Adobe Experience Platformin tärkeimmät ominaisuudet.

Lue lisää hämmästyttäviä ja olennaisia kokemuksia asiakkaille toimittavan Adobe Experience Platformin tehokkaasta toiminnallisuudesta.

Adobe Experience Platformin tärkeimmät ominaisuudet
 

Tiedot

Dataputki
Data Ingestion -palvelu
Data Ingestion -palvelu Adobe Experience Platformilla antaa brändeille mahdollisuuden kerätä kaikenlaista olennaista dataa eri lähteistä yksinkertaisella ja skaalattavalla tavalla. Tiedot saadaan käytötön, ja ne mahdollistavat toimintaa lähes tosiajassa, mikä auttaa brändejä näkemään 360 asteen asiakasprofiileja syvällisen sitoutumisen saavuttamiseksi. Data Ingestion -palvelun teho on sen joustavuudessa ja nopeudessa. Se tarjoaa valtavan joustavuuden vastaanottamalla erityyppistä dataa useista eri lähteistä. Sisällön käsittelyprosessin helppous ja tehokkuus tarkoittavat, että tiedot ovat käytettävissä syvän sitoutumisen analyysiin ja työprosessien automatisointiin lähes tosiajassa.
Data Ingestion -palvelu
 
Experience Data Model & Adobe Experience Platform
Experience Data Model & Adobe Experience Platform
Adoben Experience Data Model (XDM) on muodollinen määritys, jonka avulla kuvataan asiakkaan kokemusmatkaa sekä tuloksena saatavia toimintoja ja tapahtumia. Lisäksi XDM kuvaa mittauksen, sisältötarjoukset ja muita matkan hyödyllisiä yksityiskohtia. XDM on enemmän kuin vain "tietosanakirja" asiakaskokemuksista saatavilla tiedoilla työskenteleville yrityksille — se on täydellinen kieli kokemusliiketoiminnalle. Olemme kehittäneet XDM:n, jotta kokemustietojen tulkinta ja jakaminen olisi helpompaa. Katso lisätietoja kohdasta Adobe XDM Github.

Semantiikka & ohjaukset
 
Data Usage Labeling & Enforcement Adobe Experience Platform -alustalla
Adobe Experience Platform muodostaa vankan ja tehokkaan tietojen hallinnointikehyksen, jonka avulla voi hallita tietojen käyttöön liittyvien sääntöjen, rajoitusten ja menettelytapojen noudattamista. Data Usage Labeling & Enforcement -kehys yksinkertaistaa ja selkeyttää tietojen luokittelun ja tietojen käytön menettelytapojen luonnin prosessia. Tietoja edellyttävät markkinointitoiminnot voidaan arvioida välittömästi niihin sovellettavien tietojen käytön menettelytapojen perusteella.
Data Usage Labeling & Enforcement Adobe Experience Platformilla
 
EU:n tietosuoja-asetus & Adobe Experience Platform
EU:n tietosuoja-asetus & Adobe Experience Platform
Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on Euroopan unionin uusi tietosuojalaki, joka yhtenäistää ja modernisoi tietojen suojauksen vaatimukset. Uusissa säännöissä henkilötiedot määritetään laajasti, ja niiden sovellusalue on laaja vaikuttaen jokaiseen brändiin, joka markkinoi tuotteita tai palveluita ihmisille EU:n alueella. Adobe Experience Cloudin GDPR-ohjelmointirajapinta automatisoi kuluttajan GDPR-käytön ja poistaa pyynnöt Adoben alustan komponenteilta.
Adobe Experience Platformin laajennettavuus
Adobe Experience Platform on rakennettu avointen ohjelmointirajapintojen periaatteella, mikä paljastaa järjestelmän kaikki toiminnot kehittäjille tuttujen työkalujen avulla. Näin asiakkaat voivat integroida yritysratkaisunsa Adobe Experience Platformin avulla ja yhteistyökumppanit voivat rakentaa tuotteensa ja teknologiansa alustalle omien määritystensä mukaan.
Adobe Experience Platformin laajennettavuus
 

Yhdistetty profiili

Toiminta
Experience Cloud -profiili
Experience Cloud -profiili antaa yrityksille helposti käytettävän, päivitetyn, nopean ja täydellisen tietovaraston, josta sisältöjärjestelmät voivat kysellä. Sen tarkoituksena on toimittaa keskitetysti käytettävä profiili, jonka avulla markkinoijat voivat toimittaa yhtenäisiä ja olennaisia kokemuksia kuluttajille kaikilla kanavilla. Tämä profiili poikkeaa muista Adobe Experience Cloud (AEC) -ratkaisujen tietojen hallintajärjestelmistä, koska se on ainoa profiili, jolla saadaan kattava näkemys asiakkaan käyttämistä online-, offline-, Adoben ja muiden kuin Adoben tiedoista.
Experience Cloud -profiili

Koneoppiminen
 
Data Science Workspace: älykkäiden palveluiden luonti Adobe Experience Platformin avulla
Data Science Workspace: älykkäiden palveluiden luonti Adobe Experience Platformin avulla
Data Science Workspace käyttää koneoppimista ja tekoälyä näkemysten vapauttamiseen tiedoistasi. Data Science Workspace on integroitu Adobe Experience Platformiin. Se auttaa tekemään ennusteita käyttämällä erilaisia Adoben ratkaisujen sisältö- ja tietoresursseja.

Data Science Workspacen avulla datatiedemies voi hyödyntää Adobe Sensein tehoa koneoppimiseen perustuvien älykkäiden palveluiden — ohjelmointirajapintojen — helppoon luontiin. Nämä palvelut toimivat muiden Adoben palveluiden kanssa, kuten Adobe Target ja Adobe Analytics Cloud, ja auttavat henkilökohtaisten ja kohdistettujen digitaalisten kokemusten automatisointiin web-, tietokone- ja mobiilisovelluksissa.