Accessibility

Retningslinjer for retshåndhævende myndigheder, der søger Adobe-kundedata

Som alle andre serviceudbydere er Adobe juridisk forpligtet til at overdrage kundedata, som Adobe hoster, når den modtager gyldige retsskridt fra en retshåndhævende myndighed med kompetence. Disse retningslinjer skal bistå retshåndhævende myndigheder i USA og internationalt med at forstå, (a) hvordan der søges om kundedata fra Adobe, og (b) vores overordnede politikker og praksisser.
Disse retningslinjer gælder alle kundedata, som Adobe hoster, uanset om det er angående softwarekøb eller -installation, eller om det er angående kundedata eller information, som hostes af en af Adobes mange onlinetjenester.

Gyldige retsskridt påkrævet før offentliggørelse

Idet de fleste af Adobes kundedata er lagret i USA, er Adobes offentliggørelse af brugerinformation eller indhold typisk underlagt amerikansk lovgivning, herunder den føderale lov om lagret kommunikation (Stored Communications Act – ”SCA”), 18 U.S.C. § 2701-2712, samt vores egne Vilkår for brug og Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
Generelt overdrager vi ”grundlæggende abonnent”-fortegnelser (dvs. navn, tjenestevarighed, faktureringsoplysninger, e-mail-adresse, IP-registreringsadresse osv.) som reaktion på en gyldig stævning, der er udstedt i forbindelse med en officiel kriminalundersøgelse. Dog kræver vi en ransagningskendelse udstedt efter påvisning af rimelig grund i henhold til relevant statslig eller føderal lovgivning, inden vi overdrager brugerindhold, der er lagret på vores servere, som f.eks. fotografier, videoer, dokumenter, formularbesvarelser eller e-mail-meddelelser.

Meddelelse til brugere

Det er Adobes politik at meddele vores kunder, når en anden person søger adgang til deres oplysninger, medmindre det er forbudt ved lov (som f.eks. når vi modtager en forsinket meddelelseordre i henhold til 18 USC § 2705(b)).

Anmodninger om international retshåndhævelse

For Adobes kundedata eller indhold, der hostes i USA, kan Adobe kun reagere på anmodninger fra udenlandske retshåndhævende myndigheder, der er udstedt af en amerikansk ret enten gennem en fælles konvention om juridisk bistand eller en retsanmodning. International retshåndhævende myndigheder vil muligvis kontakte din lokale juridiske F.B.I.-attaché for at få hjælp til processen.
Enkelte Adobe-tjenester (som f.eks. Adobe Creative Cloud og Adobe Business Catalyst) kan hoste brugerindhold uden for USA. For eksempel er Adobe Creative Cloud-filer for kunder i EU generelt lagret på servere i Irland, mens Adobe Creative Cloud-filer for kunder i Asien og Stillehavsområdet generelt er lagret i Japan. Til sammenligning kan Adobe Business Catalyst-kunder vælge værtstjenester i USA, Irland eller Australien – uanset hvor kunden befinder sig.
Når Adobe-kundedata er lagret på en server uden for USA, reagerer vi på retshåndhævende myndigheders anmodninger, som er juridisk gyldige i det retsområde, hvor den server, der hoster dataene, er placeret.

Anmodninger om databevarelse og -opbevaring

Den tidslængde, Adobe opbevarer forskellige typer kundedata, varierer alt efter beskaffenheden af den pågældende tjeneste. Hvis du er en retshåndhævende myndighedsrepræsentant, som har spørgsmål vedrørende de typer af data, der kan være tilgængelige for en bestemt Adobe-tjeneste, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.
Når vi modtager en opbevaringsanmodning fra en myndighed, der undersøger en lovovertrædelse, opbevarer Adobe de kundedata, der eksisterer på tidspunktet, i 90 dage fra modtagelsen af gyldige retsskridt.

Nødadmodninger

Hvis retshåndhævende myndigheder forelægger Adobe oplysninger, der giver os god grund til at tro, at der er risiko for overhængende skade (dvs. død eller alvorlig personskade), og vi er i besiddelse af oplysninger, der kan forhindre denne skade, kan vi vælge at offentliggøre de oplysninger, vi har, for at beskytte menneskeliv. Enkeltpersoner, der mener, vi har oplysninger, der kan forhindre overhængende skade på en anden person, bør kontakte deres lokale retshåndhævende myndighed.

Bekæmpelse af udnyttelse af børn

Vi anmelder alle billeder, der forekommer at involvere udnyttelse af børn – uanset hvor de hostes – til det amerikanske center for forsvundne og udnyttede børn (National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC). Hvis du er retshåndhævende myndighedsrepræsentant, der anmelder udnyttelse af et barn eller en sag vedrørende børnesikkerhed, bedes du meddele os dette ved at følge proceduren for anmeldelse af sager om overhængende skade (som anført nedenfor), så vi kan behandle sagen så hurtig som muligt.

Angiv venligst specifikke oplysninger

Vi kan ikke efterkomme meget uklare anmodninger. Som minimum har vi typisk brug for Adobe-id'et for den kunde, hvis data du søger, navnet på den/de pågældende tjeneste eller tjenester og en specifik erklæring om typen af den søgte information.

Refundering af omkostninger

I henhold til lovgivning har vi krav på at få dækket de omkostninger, der er forbundet med bevarelse af anmodninger om oplysninger. Der opkræves gebyrer baseret på ”pr. Adobe-id” eller pr. konto. Hvis din anmodning er usædvanlig bred eller belastende, kan der tillægges yderligere gebyrer. Det er vores politik at give afkald på gebyrer, der involverer udnyttelse af børn eller overhængende skade.

Civile stævninger

Det er Adobes politik at meddele vores kunder om en civil stævning, hvor der søges adgang til deres oplysninger, og femten (15) dage til at fremsætte begæring om ophævelse af en sådan stævning, inden vi reagerer på den – uanset stævningens angivne returdato. Hvis anmodningen synes at overtræde vores kundes frie eller anonyme ytringsfrihed, kan Adobe efter eget skøn fremsætte begæring om ophævelse af stævningen på vores kundes vegne.

Forkyndelse af retsskridt

Opbevaringsanmodninger, stævninger eller ransagningskendelser kan forkyndes personligt hos, eller sendes til, vores kontor i San Francisco (adresse herunder) eller forkyndes via fax til 415-723-7869. Civile stævninger kræver personlig forkyndelse og accepteres ikke via fax.

Kontaktoplysninger

Via telefon

Kontakt Adobes hotline til besvarelse af retshåndhævende anliggende på 415-832-7614, og følg meddelelserne efter behov (dvs. for civile stævninger, anmodninger om retshåndhævende anliggender eller anmodninger om overhængende skade).

Pr. post

Adobe Systems Incorporated
Att: Law Enforcement Requests
601 Townsend St.
San Francisco, CA 94103 USA

Pr. fax

415-723-7869