FLT-tiedostot

Ohjelmoijat ja suunnittelijat käyttävät FLT-tiedostomuotoa tietyn syyn takia tietojen tallentamiseen lentosimulaatioiden 3D-kohtauksista. Lue lisää FLT-tiedoston historiasta, sen mahdollisista eduista ja haittapuolista sekä siitä, miten FLT-kuva avataan.

FLT file

Mikä FLT-tiedosto on?

FLT:n määritelmän tulisi aina alkaa muodon koko nimellä, joka on OpenFlight. Muodon yhteydessä käytetään tunnistetta .FLT.

FLT-tiedostoilla luodaan 3D-geometriamalleja tosiaikaisia simulaatioita varten. 1980-luvun loppupuolelta lähtien muoto on toiminut pohjana lento- ja sotilassimulaattoreille sekä kaupunkinäkymiä kuvaaville ohjelmille.

Tämä tiedostotyyppi on käytetyin 3D-muoto maailmanlaajuisella visuaalisen simuloinnin alalla. Muodon kehittänyt tiimi on kertonut tämän. FLT-tiedostot pyrkivät tarjoamaan todellista tarkkuutta henkilöille, jotka käyttävät simulaattoreita uusien taitojen oppimiseen.

FLT-tiedoston historia

FLT-muoto sai alkunsa vuonna 1988. Se osoittautui ensin hitiksi kehittäjien keskuudessa kaupallisilla lentosimulaatiomarkkinoilla 1990-luvun alussa, ja tiedostotyyppi on edelleen yhtä suosittu saman erikoisalan käyttäjien keskuudessa.

Alun perin Flight-niminen FLT-kuvamuoto tunnetaan nykyään nimellä OpenFlight. Nimenmuutoksen tarkoituksena oli korostaa muodon avoimesti saatavilla olevia ominaisuuksia.

OpenFlight-tiedostot ovat kehittyneet ajan mittaan, ja tiedostotyypin kehittänyt yritys hallinnoi niitä nyt omalla ohjelmistollaan. Muodon pääasiallinen käyttötarkoitus pysyy kuitenkin samana: se tukee 3D-grafiikkaa huippuluokan visuaalisissa simulaatiojärjestelmissä.

Mihin FLT-tiedostoja käytetään?

FLT-muoto toimii edelleen suunnittelijoiden ja ohjelmoijien apuna realististen virtuaaliympäristöjen luonnissa. Sen tärkeimpiä käyttökohteita ovat seuraavat:

Lentosimulaatioiden tukeminen

FLT-tiedostoilla oli alusta alkaen rooli kaupallisissa lentosimulaatioissa, koska ne pystyivät tallentamaan tarkkaa maantieteellistä tietoa. Lentosimulaattorit auttavat kouluttamaan lentoyhtiöiden henkilökuntaa lennonhallinnan perusteisiin, ennen kuin he pääsevät lentämään.

Sotilas- ja kaupunkinäkymien luonti

Muoto herättää eloon kaupunkimaisemia ja jopa taistelukenttiä simulaattoreille eri toimialoilla. Esimerkiksi sotilaskoulutuksen ammattilaiset voivat käyttää sitä mahdollisten konfliktiskenaarioiden kartoittamiseen.

Tutustu myös muihin vektoritiedostoihin.

FLT-tiedostojen plussat ja miinukset

On syytä tarkastella mahdollisia FLT:n etuja ja haittapuolia ennen tämän tiedostotyypin käyttöä.

FLT-tiedostojen edut

  • FLT-tiedostomuoto on suunniteltu tukemaan edistyneitä tosiaikaisia​toimintoja, mikä tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta visuaalisten simulaatioiden ohjelmoijille.
  • FLT-tiedoston on oltava helposti jaettava ja avattava, koska se on visuaalisten simulaatioiden alalla eniten käytetty 3D-muoto.
  • Suunnittelijat voivat tallentaa luomansa objektit FLT-muodossa käytettäviksi muissa projekteissa.

FLT-tiedostojen haittapuolet

  • Tarvitset ehkä käyttöösi kehittäjän ohjelmiston hyödyntääksesi kaikkia muodon ominaisuuksia, koska tämän ohjelmiston FLT-yhteensopivuus on laajin.
  • Käyttäjien täytyy ehkä tutustua FLT-tiedostomuodon perusasioihin ajan kanssa, ennen kuin he pystyvät aloittamaan mitään edistyneempiä projekteja.
  • FLT:t on suunniteltu erityisesti 3D-geometriamalleja varten. Jos etsit muotoa digitaalisten valokuvien tallennukseen, rasteritiedosto saattaa soveltua tarkoitukseen paremmin.

FLT-tiedoston avaaminen.

Joillakin 3D-suunnitteluohjelmilla voidaan avata FLT-tiedostoja Windows- tai Mac-tietokoneessa. Ensin on ladattava yhteensopiva ohjelma tiedoston avaamiseksi.

Aloita siirtymällä kansioon, johon tiedostosi on tallennettu, ja napsauttamalla sen nimeä hiiren kakkospainikkeella. Valitse Valitse oletusohjelma ja sen jälkeen Selaa. Sitten tarvitsee vain valita yhteensopiva ohjelma, jolla haluat käynnistää tiedoston.

FLT-tiedostot: usein kysytyt kysymykset

Tarvitsenko erikoisohjelmiston FLT-tiedostojen käsittelyyn?
Tarvitset erikoistuneen 3D-suunnitteluohjelmiston työskennelläksesi FLT-tiedostolla. Tätä varten on kuitenkin saatavana useita yhteensopivia ohjelmia. Joidenkin näiden tuotteiden käytöstä saatetaan periä maksu.

Mitä tosiaikaisia ominaisuuksia FLT-tiedostossa on?

Culling volume, kytkinsolmut, yksityiskohtatasot (LOD) ja binäärierotustasot ovat OpenFlight-muodon edistyneitä tosiaikaisia ominaisuuksia.

Mitä laajennusta FLT-muoto käyttää?

Löydät OpenFlight (FLT) -tiedoston hakemalla .FLT-tunnistetta. Muutkin tiedostotyypit kuitenkin käyttävät tätä tunnistetta, kuten lentosimulaattoriohjelmistoihin liittyvät tiedostotyypit.

Ovatko FLT:t rasteri- vai vektoritiedostoja?

FLT-kuvamuoto kuuluu vektoritiedostoluokkaan. Vektori ja rasteri ovat kuvatiedostojen kaksi päätyyppiä. Vektoritiedostojen pohjana ovat matemaattiset kaavat, kun taas rasteritiedostot perustuvat pikseleihin. Luovat ammattilaiset käyttävät yleensä vektoritiedostoja logojen, kuvitusten ja kaavioiden suunnitteluun.

Kuinka monta versiota OpenFlightista on ollut?

OpenFlight 16.7 on FLT-muodon uusin versio, joka julkistettiin vuonna 2018. Ensimmäinen OpenFlight-nimellä julkaistu spesifikaatio oli 10.0 vuonna 1991.

Lue lisää FLT-tiedostojen kaltaisista tiedostotyypeistä.

3DS file image

3DS-tiedostot

Lue lisää tästä suositusta tavasta tallentaa grafiikoita.

STEP file image

STEP-tiedostot

Tutustu tähän tehokkaaseen kolmiulotteisten mallien tallennusmuotoon.

DWF file image

DWF-tiedostot

Lue lisää tästä pakkausmenetelmästä.

STL file image

STL-tiedostot

Lue lisää tästä 3D-tulostuksen edelläkävijästä, joka on monella tapaa samanlainen kuin IGES.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator