Rääkige oma klientidega. Nende keeles.

Saate oma kliente paremini mõista, tuvastades, mida nad teie veebilahendustes liikumisel teevad.

Rääkige oma klientidega. Nende keeles.

Olulisemate ühenduste loomine.

Üksikute klientide mitmekülgse vaate loomine, ühendades Adobe ja mitte-Adobe andmed teie Adobe Experience Cloudi lahendustes. Väljaselgitamine, mis on nende jaoks puutepunktides suhtlemisel kõige olulisem. Tuttavate tarbijate tuvastamine, kui nad külastavad tundmatuid seadmeid. Kasutajarühmade jaotamine sihtturunduse vaatajaskondadesse.

Tundke oma vaatajaskonda.

Saate oma klientidega pidada kõigis turustuskanalites sidusaid ja järjepidevaid vestlusi.

Ühine ID

Üksikute klientide jälgimine (mitte üksnes nende kasutatavate seadmete) kõigis teie veebilahendustes ühise ID-ga.

Sihtrühma jagamine

Saate jaotada erinevat tüüpi kliendid vaatajaskondadesse ja jagada neid vaatajaskondi kõigis oma Experience Cloudi lahendustes.

Vaatajaskonna rikastamine

Saate oma kliendi profiile ja ülevaateid täiustada, ühendades Experience Cloudist väljastpoolt kogutud tarbijateabe teie Adobe lahendustes olevate andmetega.

Seadme diagramm

Saate teha koostööd maailma kõige populaarsemate kaubamärkidega, et tundmatuid seadmeid kasutavaid tuttavaid tarbijaid ära tunda.

Üldpildi vaatamine.

Adobe Experience Cloud võimaldab teil ühendada teavet tarbijate kohta erinevatest tehnoloogiatest ja seadmetest, et luua teie vaatajaskonnale kohandatud integreeritud turunduskampaaniaid.

Täielik ülevaade teie klientidest

Saate iga kliendi kohta täieliku ülevaate olenemata sellest, millist seadet või tehnoloogiat ta kasutab.

Kliendikogemuste ühtlustamine

Saate eraldiseisvad ja korduvad turundusmeetmed koondada sidusaks isikupärastatud kasutuskogemuseks, kasutades saadud ülevaateid kindlatele vaatajaskondadele kampaaniate kohandamiseks.

Asjade lihtsustamine

Saate aidata oma klientidel soovitut kiiresti saada, kasutades klienditeavet, mida kogute kõigis oma Experience Cloudi lahendustes.