Berettigelse for uddannelsesinstitutioner

 
Følgende institutionstyper er berettiget til at købe Adobe-produkter med rabat:
• Godkendte offentlige eller private folkeskoler eller gymnasier, der giver fuldtidsundervisning fra børnehave til 3.G, eller skoledistrikter for sådanne skoler*
• Godkendte eller private universiteter eller gymnasier (herunder bl.a. forberedende gymnasieskoler eller fagskoler), med afgangseksaminer, der kræver minimum det, der svarer til to års fuldtidsstudier*
• Skolers administrative kontorer eller undervisningsministerier
• Hjemmeskoler godkendt af Adobe
• Offentlige skoler i amerikanske eller canadiske områder
• Navngivne undervisningsinstitutioner godkendt skriftligt af Adobe
• Hospitaler i USA, der er helejet og drevet af en uddannelsesinstitution, betyder, at uddannelsesinstitutionen er den eneste ejer af hospitalet og den eneste enhed, der udøver kontrol over de daglige aktiviteter
• Forskningslaboratorier fra højere uddannelsesinstitutioner, der er offentlige institutioner godkendt af det amerikanske Department of Education eller det canadiske/Provincial Ministries of Education, underviser studerende, og kan skaffe en kopi af lokallove, der angiver forholdet til det kontrollerende universitet
• Andre kvalificerede eksempler som disse af og til vises på Adobes hjemmeside
 
Ikke-kvalificerede institutioner
Følgende institutionstyper er ikke berettigede:
• Ikke-akkrediterede skoler og religiøse organisationer
• Museer
• Kirker
• Biblioteker
• Hospitaler i Canada
• Kursuscentre eller skoler, der udsteder certifikater for kurser som f.eks. computer-software-kurser, herunder, uden begrænsning: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
• Militærskoler, der ikke udsteder akademiske grader
• Forskningslaboratorier, der ikke er anerkendt af det amerikanske undervisningsministerium (U.S. Department of Education/State Board of Education) eller det canadiske undervisningsministerium (Canadian/Provincial Ministries of Education); for eksempel institutioner, der er anerkendt af det amerikanske forsvarsministerium eller det amerikanske energiministerium eller det nationale forskningsråd i Canada. Derudover er laboratorier i USA defineret som FFRDC-centre (Federally Funded Research and Development Centers) og UARC-centre (University Affiliated Research Centers) ikke berettigede. Eksempler omfatter: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratories og Lawrence Livermore National Laboratory.
• Andre ikke-kvalificerede eksempler som listes af Adobe fra tid til anden
 
Dokumentation for berettigelse
Adobe forlanger, at forhandlere godkender kvalificerede uddannelsesinstitutioner iht. de følgende principper. Disse informationer er en del af den indgåede aftale mellem Adobe og forhandleren. Adobe kræver også identifikation i forbindelse med køb gennem Educational Institution Store.
 
Fornøden identifikation betyder ét af følgende:
• En gyldig, officiel indkøbsordre, der er udstedt af en uddannelsesinstitution
• Aktuelle kreditkortsinformationer med korrekt navn, faktureringsadresse og leveringsadresse på den pågældende uddannelsesinstitution
• Et aktuelt personligt kreditkort eller check-betaling fra et fakultetsmedlem eller personale med en leveringsadresse på uddannelsesinstitutionen
• Anden behørig identifikation, som Adobe har tilladt og lagt på en liste med en sådan identifikation ud på hjemmesiden fra tid til anden * Godkendte skoler er skoler, der er godkendt af en sammenslutning, der er godkendt af det amerikanske undervisningsministerium/undervisningsråd eller det canadiske undervisningsministerium, der har undervisning af studerende som deres primære formål. I USA omfatter sådanne sammenslutninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.