Hjälp om Acrobat Reader för Android
Obs! Appen behöver uppdateras. Klicka här när du vill uppdatera.
Standardfunktioner
Komma igång: Hitta filer, mappar och verktyg Öppna PDF-filer i Acrobat Reader Hantera filer och mappar Hantera kopplingar och lagringsutrymme i molnet Kommentera, markera, rita Skapa signaturer och signera Skanna dokument Ange visningsalternativ Navigera och hitta innehåll Arbeta med formulär Skriva ut, dela, e-posta
Vanliga frågor och svar
Produktinställningar Felsökning
Prenumerationstjänster
Hantera DC-prenumerationer Skapa PDF-filer från andra format Exportera PDF-filer till andra format Ordna om, rotera och ta bort sidor

© 2018 Adobe. All rights reserved.