Toimitusketju

 

Adoben tuotteen elinkaari alkaa suhteiden luonnista sellaisten kolmannen osapuolen toimittajien kanssa, jotka jakavat arvomme ja edustavat kanssamme samaa omistautumista vastuullisiin työpaikkakäytäntöihin. Globaali toimitusketjumme ulottuu Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Eurooppaan. Sitoudumme noudattamaan valtiollisia ja paikallisia lakeja. Osallistumme teollisuudenalan vapaaehtoisiin hankkeisiin ja yritysjohtoisiin aloitteisiin.

 

 

Adoben menettelytapasäännöt
Adobella on kattavat liiketoiminnan menettelytapasäännöt, jotka asettavat standardit ja odotukset työntekijöiden käyttäytymiselle sekä töissä että markkinoilla. Nämä säännöt perustuvat ohjaaviin periaatteisiimme: eettisyys, kunnioitus, rehellisyys, laatu, vastuu ja oikeudenmukaisuus. Teemme liiketoimia vain sellaisten yhteistyökumppanien, toimittajien ja myyjien kanssa, jotka sitoutuvat näihin periaatteisiin. Olemme ottaneet käyttöön myös laajat liiketoimintakumppanien menettelytapasäännöt. Ne perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen, joka sisältää odotukset kaikille liiketoimintakumppaneille. Liiketoimintakumppanien menettelytapasääntöjen aiheita ovat eettisyys ja lakien noudattaminen; työnvoimaa koskevat standardit, ympäristöstandardit ja toimenpiteet.

Lahjonnanvastaisuus ja koulutus
Adobe on sitoutunut tekemään liiketoimiaan ilman kiristystä, lahjontaa tai mitään laittomia, epäeettisiä tai rikollisia toimia. Adoben yhteistyökumppanit eivät saa tarjota, antaa, luvata tai hyväksyä mitään lahjusta, lahjaa, lainaa, maksua, palkkiota tai muuta etua kenellekään virkamiehelle tai työntekijälle, asiakkaalle, Adoben työntekijälle tai muulle henkilölle saadakseen etua liiketoimissa tai vaikuttaakseen sopimattomasti mihinkään toimenpiteeseen tai päätökseen. Adoben yhteistyökumppanien, toimittajien ja myyjien on noudatettava kaikkia kansainvälisiä lahjonnanvastaisia lakeja ja säännöksiä, mukaan lukien Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act -lakia ja Ison-Britannian U.K. Bribery Act -lakia.
 
Orjuutta ja ihmiskauppaa koskeva kannanotto
Toimitusketjun läpinäkyvyyttä käsittelevän California Supply Chain Transparency Act (SB 657)ja UK Modern Slavery Act, Adoben kannanotto määrittää menettelytavat ja käytännöt, joiden avulla tunnistetaan ja estetään ihmiskauppa ja orjuus globaalissa toimitusketjussa. Lue Orjuutta ja ihmiskauppaa koskevien menettelytapojen kannanottoja California Transparency in Supply Chains Act Statement -lausuma.
 

Teollisuudenalan osallistuminen

Adobe takaa, että sen tuotteet noudattavat ekologisia ja sosiaalisen vastuun periaatteita toimitusketjun hallintaohjelman avulla. Tämän toiminnan tehokkuus edellyttää tietoisuutta globaaleista asioista.

 
Adoben tuotteista 97 prosenttia toimitettiin digitaalisesti vuonna 2015. Kun yritys uudistuu, sisältö ja tiedot muodostavat ytimen Adoben pilvipalvelualustoille: Creative Cloud, Experience Cloud ja Document Cloud. Uuden digitaalisen toimitusketjun myötä keskitymme nyt datakeskusten energian ja veden tuottamisen sekä jätteiden kestävän hävityksen parhaiden käytäntöjen varmistamiseen.
 
Ilmoitamme innostuneina, että Adobe liittyi The Green Grid -ryhmään, jonka missiona on edistää vastuullisia, tehokkaita, resurssitehokkaita end-to-end-ekosysteemejä. Tämä yhteistyökumppanuus osoittaa yhtenäisyyttä digitaalisen identiteettimme kanssa ja auttaa meitä eteenpäin sitoumuksessammenoudattaa The White House’s American Business Act on Climate Pledge- ja RE100-aloitteita.
 
Jäljelle jäävää fyysistä toimitusketjua varten Adobe on omaksunut ohjelman perustaksi Responsible Business Alliance’s Code of Conduct -periaatteen. Sen tavoitteena on tukea toimitusketjuun osallistuvien parempia sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristönsuojelullisia tuloksia. Teemme myös Responsible Business Alliancen toimittajien itsearviointikyselytutkimuksen kaikille tärkeimmille (tason 1) toimittajille. Tämä kysely on kattava tutkimustyökalu, jonka avulla voi tunnistaa mahdollisia yhteiskunnallisen vastuun riskejä yrityksen globaalissa toimitusketjussa. Tähän päivään mennessä 100 prosenttia tason 1 toimittajista on suorittanut kyselytutkimuksen ja läpäissyt sen.
 

 


Pysyt ajan tasalla kestävän kehityksen ja sosiaalisen vaikutuksen toimistamme tutustumalla blogiimme..