Sayfanın üst kısmı
Ana sayfaya dönüş bağlantısı Sayfaları organize etme

Adobe Acrobat Pro DC aboneleri PDF'lerle sayfa düzeyinde çalışabilir. Sayfa düzenleme her zaman aşağıdaki adımlarla başlar:

 1. Document Cloud'da oturum açın.
 2. Bir PDF açın.
 3. Herhangi bir görünümün sol üst kısmında bulunan araç simgesine dokunun.
 4. Düzenle aracı simgesi simgesine dokunun
 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
Sayfaları düzenleme menüsü: Sayfaları döndürme örneği

Sayfaları yeniden sıralama

Bir belgedeki sayfaları taşımak için:

 1. Sayfalar ızgara görünümündeyken bir sayfaya dokunun.
 2. Sayfayı yeni bir konuma sürükleyip bırakın.

Belge otomatik olarak kaydedilir.

Düzenle aracı simgesiSayfaları döndürme

Herhangi bir sayfayı sola veya sağa döndürmek için:

 1. Sayfalar ızgara görünümündeyken bir veya daha fazla sayfaya dokunun.
 2. Sola döndür simgesi veya Sağa döndür simgesi simgesine dokunun.

Belge otomatik olarak kaydedilir.

Düzenle aracı simgesiSayfaları silme

Bir belgeden bir sayfayı kaldırmak için:

 1. Sayfalar ızgara görünümündeyken bir veya daha fazla sayfaya dokunun.
 2. Sil simgesi simgesine dokunun.
 3. Evet'e dokunun.

Belge otomatik olarak kaydedilir.

Geri al simgesiGeri alma ve yineleme

Son eylemi geri almak veya yinelemek için:

 1. Aygıt menü simgesine veya Taşma simgesi simgesine dokunun.
 2. Geri al/Yinele > (işlem adı) seçeneğine dokunun.