ikon for fremhævelsesværktøjet.
 2. Tryk på den farvede cirkel for at ændre farven eller uigennemsigtigheden.
 3. Tryk lang tid, og træk over teksten for at fremhæve den.
 4. Tryk på Gem anmærkning

Du kan ændre udseendet, efter det blev gemt, ved at trykke på anmærkningen og så Ryd, Farve eller Uigennemsigtighed.

Eksempel på fremhævning

Ikon for tekstgennemstregningGennemstreg (udstreg) tekst

 1. Med anmærkningsmenuen åben skal du trykke på Ikon for tekstgennemstregning.
 2. Tryk på den farvede cirkel for at ændre farven eller uigennemsigtigheden.
 3. Tryk lang tid, og træk over teksten for at tegne en streg igennem den.
 4. Tryk på Gem anmærkning

Du kan ændre udseendet, efter det blev gemt, ved at trykke på anmærkningen og så Ryd, Farve eller Uigennemsigtighed.

Ikon for tekstunderstregningUnderstreg tekst

 1. Med anmærkningsmenuen åben skal du trykke på Ikon for tekstunderstregning.
 2. Tryk på den farvede cirkel for at ændre farven eller uigennemsigtigheden.
 3. Tryk lang tid og træk over teksten for at understrege den.
 4. Tryk på Gem anmærkning

Du kan ændre udseendet, efter det blev gemt, ved at trykke på anmærkningen og så Ryd, Farve eller Uigennemsigtighed.

Eksempel på understregning af tekst

Tilføj nyt tekstikonTilføj ny tekst

Skriv tekst på et dokument, som følger:

 1. Med anmærkningsmenuen åben skal du trykke på Tilføj nyt tekstikon.
 2. Tryk på den PDF, hvor du vil tilføje tekst.
 3. Angiv tekst i tekstfeltet.
 4. Tryk på Gem.

Tryk på teksten for at redigere eller slette den, ændre skriftstørrelsen eller indstille farven.

Genvejsmenuen til tilføjelse af tekst

Ikon for frihåndstegningTegn figurer i frihånd

 1. Med anmærkningsmenuen åben skal du trykke på Ikon for frihåndstegning.
 2. Tryk på den farvede cirkel for at ændre farven eller uigennemsigtigheden.
 3. Tryk på stregikonet for at ændre stregtykkelsen.
 4. Tegn efter behov.
 5. Tryk på Gem anmærkning
Eksempel på forhåndstegning

Ikon for frihåndstegningRediger figurer i frihånd

 1. Tryk på en anmærkning.
 2. Når menuen vises, kan du ændre farven, stregtykkelse eller uigennemsigtigheden.
 3. Tilpas størrelsen på tegningen ved at trække hjørnehåndtagene i en hvilken som helst retning.

Annuller Fortryd af den seneste handling

Alle anmærkninger har en funktion til flere Fortryd/Annuller Fortryd. Hvis du endnu ikke har gemt dokumentet, kan du fortryde eller annullere fortryd så mange gange, som du har foretaget ændringer. Mens anmærkningsmenuen stadig er åben, skal du blot trykke på ikonerne for fortryd eller annuller fortryd efter behov.

Menuen Rediger frihåndstegning

Slet en anmærkning

Gør et af følgende:Bemærk: Det er ikke muligt at ændre eller fjerne signaturer, når et dokument er blevet gemt.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor kan jeg ikke se mine kommentarer, formulardata eller signaturer i min PDF?

Det kan være, fordi du ikke bruger Adobes Acrobat Reader. Andre PDF-fremvisere understøtter muligvis ikke alle de funktioner, som Adobes Acrobat Reader gør. Vis dine PDF'er med Acrobat Reader, og hvis du sender dem til andre, bør du opfordre modtageren til at gøre det samme.

Kan jeg indsætte kommentarer i PDF'er, der er beskyttet med adgangskode?

Nej.