Siltidest kaugemale liikumine ja kogemuste pakkumine.

Sildihalduse sisuks pole sildid. Selleks on kogemused.
Ettevõtted toetuvad kliendikogemuste pakkumisel hiigelsuurele turundustehnoloogiate ökosüsteemile. Keskmine ettevõtte veebisait kasutab 20 turundustehnoloogiat.
Nende tehnoloogiate juurutamiseks sisestavad arendajad igale veebilehele, kus on tehnoloogiat vaja, JavaScripti koodiridu, mida nimetatakse siltideks. Need sildid ei võimalda üksnes tehnoloogiat ennast, vaid ka ühendavad tehnoloogiate vahelise andmevoo, et pakkuda ühtlasemat kasutuskogemust.
Kujutlege, et veebileht koosneb kolmest kihist. Alumine kiht sisaldab tehnoloogiaid, millel leht töötab. Keskmine kiht sisaldab tehnoloogiate abil loodud andmeid. Ja pealmine kiht pakub kogemust – seda, mida külastajad näevad ja millega suhtlevad.
Kõik need kihid on omavahel seotud ja need peavad töötama koos, et luua köitvaid kogemusi. Siin tulevad mängu sildid. Paljud ettevõtted on varem mõelnud, et sildihaldus piirdub tehnoloogiakihiga – tegemist on vaid HTML-i ja JavaScripti koodi tükkidega, mille ainus eesmärk on veebilehtedele tehnoloogiate installimine. Kuid selleks, et pakkuda kogemusi, mis kliente tõeliselt kaasa haaraksid, ei pea need erinevad tehnoloogiad üksnes töötama – need peavad töötama koos.

Sildid panevad selle toimima, edastades kihtide vahel andmeid tehnoloogiatesse ja vastupidi ning teavitades lõpuks kliendikogemust. Kuid pidevalt muutuvas ja kasvavas veebitehnoloogiate ökosüsteemis on sildihaldussüsteemidel oluline roll. Esimese põlvkonna sildihaldurid pole mõeldud selle uue ja dünaamilise ökosüsteemi toetamiseks. Lõpuks kahjustab see probleem kasutajakogemust.
eraldaja

Probleem esimese põlvkonna sildihalduritega.

Kliendikogemusi pakkuvate veebipõhiste tehnoloogiate arv on sööstnud ligikaudu 150-lt aastal 2011 tänaseks enam kui 5000-ni. Kuna ettevõtted võtavad neid tehnoloogiaid järjest rohkem kasutusele, vajavad nad maksimaalset paindlikkust õige tehnoloogia kasutamiseks, et pakkuda parimat kliendikogemust.
Selleks, et ettevõtted saaksid pakkuda kaasahaaravaid kogemusi, ei saa need mitmesugused tehnoloogiad sõltumatult toimida, kuna ühele tehnoloogiale saadetud väärtuslikud kliendiandmed ei teavitaks siis teiste tehnoloogiate toiminguid – või ühe tehnoloogia toimingud leiaksid aset väljaspool teise toimingute konteksti. Lõpuks oleks ettevõtetel keeruline korraldada ühte kliendikogemust, mis hõlmaks mitut turundustehnoloogiat.
Sildimallid võimaldavad vähem tehnilistel kasutajatel juurutada ja konfigureerida turundustehnoloogia põhilist rakendamist, ilma et peaks ühtegi koodirida kasutama. See toimub kasutajaliidese kaudu, mis küsib andmeid, mille mall JavaScripti teisendab ja veebilehe koodi sisestab.

Esimesed sildihaldussüsteemid jõudsid turule 2000. aastate alguses ja sellel ajal kasutasid ettevõtete veebisaidid kahte juurutatud tehnoloogiat. Üldiselt töötasid need kaks tehnoloogiat üksteisest sõltumatult. Täna on ettevõtete veebilehtedel kasutusele võetud keskmiselt 20 tehnoloogiat ja nende alamkogum on sageli üksteisest sõltuv. Mallipõhiste siltide haldurid ei suuda täna kasutatavaid keerukaid, üksteisest sõltuvaid tehnoloogiaid toetada, kuna neil puudub asjatundlikkus nende integratsioonide loomiseks. Kõige paremini turundustehnoloogia omanikeks kvalifitseeruvad inimesed on need, kes selles turundustehnoloogia ettevõttes töötavad – mitte sildihaldur. Esimese põlvkonna sildihaldurid on muutunud üldiseks, suutmata töötada välja integratsioone, millel oleks rikkalikult kõrgetasemelisi võimalusi, mis on vajalikud tänaste – ja kindlasti ka homsete – ettevõtete vajaduste rahuldamiseks.
Suletud arhitektuuri põhjal loodud esimese põlvkonna sildihaldurid ei suuda kogemusettevõtete (kliendikogemusi tähtsustavate ettevõtete) vajadusi toetada ja end nende jaoks skaleerida. Põhjused on järgmised.
 • Ettevõtted tuginevad tehnoloogiate ökosüsteemile, mis aitab lahendada nende väljakutseid, sest need väljakutsed on väga keerukad. Esimese põlvkonna sildihaldurid keskenduvad mallida haldamisele – mitte uuenduslike lahenduste pakkumisele homsete probleemide jaoks.
 • Ettevõtted ootavad, et nende turundus- ja reklaamitehnoloogiad töötaksid koos. Kuid esimese põlvkonna sildihaldurid pakuvad pealiskaudseid integratsioone, mis ei võimalda neil tehnoloogiatel kasutajate vajaduste rahuldamiseks piisavalt hästi koos toimida.

 

 

 

 

eraldaja

Sildihalduse uue põlvkonna määratlemine.

Kogemusettevõtete nõudmiste täitmiseks on vaja uut laadi sildihaldurit. Sellist, mis võimaldab kliendi käitumisel teekonda juhtida. Ja sellist, mis annab turundustehnoloogia pakkujatele võimaluse endale sobival viisil innovaatiline olla. Uue põlvkonna sildihaldussüsteemid võimaldavad seda, pakkudes kolme olulist võimalust.
1. Avatud ja jätkusuutlik arhitektuur maksimaalse paindlikkuse tagamiseks.
Arvestades turundustehnoloogia kiiret levikut, ei ole mallipõhised esimese põlvkonna sildihaldurid lihtsalt jätkusuutlikud. Järgmise põlvkonna sildihaldurid annavad turundustehnoloogia pakkujatele iseteenindusliku võimaluse integratsioone koostada, hallata ja uuendada. Selline lähenemisviis annab konkreetse tehnoloogia loonud ettevõttele põhjalike, keerukate integratsioonide omandiõiguse, selle asemel, et jätta need integratsioonid sildihaldurite hooleks. Avatud arhitektuur annab ettevõtetele pikaajalised integratsioonid, mis on paindlikud, mida uuendatakse sageli ja mida saab isegi kohandada. Sellisel tasemel tuge saab pakkuda ainult avatud arhitektuur.
2. Ühtsed turundustehnoloogiad paremate kogemuste tagamiseks.
Esimese põlvkonna sildihaldurite loodud integratsioonid on pealiskaudsed. Lisaks võimaldavad nad tavaliselt ainult tehnoloogia konfigureerimist. Kuid uue põlvkonna integratsioonid võimaldavad turundustehnoloogia pakkujatel lisada otse sildihaldurile uusi funktsioone.
Näiteks videomängijat pakkuv ettevõte võiks luua integratsiooni, mis lisab sildihalduris sisalduvatele valikutele uusi tegevusi, tingimusi ja isegi andmeid. Video esitaja saab lisada järgmist.
 • Tegevused – esitamine, peatamine ja puhverdusaja pikendamine
 • Sündmused – esitamine, peatamine ja akna sulgemine
 • Tingimused – ühenduskiirus ja eraldusvõime
 • Andmed – video nimi ja video pikkus
Tuhandetele turundustehnoloogia pakkujatele antav võimalus laiendada põhifunktsioonid sildihalduri kasutajaliidesesse ühtlustab neid turundustehnoloogiaid, et ettevõtted oleksid sünkroonimiseks ja tehnoloogiaüleste kogemuste pakkumiseks paremini varustatud.
3. Automatiseeritud tehnoloogia kasutamine kiirete tulemuste saavutamiseks.
Uue põlvkonna sildihaldussüsteemid põhinevad avatud API-del. Need API-d võimaldavad agentuuridel ja ettevõtetel automatiseerida ka kõige keerukamaid tehnoloogia juurutusi.
Näiteks võib tuua ettevõtte, millele kuulub mitu kaubamärki. Igal kaubamärgil on eraldi veebisait, millel on juurutatud järgmised tehnoloogiad.
 • Adobe Analytics
 • Google Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Audience Manager
 • Oracle BlueKai
 • ForeSee
 • [24] 7
 • Lisaks 10 muud tehnoloogiat
Esimese põlvkonna sildihaldurid sunnivad ettevõtteid nende tehnoloogiate juurutamist käsitsi kopeerima. Iga tehnoloogia juurutamise juhtimine eraldi igal veebisaidil võib olla töömahukas ja aeganõudev. Ja nende tehnoloogiate integreerimine võib olla veelgi suurem väljakutse.
Uue põlvkonna sildihaldurid, mis on 100% API-põhised, võimaldavad ettevõtetel kirjutada skripti, mis kasutab ära sildihaldurite API-de jõudu nende tehnoloogiate programmiliseks juurutamiseks, asjakohaste andmete hõivamiseks, nende andmete jagamiseks tehnoloogiate lõikes ja isegi reeglite koostamiseks tehnoloogiaüleste kogemuste teenimise eesmärgil. Seega võtab protsess, milleks esimese põlvkonna sildihaldurite puhul kulus tunde, päevi, nädalaid või kuid, nüüd aega ainult sekundeid.
eraldaja

Lõpetage siltidele keskendumine ja hakake kogemusi pakkuma.

Sildihaldus on traditsiooniliselt olnud vaid vahend – siltide haldamise viis, mis on vajalik mitmesuguste tehnoloogiate võimaldamiseks veebisaidil. Tänapäeval ei puuduta sildihaldus enam silte – see on andmete ja tehnoloogiate ühendamine suurepäraste kogemuste pakkumiseks.
Õige sildihaldussüsteemi valimine on erakordsete kogemuste pakkumiseks väga oluline. Uue põlvkonna sildihaldurid pakuvad tarbijatele suurepäraseid kogemusi, muutes nende kogemuste loomise turundajatele lihtsamaks. Launch by Adobe on turul ainus uue põlvkonna sildihaldussüsteem. See põhineb Adobe pilveplatvormil ja aitab turundajatel teha järgmist.
 • Juurutage ja konfigureerige Adobe ja mitte-Adobe tehnoloogia.
 • Ühtlustage viis, kuidas Adobe ja mitte-Adobe tehnoloogiad kliendikogemuses osalevad.
 • Koguge ja levitage väärtuslikke kliendiandmeid.
Lisateavet Adobe uue põlvkonna sildihaldussüsteemi kohta, mis on täiesti avatud ja laiendatav, leiate lehelt www.adobe.com/enterprise/cloud-platform/launch.html.
eraldaja