Øverst på siden
Kobling tilbake til hjemmesiden Åpner PDF-filer

Acrobat Reader lar deg åpne filer på flere måter i appen, men du kan også åpne PDF-filer fra andre apper.

Plasseringsvelger

Mine dokumenter viser alle dokumentplasseringene. Bruk plasseringsvelgeren for å vise filer på hver plassering. Trykk Søk-ikon for å søke etter dokumenter etter tittel.

Filer på enheten

Trykk Lokal-fanen for å vise filer på enheten. Hvis du ikke ser filen du trenger, kan du bla gjennom filene på enheten ved å trykke på den flytende handlingsknappen.

 1. Gå til Mine dokumenter.
 2. Trykk Siste.
 3. Trykk den flytende handlingsknappen nederst til høyre.
 4. Gå ti filen du vil bruke.
Flytende handlingsknapp for å åpne filer

E-post

 1. Åpne e-posten med PDF-vedlegget.
 2. Trykk Forhåndsvis.
 3. Når du blir bedt om å fullføre handlingen, velger du Adobe Acrobat.
 4. Trykk Alltid eller Bare én gang.
Velge handling ved hjelp av dialogboks

Chrome (uten Drive installert)

 1. Trykk et søkeresultat som er en PDF-fil.
 2. Når du blir bedt om å fullføre handlingen, velger du Adobe Acrobat.
 3. Trykk Alltid eller Bare én gang.

Chrome (Drive installert)

Når Google Drive er installert, åpnes PDF-filer i Drive PDF-visningen som standard.
 1. Trykk på et søkeresultat som er en PDF-fil.
 2. Når filen åpnes i Drive PDF-visningen, trykker du Overflyt-ikon.
 3. Trykk Åpne med på rullegardinmenyen.
 4. Når du blir bedt om å fullføre handlingen, velger du Adobe Acrobat.
 5. Trykk Alltid eller Bare én gang.

Adobe Document Cloud

Plasseringsvelgeren i Mine dokumenter viser alle tilkoblede dokumentplasseringer. Slik viser du filer som er lagret i Adobes Document Cloud:

 1. Logg på Adobe-kontoen.
 2. Velg Mine dokumenter > Document Cloud.
 3. Trykk på en PDF-fil eller trykk på Søk-ikonet for å søke etter et dokument etter dokumenttittel.

Dropbox

Utgivelsen i mars 2016 introduserer integrering av Dropbox, inkludert funksjoner som:Slik kobler du til kontoene dine:
 1. Gå til Mine dokumenter.
 2. Trykk Dropbox > Legg til konto.
 3. Trykk Tillat når du blir spurt om du vil tillatte tilkoblingen.
 4. Trykk OK.
Opprette Dropbox-konto

Andre skylagringstjenester

Forskjellige apper og tjenester kan ha ulike arbeidsflyter.

 1. Åpne fildelingstjenesten. For eksempel Google Drive eller OneDrive.
 2. Merk en PDF-fil.
  • Hvis tjenesten ikke har et standard PDF-visningsprogram, kan det hende du blir spurt om hvordan handlingen skal fullføres. Velg Adobe Acrobat.
  • Hvis PDF-filen åpnes i tredjepartsappen, trykker du Åpne med-ikonet for å velge Acrobat Reader. Se Dropbox-bildet nedenfor for å se et eksempel.
 3. Trykk Alltid eller Bare én gang.
Åpne med-menyen