7 põhjust, miks minna Dynamic Tag Managementilt üle Adobe pilveplatvormile Launch.

Sildihalduse uus ajastu.

2013. aastal ostis Adobe sildihaldussüsteemi, mille nimeks sai Dynamic Tag Management (DTM). Ostmise ajal teenindas DTM 30 klienti. Praegu teenindab DTM rohkem kui 3000 klienti.
Viimaste aastate jooksul on saanud vaieldamatuks tegelikkuseks, et veebipõhise turundustehnoloogia levik ei aeglustu – see hoopis kiireneb. Selle tulemusena kasvab ka kliendikogemuse pakkumiseks kasutatavate tehnoloogiate ökosüsteem. Ja vanad sildihaldussüsteemid ei suuda seda ökosüsteemi toetada.
Samad insenerid, kes DTM-i välja töötasid, kulutasid peaaegu kaks aastat, töötades välja uue põlvkonna sildihaldussüsteemi, mis suudaks turundustehnoloogia ökosüsteemi toetada ja ühtlustada. Selle uue sildihaldussüsteemi nimi on Adobe pilveplatvorm Launch. See on revolutsiooniline lähenemine sildihaldusele, mis võimaldab muust osapoolest arendajatel luua, säilitada ja pidevalt ajakohastada oma integratsioone Adobe Experience Cloudiga ühtsel platvormil, mis võimaldab kõigil neil tehnoloogiatel koos toimida. Kasutades Launch by Adobe rakenduste poe sarnast liidest, saavad ettevõtted juurutada hõlpsasti Adobe ja muude pakkujate veebirakendusi, määratleda kliendikäitumisi, mida nad soovivad jäädvustada, ja määrata, kuidas neid andmeid nende digiturunduse tööriistade lõikes kasutada tuleks.
eraldaja

Miks on üleminek mõistlik tegu?

DTM-ilt Launch by Adobele üleminek on palju enam kui vaid uusima tehnoloogiaga sammu pidamine. Siin on seitse põhjust, miks teie ettevõte peaks üleminekule mõtlema.

1. KIIREM JUURUTAMINE: laienduste kataloog

1. KIIREM RAKENDAMINE: Laienduskataloog
Saate sirvida, konfigureerida ja juurutada turundustehnoloogiat, mille on loonud ja mida haldavad otse sõltumatud tarkvarapakkujad.
Adobe pilveplatvormiga Launchi on teil lihtne juurdepääs vajalikele rakendustele – integratsioonidele, mida loovad ja haldavad tehnoloogia pakkujad ise – ühes keskses kataloogis. Need laiendused võimaldavad teie saidil toetada suuremat arvu veebitehnoloogiaid ja puhas kasutajaliides aitab nii IT- kui ka turundusosakonna töötajatel neid tehnoloogiaid kiiremini konfigureerida ja juurutada.

2. LIHTNE TÄIENDAMINE: manustatud koodi link

Linkimine võimaldab olemasolevad DTM-i manustatud koodid Launch by Adobele ümber suunata.
Kui Launch by Adobe polnud veel muud kui kritseldus tahvlil, esitati sellele kaks ümberlükkamatut nõudmist:
• oli vaja luua sildihaldur, mis oleks nii avatud, et turundustehnoloogia pakkujad saaksid laiendusi koostada
• DTM-i kliendid pidid saama sellele üle minna, ilma et neil oleks vaja olemasolevat manustatud koodi muuta
Launch by Adobe täidab mõlemad nõudmised. DTM-i kliendid kasutavad linkimist, et lasta oma toote manustamise kood laadida JavaScripti teegi, mis on loodud DTM-i asemel Launch by Adobest.

3. PIDEV INNOVATSIOON: muude pakkujate laiendused

Sõltumatutel tarkvarapakkujatel on virtuaalne iseteenindus oma integratsioonide (nimetame neid laiendusteks) loomiseks, haldamiseks ja uuendamiseks.
Launch by Adobe on ainus sildihaldussüsteem, mis võimaldab turundustehnoloogia pakkujatel oma integratsioone otse arendada ja hallata. Lisaks enda koostatud laienduste kasutajaliidese muutmisele saavad nad lisada ka uusi funktsioone. Näiteks saavad turundustehnoloogia pakkujad manustada terve oma registreerumisprotsessi või isegi SaaS-toote Launch by Adobe laiendustesse. Nüüd saavad need pakkujad mõelda välja uusi rakendusi, töötada välja uut laadi laiendusi ja edastada oma uuendused otse neid vajavatele ettevõtetele.

4. ÜHTNE TURUNDUSTEHNOLOOGIA: reeglikoostur

Turunduse ja reklaamitehnoloogiate andmete ja funktsioonide integreerimine erinevate toodete ühtlustamiseks.
Launch by Adobe reeglikoostur on täielikult ümber kujundatud, et muuta koostamine ja reeglite mõistmine lihtsamaks. Ja täiustused ei lõppe sellega. Reeglikoostur ühendab tegelikult kõiki turundustehnoloogiaid, mida Launch by Adobe kaudu rakendatakse, moodustades keskuse, kus on võimalik ühe turundustehnoloogia funktsioonid teiste turundustehnoloogiatega ühendada.
Joonistel 1 ja 2 on näidatud, kuidas Adobe Analyticsi, Google Analyticsi ja lehe enese andmeid kasutatakse konkreetse YouTube’i video reaalajas manustamiseks konkreetsele veebilehele. See koostöö erinevate turundustehnoloogiate vahel on võimalik laienduste kaudu. Turundustehnoloogia pakkujad saavad lisada uut teavet või funktsioone ükskõik millisesse reeglikoosturi neljast osast: sündmused, tingimused, erandid ja tegevused. Kuna laiendused võivad lisada funktsiooni otse reeglikoosturisse, ei lapita mitmesuguseid turundustehnoloogiaid enam kokku kohandatud koodiga, vaid ühendatakse ühel platvormil koostades.
Joonis 1. Reegli loomine.
Joonis 1. Reegli loomine.
Joonis 2. YouTube’i laienduse valimine ja seadistamine tegevuseks.
Joonis 2. YouTube’i laienduse valimine ja seadistamine tegevuseks.

5. AUTOMAATNE RAKENDAMINE: avatud API-d

Ühe või mitme tehnoloogia põhijuurutusi saab automatiseerida.
Turundustehnoloogia pakkujad loovad tavaliselt kõigepealt põhitoote ja rajavad siis selle toote alusel APId. Launch by Adobe läheneb asjale teisiti: põhitoode ehitatakse APIde ümber. Kõik nupuklõpsud, kõik täidetavad väljad, kõik kasutajaliidesele lisatud funktsioonid on API-põhised. See tähendab, et kõike, mida saab teha kasutajaliideses, saab teha automaatselt ka väljaspool kasutajaliidest.
Näiteks kui teie ettevõttel on sama rakenduste Google Analytics, Adobe Analytics, Foresee, BlueKai, Adobe Target põhieksemplar või kordusreklaami pikslid nende domeenide lõikes, siis uue domeeni käivitamisel klõpsatakse nende turundustehnoloogiate kasutamiseks tavaliselt sildihaldussüsteemi kasutajaliidest. Launch by Adobe võimaldab kirjutada skripte, mis kasutavad Launchi APIsid nende tehnoloogiate automaatseks kasutamiseks. Seega võib protsess, mis võttis varem aega päevi, nädalaid või kuid, nüüd vaid sekundeid nõuda.

6. AVALDAMINE ETTEVÕTETELE: komponendipõhine avaldamine

Saate avaldada ainult seda, mida soovite, koondades reeglid, andmeelemendid ja laiendused, mis moodustavad teegi.
Launch by Adobe kasutab teeke määramiseks, mida arenduseks, ettevalmistuseks ja tootmiseks avaldatakse. Need teegid koosnevad konkreetsetest osadest, muu hulgas kasutaja valitud reeglid, andmeelemendid ja laiendid. See võimalus määrata väga täpselt, millised komponendid avaldatakse, annab ettevõtetele rohkem kontrolli, nähtavust ja turvatunnet tootmiskeskkonnas tehtavate muudatuste määramisel. Launch by Adobe komponendipõhine avaldamine hõlmab järgmist.
Kasutajate vaheliste konfliktide lahendamine.
Kasutajate vaheliste konfliktide lahendamine.
Launch by Adobe edastab kasutajale teate, kui teine kasutaja on muutnud mõnda selle teegi reeglit, mida ta parajasti avaldamas on.
Teegikoostur.
Teegikoostur.
Avaldamisõigustega kasutajad saavad hõlpsasti teegist reegleid, andmeelemente ja laiendeid otsida, lisada, kontrollida või neid sealt kustutada.
Neljaastmeline avaldamine.
Neljaastmeline avaldamine.
Avaldamisprotsess võimaldab kasutajatel viia teegi läbi neljaastmelise avaldamisprotsessi: Arendus, Esitatud, Kinnitatud ja Avaldatud. Kui mõnes teegis on mõne komponendiga konflikte, siis teavitatakse seotud kasutajaid.
Piiramatu arenduskeskkond.
Piiramatu arenduskeskkond.
Launch by Adobe annab IT-le piiramatud arendus- ja kasutuskeskkonnad, seega võib olla igasugusel tootmiskeskkonnas juurutamisel enesekindel.

7. TÄIELIK KONTROLL: õiguste haldus

Saate luua avaldamisõigusi, lisada laiendusi, pääseda laiendustele juurde ja teha mitmesuguseid muid toiminguid ning anda neid õigusi siis kasutajatele.
Õiguste halduse juhtelementide abil saate luua rühmi, millel on väga konkreetsed õigused, ja lisada siis sellesse rühma kasutajaid. Juurdepääsu korraldamine kasutajate asemel õiguste põhiselt annab organisatsioonile lihtsama võimaluse näha, kellel on millele juurdepääs, ja teha vajaduse korral hulgi muudatusi. Näiteks selle asemel, et kammida kõik kasutajad hoolikalt läbi, et saada teada, kellel on avaldamise õigus, võimaldab Launch by Adobe klõpsata avaldamisõigusel ja vaadata kõiki, kes avaldada saavad.
eraldaja

Õiged tööriistad on kõige alus.

 

 

 

 

 

Adobe pilveplatvorm Launch kujutab endast täiesti uut lähenemisviisi sildihaldusele. Täiesti uueks loodud Launch by Adobe ei paku üksnes paremini skaleeritavat ja paindlikumat viisi, kuidas teie organisatsioon saab praegusi ja tulevasi veebitehnoloogiaid toetada, vaid muudab ka mitu muud sildihalduse aspekti nii palju lihtsamaks, sh reeglite konfigureerimine, õiguste haldus ja tehnoloogiate ühtlustamine kogu digitaalses ökosüsteemis. Kuigi tänaste DTM-i pakutavate funktsioonidega võib rahule jääda, toob homne päev uusi tehnoloogiaid ja komplikatsioone, mida esimese põlvkonna sildihaldussüsteemid ei suuda toetada või lahendada. Adobe pilveplatvormiga Launch saab teie ettevõte hakata ühtlustatud veebitehnoloogia ökosüsteemi eeliseid kohe kasutama.
Lisateavet leiate lehelt www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html või saate oma Adobe kliendihaldurilt.

 

eraldaja