Overgå tags og lever oplevelser.

Tagstyring handler ikke om tags. Det handler om oplevelser.
Virksomheder er afhængige af et omfattende økosystem af marketingteknologier for at kunne levere kundeoplevelser. Faktisk anvender en virksomheds hjemmeside i gennemsnit 20 forskellige markedsføringsteknologier.
For at udrulle disse teknologier indsætter udviklerne linjer med JavaScript-kode, kendt som tag, på hver hjemmeside, hvor der er behov for en teknologi. Og disse tag aktiverer ikke bare selve teknologien, men de forbinder dataflowet mellem teknologier for at kunne levere en mere sammenhængende brugeroplevelse.
Forestil dig, en hjemmeside sammensat af tre lag. Det nederste lag rummer de teknologier, der driver siden. Det midterste lag indeholder de data, der er produceret af teknologierne. Og det øverste lag leverer oplevelsen - det som de besøgende ser og interagerer med.
Alle disse lag er gensidigt forbundet med hinanden, og de skal arbejde sammen for at kunne skabe fantastiske oplevelser. Det er her tags kommer ind i billedet. Mange virksomheder har traditionelt tænkt på tagstyring som værende en del af det teknologiske lag - kun dele af HTML- og JavaScript-kode udelukkende med det formål at installere teknologier på hjemmesider. Men for at levere oplevelser, der virkelig er relateret til kunder, skal alle de forskellige teknologier ikke bare fungere - de skal fungere sammen.

Tags får det til at ske ved at arbejde på tværs af lag for at transportere data til og fra teknologier og i sidste ende præge kundeoplevelsen. Men med et voksende økosystem af webteknologier, der er i konstant forandring, har tagstyringssystemer en stor opgave. Førstegeneration af tagmanager e er ikke beregnet til at understøtte dette nye og dynamiske økosystem. I sidste ende medfører dette problem forringede brugeroplevelser.
separator

Problemet med førstegenerations tagmanagere.

Antallet af webbaserede teknologier, der leverer kundeoplevelser, steg voldsomt fra 150 i 2011 til over 5.000 i dag. Da virksomhedernes anvendelseshastighed af disse teknologier fortsat stiger, har virksomhederne behov for maksimal fleksibilitet til at udrulle den rigtige teknologi for at levere den bedste kundeoplevelse.
For at virksomhederne skal levere fantastiske oplevelser, kan disse forskellige teknologier ikke fungere uafhængigt, eftersom værdifulde kundedata, der er sendt til én teknologi, ikke vil præge andre teknologiers handlinger - eller handlingerne fra én teknologi ville finde sted uden at hænge sammen med hinandens handlinger. Til syvende og sidst ville det være vanskeligt for virksomhederne at arrangere en enkelt kundeoplevelse, der spænder over flere forskellige markedsføringsteknologier.
Tagskabeloner sætter mindre teknisk erfarne brugere i stand til at udrulle og konfigurere en grundlinjeimplementering af en markedsføringsteknologi uden en eneste linje kode. Dette opnås gennem en brugergrænseflade, der anmoder om stykker af information, som skabelonen oversætter til JavaScript og indsætter i koden for hjemmesiden.

De første tagstyringssystemer kom på markedet i de tidlige 2000'er, og på det tidspunkt havde virksomhedshjemmesider i gennemsnit to teknologier udrullet. Generelt arbejdede disse to teknologier uafhængigt af hinanden. I dag er der i gennemsnit udrullet 20 teknologier, og ofte afhænger et undersæt af disse af hinanden. Skabelonbaserede tagmanagere kan ikke understøtte de komplekse, uafhængige teknologier, der anvendes i dag, eftersom de mangler ekspertisen til at skabe disse integrationer. De mest kvalificerede personer til at eje en integration med en markedsføringsteknologi er de personer, der arbejder for den pågældende markedsføringsteknologivirksomhed, ikke tagmanageren. Førstegenerations tagmanagere er blevet generalister, som ikke er i stand til at udvikle integrationer righoldigt med de avancerede funktioner, der skal til for at opfylde virksomhedernes krav i dag - og ikke mindst i morgen.
Førstegenerations tagmanagere, der er bygget på en lukket arkitektur, er ikke i stand til at understøtte og tilpasse sig behovene for oplevelsesvirksomheder, der er virksomheder, som prioriterer kundeoplevelsen. Her er forklaringen:
 • Virksomhederne stoler på et økosystem bestående af teknologier, der hjælper med at løse deres udfordringer, eftersom disse udfordringer er yderst komplekse. Førstegenerations tagmanagere har fokus på at bevare skabeloner, og ikke at levere innovative løsninger til fremtidige problemer.
 • Virksomheder forventer, at deres markedsførings- og annonceringsteknologier arbejder sammen. Men førstegenerations tagmanagere leverer overfladiske integrationer, der ikke tillader, at disse teknologier arbejder godt nok sammen til at leve op til brugernes behov.

 

 

 

 

separator

Definition af næstegenerations tagstyring.

For at leve op til kravene fra oplevelsesindustrien, er der behov for en ny type tagmanager. En der er beregnet til at lade kundeadfærden vise vejen. Og en der giver udbydere af markedsføringsteknologi styrken til at innovere på deres egne betingelser. Næstegenerations tagstyringssystemer kan levere dette ved at tilbyde tre vigtige funktioner.
1. En åben, bæredygtig arkitektur for maksimal fleksibilitet.
I betragtning af den hurtige udbredelse af markedsføringsteknologier er skabelonbaserede førstegenerations tagmanagere helt enkelt ikke bæredygtige. Næstegenerations tagmanagere vil give udbydere af markedsføring mulighed for ved selvbetjening at bygge, håndtere og opdatere integrationer. Denne indgangsvinkel giver den virksomhed, der skabte en specifik teknologi, ejerskab over detaljerede, avancerede integrationer, i stedet for at overlade sådanne integrationer til tagmanagerne. Denne åbne arkitektur vil give virksomheder langvarige integrationer, der er fleksible, opdateres regelmæssigt og sågar kan tilpasses. Kun en åben arkitektur kan levere dette niveau af understøttelse.
2. Forenede markedsføringsteknologier for bedre oplevelser.
Integrationer, der er bygget af førstegenerations tagmanagere, er overfladiske. Og de tillader typisk kun konfigurationen af en teknologi. Men næstegenerations integrationer giver udbydere af markedsføringsteknologi mulighed for at føje ny funktionalitet direkte til tagmanageren.
For eksempel vil en virksomhed, der tilbyder en videoafspiller, kunne bygge en integration, der føjer nye handlinger, begivenheder, betingelser og sågar data til de muligheder, der medfølger i tagmanageren. Videoafspilleren vil kunne tilføje følgende:
 • Handlinger - afspil, sæt på pause og udvid buffertiden
 • Begivenheder - afspil, stop og luk vindue
 • Betingelser - forbindelseshastighed og opløsning
 • Data - videonavn og videolængde
Giver tusindvis af udbydere af markedsføringsteknologi mulighed for at udvide deres kernefunktioner til en tagmanagers brugergrænseflade, der vil samle disse markedsføringsteknologier, så virksomhederne er bedre rustede til at synkronisere og levere oplevelser på tværs af teknologi.
3. Automatiseret teknologiudrulninger for hurtige resultater.
Næstegenerations tagstyringssystemer er drevet af åbne API'er. Disse API'er giver myndigheder og virksomheder mulighed for at automatisere selv de mest komplekse teknologiudrulninger.
Tænk for eksempel på en virksomhed, der ejer flere forskellige varemærker. Hvert enkelt varemærke ejer en separat hjemmeside med disse teknologier udrullet:
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Samt 10 andre teknologier
Førstegenerations tagmanagere tvinger virksomheder til manuelt at kopiere, hvordan disse teknologier hver især er udrullet. At håndtere den individuelle udrulning af den enkelte teknologi på tværs af hver enkelt hjemmeside kan være både arbejds- og tidskrævende. Og integration af disse teknologier kan være endnu mere udfordrende.
Næstegenerations tagmanagere, der er 100 % API-drevne, vil sætte virksomhederne i stand til at skrive et script, der udnytter styrken ved tagmanagerens API'er til at udrulle sådanne teknologier programmatisk, indfange de relevante data, dele disse data på tværs af teknologier, og sågar skabe regler med henblik på oplevelser på tværs af teknologi. Så en proces, der tog timer, dage, uger eller måneder med førstegenerations tagmanagere, vil nu kun tage nogle få sekunder.
separator

Hold op med at fokusere på tag og begynd at levere oplevelser.

Tagstyring har traditionelt været et redskab - en måde at håndtere tag, der er nødvendige for at aktivere forskellige teknologier på en hjemmeside. I dag handler tagstyring ikke længere om tag, det handler om at forene data og teknologier for at levere fantastiske oplevelser.
 
At vælge det rigtige tagstyringssystem er afgørende for at kunne levere exceptionelle oplevelser. Næstegenerations tagmanagere leverer fantastiske oplevelser til forbrugere ved at gøre det lettere for markedsføringsfolk at skabe sådanne oplevelser. Launch by Adobe er den eneste næstegenerations tagstyringssystem på markedet. Den er bygget på Adobe Experience Platform, og den hjælper markedsføringsfolk med følgende:
 
 • Udrulle og konfigurere Adobe og ikke-Adobe teknologi.
 • Ensrette måden, hvorpå Adobe og ikke-Adobe teknologier deltager i kundeoplevelsen.
 • Saml og distribuer værdifulde kundedata.
 
Hvis du vil vide mere om Adobes næstegenerations tagstyringssystem, der er helt åbent og kan udvides, kan du besøge www.adobe.com/dk/enterprise/cloud-platform/launch.html.
 
separator