Hjälp om Acrobat Reader för iOS
Obs! Appen behöver uppdateras. Klicka här när du vill uppdatera.
Standardfunktioner
Komma igång: Hitta filer, mappar och verktyg Öppna PDF-filer i Acrobat Reader Hantera filer och mappar Hantera anslutningsprogram och molnlagring Kommentera, markera, rita Skapa signaturer och signera Skanna dokument Ange visningsalternativ Navigera och hitta innehåll Arbeta med formulär Skriva ut, dela, e-posta Vanliga frågor
Prenumerationstjänster
Hantera DC-prenumerationer Skapa PDF-filer från andra format Redigera en PDF-fil (endast iPad) Exportera PDF-filer till andra format Ordna om, rotera och ta bort sidor