eIDAS gør elektroniske underskrifter lovlige i Europa

Hvis du gør forretning i Europa, så er eIDAS store nyheder. Denne forordning forenkler og standardiserer digitale id'er og underskrifter på tværs af Europa for at skabe et "Digitalt Enkelt Marked." Nu er det meget lettere for dig og dine kunder at udføre sikre digitale transaktioner i dit eget land og på tværs af EU's medlemsstater.


Hvad er eIDAS-forordningen for digitale underskrifter?

eIDAS-forordningen 910/2014/EF) er en enkeltstående, standardiseret forordning, der gælder på tværs af alle EU's medlemsstater - og endelig tilbyder et konsistent juridisk forum til godkendelse af elektroniske identiteter og underskrifter. De introducerer også digitale segl til virksomheder. Med ankomsten af eIDAS stormer europæiske organisationer frem for at digitalisere deres forretningsprocesser fuldt ud. Og med god grund. Et nyligt Forrester-studie* viste, at elektroniske underskrifter fra Adobe Acrobat Sign giver organisationerne væsentlige besparelser af tid og penge. 

21× hurtigere

50.000 timers besparelse

383 % optjent afkast
21x hurtigere end gennemsnitstiden om at hente en underskrift

eIDAS genkender tre former for elektroniske underskrifter

Med eIDAS får din virksomhed fleksibiliteten til at vælge mellem en lang række elektroniske underskriftsløsninger. De skrappeste krav har strenge standarder for overholdelse i forbindelse med at godkende underskrivernes identitet og ægtheden af de dokumenter, de underskriver. Den lancerer også elektroniske segl, der giver en juridisk enhed, eksempelvis en virksomhed, lov til at forsyne et dokument med segl i stedet for at underskrive med identiteten af en bestemt person.

1. Elektroniske signaturer

eIDAS skaber et grundlag for alle elektroniske signaturer ved at sikre, at ingen underskrift kan nægtes at have juridisk gyldighed, udelukkende fordi den er på elektronisk form. Dette krav kan opfyldes med typiske elektroniske underskrifter.

2. Avancerede elektroniske underskrifter (AdES)

Med AdES skal underskrifter være entydigt knyttet til, og være i stand til at identificere underskriveren. Underskrivere opretter deres underskrift udelukkende vha. data, der er under deres kontrol, og det endelige dokument er sikret mod manipulation. Dette krav kan opfyldes med digitale underskrifter.

3. Kvalificerede elektroniske underskrifter (QES)

Kvalificerede elektroniske underskrifter (QES) er en strengere form for AdES, og den eneste underskriftstype med den samme juridiske værdi som håndskrevne underskrifter. Det kræver, at underskriverne anvender et certifikatbaseret, digitalt id, der er udstedt af en kvalificeret EU TSP'er (Trust Service Provider), samt en kvalificeret enhed til underskriftsoprettelse (QSCD), f.eks. et smart-card, USB-token eller mobilapp, der opretter en engangsadgangskode.

Med 6 milliarder transaktioner årligt, ved vi alt om overholdelse af underskriftskrav

Adobe er enestående dygtige til at hjælpe dig med at overholde eIDAS. Som den ubestridte leder inden for digitale dokumenter opfandt vi PDF, bidrog til åbne standarder for digitale underskrifter og arbejder fortsat på at forbedre disse standarder som en del af Cloud Signature Consortium.

Retssikkerhed

Acrobat Sign sikrer overholdelse med enhver type af elektronisk underskrift herunder avancerede og kvalificerede elektroniske signaturer iht. eIDAS.

Ultimativ overholdelse

Ultimativ overholdelse

Vores underskriftsløsning er den eneste, der understøtter enhver akkrediteret TSP'er i Europa og giver dig valgfrihed, når det handler om avancerede og kvalificerede underskrifter.

Førende i standarder

Vi er førende inden for levering af en åben standard, der overholder eIDAS, i forbindelse med cloudbaserede digitale underskrifter, som bringer kvalificerede underskrifter til internettet og mobile enheder.

Sikkerhedsenhedssupport

Sikkerhedsenhedssupport

Vi understøtter en lang række sikre underskriftsoprettelsesenheder (SSCD), herunder smart-cards, USB-tokens og godkendelsesapps på mobile enheder.

Fleksible arbejdsgange

Acrobat Sign kan du udrulle enhver kombination af typiske, avancerede eller kvalificerede elektroniske underskrifter. Du kan også blande muligheder i den samme arbejdsgang.

Mobilklar

Vores løsning lever op til de højeste niveauer for overholdelse og sikring af standarder for mobile enheder. Så du på en sikker måde kan sende, underskrive og administrere aftaler fra internettet eller mobile enheder.

OSS (ofte stillede spørgsmål):

eIDAS og Acrobat Sign OSS

Ja. Paragraf 25 i eIDAS-forordningen indeholder den juridiske grundregel, at alle elektroniske underskrifter og godkendelsestjenester skal være retsgyldige som bevis i juridiske processer. Læs mere om, hvordan man gør elektroniske underskrifter lovlige.

TSP'er tilbyder en lang række sikre identitets- og transaktionstjenester, herunder registreringsgodkendelse, certifikatgodkendelse og tidsstempelgodkendelse. TSP'er er ansvarlige for udstedelse af digitale identiteter og leverer den nødvendige infrastruktur til at oprette og validere AES- og QES-underskrifter. Med Acrobat Sign kan du arbejde med TSP'er af eget valg med henblik på at underskrive og tidsstemple dokumenter, så du kan overholde love og bestemmelser, der gælder i dit specifikke land eller branche. I løbet af valideringsprocessen bekræfter Adobe også, at myndighederne, der anvendes i det pågældende dokument, er TSP'er - som er godkendt ved global, regional eller branchespecifik akkreditering. Pålidelige lister, som f.eks. AATL-listen (Adobe Approved Trust List) og EUTL-listerne (European Union Trusted Lists) understøttes fuldt ud i Adobe-løsningerne.

Ja. For overholdelse af Avancerede elektroniske underskrifter (AdES) kan du arbejde med alle TSP. For overholdelse af Kvalificerede elektroniske underskrifter (QES) skal du vælge din løsning fra akkrediterede udbydere på EUTL. Den enkelte EU-medlemsstat fører tilsyn med udbydere i sit eget land, men når en TSP er blevet EUTL-godkendt i et land, kan deres tjenester sælges i andre lande med samme niveau af overholdelse.

EUTL-lister (European Union Trusted Lists) er en offentlig liste over mere end 170 aktive (og 40 forhenværende) TSP'er, der er specielt akkrediteret til at yde det højeste niveau af overholdelse iht. EU's eIDAS-forordning. Disse udbydere tilbyder certifikatbaserede digitale id'er til enkelpersoner, digitale segl til virksomheder og tidsstemplingstjenester, der kan bruges til at overholde krav til QES-underskrifter (Qualified Electronic Signatures). I eIDAS er kun kvalificerede underskrifter lovlige og svarer til håndskrevne underskrifter. Og de er den eneste type underskrift, der automatisk genkendes i transaktioner på tværs af grænser blandt EU-medlemsstater

Ja. Adobe tilbyder en kvalificeret tidsstempeltjeneste, der er EUTL-certificeret. Derudover arbejder Acrobat Sign automatisk med alle certifikatbaserede digitale id'er, der er med på listen, og kan også konfigureres til at arbejde med andre tidsstempler. Acrobat Sign implementeringer i Europa tilføjer automatisk kvalificerede tidsstempler til ethvert dokument, der er underskrevet med digitale underskrifter. Adobes tidsstempel sikrer langvarig gyldighed i op til 10 år.

Nej. Adobe samarbejder med mere end 200 TSP'er i verden og arbejder med alle leverandører på EUTL, så du har fleksibiliteten til at overholde dine egne unikke krav om overholdelse. Vores TSP-partnere er eksperter på sikkerhedsområdet og lever op til de skrappeste krav til forkontrol og sikring af identiteter. De ligger også forrest med hensyn til sikkerhedsteknologi, så efterhånden som der udvikles stærkere og stærkere sikkerhedsmetoder, forventer vi, at de førende virksomheder udvikler deres løsninger hurtigt, hvilket giver vores kunder adgang til moderne løsninger i dag og i fremtiden.

Cloudbaserede digitale underskrifter eller "cloudunderskrifter” er en ny generation af digitale underskrifter, der anvender en åben, standardbaseret tilgang, som Adobe og andre førende producenter på markedet er fortalere for i Cloud Signature Consortium. "Traditionelle" digitale signaturer er designet til brug sammen med computersoftware og kræver typisk, at underskriveren indsætter et USB-token eller smart-card, der indeholder certifikatet og derefter oplyser en personlig PIN-kode for at bekræfte deres identitet, når de underskriver. I modsætning til dette er cloudbaserede digitale underskrifter designet til at blive brugt nemt og enkelt på computere, internettet og på mobile enheder. Certifikater lagres sikkert i skyen af akkrediterede TSP'er (Trust Service Providers)/certifikatautoriteter (CA'er) og underskrivere anvender deres personlige PIN samt yderligere godkendelsesmetoder (for eksempel en mobilbaseret engangsadgangskode) til at bekræfte deres identitet, når de underskriver. Læs løsningsresume.

Cloud Signature Consortium(CSC) er en gruppe bestående af branche- og akademiske organisationer, der er engagerede i at bygge nye standarder til cloud-baserede digitale underskrifter, som vil understøtte internet- og mobilbaserede applikationer, og overholder de mest krævende elektroniske underskriftsbestemmelser i verden. CSC har skabt en fælles teknisk specifikation, der sørger for, at løsningerne kan arbejde sammen og egner sig til ensartet anvendelse på det globale marked. Dette initiativ var inspireret af behovet for at overholde kravene til underskrifter, der afgives over afstand, fra eIDAS (forordningen om elektronisk ID og tillidstjenester), men virkningen forventes at være global.

Standardbaserede digitale underskrifter i skyen fjerner de forhindringer, der har stået i vejen for anvendelse af elektroniske underskrifter i Europa og i hele verden. De gør følgende:

  • Opfylder markedets behov for løsninger, der er lette at bruge og udrulle
  • Eliminerer bøvlet med at installere computersoftware, downloade dokumenter og isætning af USB-tokens eller smart-cards
  • Overfører de højeste niveauer af eIDAS-overholdelse til webapps og mobile enheder - for eksempel AdES- (Advanced Electronic Signatures) og QES-underskrifter (Qualified Electronic Signatures).
  • Giver et konsistent miljø, der kan arbejde sammen om digitale id'er og underskriftsløsninger, så virksomheder trygt kan investere i teknologi, fordi de ved, at de ikke bliver begrænset af kun at kunne arbejde med nogle få egenudviklede applikationer.

*The Total Economic Impact of Acrobat Sign, et bestilt studie udført af Forrester Consulting, på Adobes vegne.