Accessibility

Anti-piratkopieringsinitiativ

Rapportering af piratkopiering af software

Hvordan kan jeg standse kopiering af software?

Rapporter det

Den bedste måde at undgå privatkopiering af software på er, at rapportere det. For at sikre en hurtig kommunikation i forbindelse med mistanke om piratkopiering af software i USA, bedes du benytte en af de to formularer nedenfor.

Virksomhedsformular

Udfyld denne formular, hvis du har behov for at rapportere en organisation, du mener, bruger software uden licens.

Individuel formular

Brug denne formular, hvis du er en privatperson, der har været udsat for piratkopiering af software og har købt noget, som du har mistanke om er ulovlige kopier af Adobe-produkter eller til at rapportere en enkeltperson eller virksomhed, der tilbyder software på ulovlig vis eller tilbyder mistænkelig ulovlig software.

Uddan andre

Dem der tror, de sparer penge ved at piratkopiere software, kan ikke tage mere fejl. Straffe og bøder, højere administrationsomkostninger og reduceret produktivitet gør piratkopiering meget dyrt. Læs mere om hvordan du uddanner medarbejdere og brugere i korrekt behandling af softwarelicenser.

Om personlige oplysninger

De oplysninger, du giver Adobe, bruges af deres datterselskaber og visse betroede leverandører med henblik på efterforskning og erstatningskrav på Adobes og andres vegne. De personlige oplysninger, du giver i disse formularer, og efterforskningsprocessen, anvendes ikke til andre formål uden din tilladelse, og dine personlige oplysninger gives heller ikke videre til andre, med mindre det er fastsat ved gældende lov. For yderligere oplysninger se hele Adobes Politik om personlige oplysninger online*.

Næste trin